Kaip elgtis per rinkimus? Ogi pareikšti: „Mano balsas priklauso tik man!” (1)
aktyvizmas
nesvarbu_KAIP_BALSUOSI       Užsiplieskė priešrinkiminis šurmulys. Iš televizijos srūva purvina politinė reklama, pokalbių su politikais šou, laidos apie netikras vestuves. Tas srautas pykina, bloga darosi matant menkystas, kurie nori tapti mano (ir tavo) atstovais, spręsti už mane (ir už tave). Gatvėse akis bado šlykštūs plakatai, kurie teršia miestą retušuotais išpurtusių (arba dar lieknų) veidmainių snukiais. Jie ne žmonės, jie – iškamšos.

 

Jie nemoka net šypsotis, o tik išsiviepia prieš blykstę, kad atrodytų nors kiek panašūs į žmones. Jie – milžiniški, kad būtų iš tolo matomi ir nepamirštami, ir kad paskui sapnuotųsi baisiausiuose košmaruose, prisidengę dideliu šriftu parašytais žodžiais, kurie – iš veidų matyti – jiems nieko nereiškia ir niekada jų nebuvo suvokti. Ir dar kažkas drįsta manyti, kad grafičiai teršia miestą...

 

Jie, apsišaukėliškai vaidindami bendrumą su „paprastais žmonėmis“, paliko žinią apie save stotelėse, falsifikuodami mintį, kad stovi ir šąla laukdami autobuso ar troleibuso kartu su mumis. Tačiau jų atvaizdai labai skiriasi nuo stotelėse besigūžiančių gyvų žmonių, o jų lozungai skiriasi nuo jų veiksmų ir minčių.

 

Ar kas nors dar tiki, kad šios figūros, iš plakatų persikėlusios į savivaldybės pastatą, gali už mus spręsti ir mums atstovauti? Mes ir jie – skirtingos rūšys, kitaip matančios pasaulį. Juk paukščiai ir šliužai skirtingai apibūdintų aplinką, kurioje gyvena... Kas bendra tarp jų ir mūsų?.. Nieko.

 

Yra kelios strategijos, kaip per šiuos savivaldybių rinkimus elgtis nepatenkintam (-ai) dabartine situacija ir ne vakar gimusiam (-iai) pileičiui (-ei).

 

1. Eiti į rinkimus ir balsuoti už „geriausius“ iš blogųjų politikus, kad mažiau balsų gautų tie, kurių ypač nekenčiame. Tai yra, balsuoti ne už, o prieš – tikint oficialiosios žiniasklaidos kanalais nuolat sklindančia mintimi, kad kiekvieno iš mūsų balsas kažką lems. Deja, tas balsas reikalingas tik kartą per kelerius metus. Paskui paaiškėjus, kad valdininkų darbo vaisiai netenkina, kad jie mums visai neatstovauja, tas pats balsas pasidaro visai niekieno negirdimas, o dažnai tos pačios valdžios net draudžiamas. Kyla abejonė – ar prasminga reikšti savo nuomonę balsuojant prieš nekenčiamiausiuosius, kai ji kažkam tiesiogiai naudinga?

 

2. Visai neiti į rinkimus, neatiduoti savo balso niekam, rodyti abejingumą esamai „demokratijai“ ir nelegitimuoti esamos sistemos. Tačiau tokia strategija, jei jos imsis ypač daug žmonių, gali būti veiksminga tik per seimo ir prezidento rinkimus, mat atėjusiųjų į šiuos rinkimus skaičius svarbus, kad galima būtų laikyti rinkimus įvykusius. Savivaldybių rinkimų atveju nėra jokio teisinio nutarimo dėl dalyvaujančiųjų rinkimuose skaičiaus, nuo kurio priklausytų, ar rinkimai įvyko. Kad ir kiek būtų balsuotojų, rinkimai vis tiek bus laikomi įvykusiais. Taigi nedalyvavimas artimiausiuose rinkimuose visai neturi prasmės, nes nelemia valdžios legitimacijos. Ar tokia pozicija iš tiesų pilietiška ir protestinė? Juk neiti į rinkimus gali nebūtinai politiškai aktyvus (-i) pilietis (-ė) – neiti gali tie, kurie išvykę, kurie girti, kurie miega, kurie net nežino, kad vyksta rinkimai, arba tie, kurie susitaikė su pralaimėjimu: „Vis tiek nieko negaliu pakeisti“, o tokie valdžiai labai naudingi.

 

3. Eiti į rinkimus, bet nebalsuoti už nieką – sugadinti biuletenį ir taip išreikšti nuomonę, kad nėra iš ko rinktis ir kad pilietis (-ė) išvis nenori rinktis – jo (-s) netenkina tokia išmaldiška galimybė. Šiuo veiksmu žmogus konkrečiai išreiškia protestą ir nepasitenkinimą – balso neatiduoda niekam, niekuo iš pasisiūliusių iškamšų nepasitiki. Šios strategijos blogybė ta, kad pilietis (-ė), atėjęs (-usi) gadinti biuletenio, jau atėjo į rinkimus – vadinasi, jis (-i) tampa statistiniu vienetu, kuriuos susumavus, jei jų skaičius pakankamas, seimo ar prezidento rinkimai laikomi įvykusiais. Savivaldybių rinkimų atveju gadinti biuletenį – tai išties išsakyti kritišką poziciją, tačiau oficialiai sistema tokiu (-ia) protestuotoju (-a) pasinaudoja – žmogus laikomas aktyviu balsuotoju, o bet koks balsuojantysis (-oji) savaime tiki, jog jo (-s) balsas sistemoje kažką lemia. Jis (-i) juk dalyvauja rinkimų rituale, nepaisant to, ką būdelėje padaro su biuleteniu – jį sugadina ar ne.

