Duomenkasių ir psichodarbininkų sąjunga kviečia į pasaulinį meno griovėjų kongresą Alytuje
kontrkultūra

psichodarbininkaiAlytaus bienalės organizacinio komiteto ir DAMTP (Duomenkasių ir psichodarbininkų sąjungos, DAta Miners & Travailleurs Psyhique) jungtinis aljansas kviečia Jus prisijungti prie pasaulinio kongreso, kurį planuojame surengti 2011 m. rugpjūčio 22-28 dienomis Alytuje.

 

Mūsų tikslas – suburti iš visų pasaulio pakraščių radikalius antiautoritarus postneoistus, prodadaistus, siurrealistus ar anoniminius fluxus pokštininkus, situacionistų pasekėjus ir visus tuos, kurie atsisako toliau vaidinti menininkus buržuazijos spektakliui, o taip pat išminčius, pranašus ir aiškiaregius, kultūrinius, politinius ir socialinius darbuotojus – visus, kurie veikia erdvės, laiko ir prasmės dimensijų ribose.

 

Po duomenkasių ir psichodarbininkų susivienijimo vėliava mes ketiname pasiūlyti aptarti, pasidalinti ir paskleisti savo patirtis ir gerą valią, siekiant nenuilstamai griauti visų pirma kultūrinės bienalės imperialistinį formatą (kuris prie viso to dar suteikia galimybę nudrenuoti šiek tiek resursų nuo kapitalistinių fondų), o taip pat pasidžiaugti pačiu meno (ir „rimtosios kultūros“) mirties faktu, kurio bus apstu tomis dienomis Alytuje – 2009 m. Alytaus meno streiko metu daugelis jau patyrė, kad tai yra tinkama forma ir vieta (Alytuje niekada nebuvo ir nėra [vizualųjį] meną pristatančių institucijų). Mes dar kartą padarysime vizualiu meno nebuvimą!

 

Mes kviečiame kiekvieną, nedarantį meno, atsisakiusį jį daryti ar norintį šiuo keliu pasukti, atvykti į festivalį ir nekurti jokio meno (ir net apie jį nešnekėti), o panaudoti visą savo patirtį ir fantazijas kolektyviai bendra kryptimi, kurią nuspręsime vietoje visi kartu;

 

Mes kviečiame teoretikus, kurie nevargins mūsų ilgomis paskaitomis su aštriomis įžvalgomis, nei drausmins mus garsiais autoritetais, bet įžvelgs savo pačių vidines galimybes, slėptas po švytinčiu profesionalizmu;

 

Mes kviečiame aktyvistus, kurie vietoj globalių kapitalizmo problemų padėtų vietoje susidoroti su kasdienybės gyvenimo skurdu, kuris ir sudaro prielaidas globaliam kapitalizmui;

 

Mes kviečiame visus susiburti draugėn ir apibrėžti globalaus kapitalo kultūrinio kolonializmo pasekmes bei surasti galimybę veikti išvien visuose įmanomuose erdvės, laiko ir prasmės lygmenyse.

 

Mes kviečiame įnešti savo indėlį į www.alytusbiennial.com tolimesnei diskusijai bei labai laukiami visuose su DAMTP susijusiose portaluose ir forumuose.

 

Mes kviečiame atsiųsti savo tekstus-pozicijas, kurias publikuotume DAMTP kongreso laikraščiuose (pirmasis planuojamas išleisti 2010 m., per žiemos saulėgrįžą).

 

DAta Miners & Travailleurs Psyhique – Alytaus skyrius

2010 m. gruodis

 

meno_streikas_2011

 

Komentarai  

 
0 # +++ Y-m-d H:i
+++