 

4. Ketvirtoji strategija yra geriausia piliečiui (-ei), kuris (-i) yra nepatenkintas (-a) esama situacija ir netiki, kad atėjusios į valdžią kitos politinės iškamšos galėtų teisingai mums atstovauti ar pakeisti valdymo struktūrą „iš vidaus“. Šią strategiją pasirinkęs žmogus turėtų ateiti į rinkimus ir užuot paėmęs biuletenį ir ėjęs į būdelę, maždaug taip pasakyti mandagiems ir savimi patenkintiems rinkimų administratoriams: „Atėjau į rinkimus, bet nenoriu už nieką balsuoti, nenoriu, kad mano galiomis ketverius metus naudotųsi kiti žmonės, kuriais netikiu. Taip pat nenoriu balsuoti prieš visus ir gadinti biuletenio, nes jūs tuo pasinaudosite ir laikysite mane eiliniu balsuotoju, kuris tiki išsakąs savo valią ir palieka galioti įgrisusią parodomąją demokratiją. Gal tai kitiems atrodo tikra, gal jie mano, kad balsuodami iš tikrųjų dalyvauja šalies ar miesto valdyme, bet aš supratau, kad tai – apgavystė. Savo valia atsisakau dalyvauti rinkimuose. Esu prieš nuleistą iš viršaus netikros savivaldos sistemą ir noriu, kad mano nuomonė būtų dokumentuota, nes tai mano pilietinė pozicija.“

 

Aptarus galimus mūsų veiksmus per rinkimus, aiškėja, kad yra tik vienas būdas drąsiai ir aktyviai išreikšti savo nuomonę ir duoti atkirtį akis badantiems negyvėlių plakatams bei besikeičiančiai tik į bloga nuo mūsų visai nepriklausančiai situacijai. Tai – atsisakyti balsuoti ir netapti statistiniu vienetu, kuris nemato parodomosios demokratijos apgavystės arba jai pritaria ir ją įteisina dar vienai kadencijai.

 

Svarbu raštiškai užfiksuoti savo nuomonę kaip poziciją rinkimuose, kad mūsų balsai nenueitų ten, kur nenorime. Matome, kaip nelengva juos pasilaikyti sau, kad niekas jų vienaip ar kitaip nepasisavintų. Jei renkamės ketvirtąją strategiją, mes balsuojame prieš esamą politinę situaciją plačiąja prasme – nepritariame parodomajai, iš viršaus nuleistai „savivaldai“ ir politinėms iškamšoms, ir netikime jokiais valdžios rinkimais. Tokia pozicija šiuo metu būtų iš tiesų pilietinė.

 

Ridikėlė

2011 02 19

 

nesvarbu_KAIP_BALSUOSI

 

Komentarai  

 
0 # hgfytrjhg Y-m-d H:i
Man atrodo, kad 4 atveju nėra numatytų procedūrų, o kai nėra, bus kišama į kitus atvejus- sugadinimą, biuletenio negaliojimą, neatvykimą ir pan. Tokiu atveju geriau atrodo 2 variantas, kurio dar vienas privalumas- savo asmeninio laiko sutaupymas.
 
 
0 # Ketvirtoji strategija:flumen Y-m-d H:i
"Tokia pozicija šiuo metu būtų iš tiesų pilietinė"

O man po barabanu jūsų "pilietinė pozicija". Jau senai noriu išmesti pasą lauk...
 
 
0 # aaaaaa Y-m-d H:i
ta prasme jūs siūlot paimti biuletenį ir pasiimti jį, nemesti į urną?
 
 
0 # aaabarbarbar Y-m-d H:i
matyt, kad straipsnyje siūlomas variantas yra atsisakyti paimti biuletenį - išvis išsibraukti iš rinkimų ritualo. pasakyti, kad aš atsisakau čia dalyvauti, tokia yra mano nuomonė. ir būtinai reikia paprašyti, kad tokia nuomonė būtų jūsų parašyta. tą lapą turbūt reikėtų įmesti į urną. bet svarbu, kad jus išbrauktų iš "rinkėjų" sąrašo, svarbu nebūti "balsuotoju", kuris savo balsavimu savaime pritaria spektakliui.
 
 
0 # aaaaaa Y-m-d H:i
Bet tokiu atveju tu atsisakai savo pilietinių teisių, kodėl anarchistai nekuria savo partijos?:-)
 
 
-1 # uz 12aa Y-m-d H:i
yra gera partija kuri pades anarchistams gauti daugiau laisviu. Balsuokite uz nr12
 
 
0 # aaa (dėl piletinės teisės (ne)atsisakymo)barbarbar Y-m-d H:i
mūsų pilietinė teisė yra nepritarti tam, kas prievarta mums brukama - t.y. laisvė turėti savo nuomonę dar berods įstatymiškai neuždrausta :-)iš mūsų nori padaryti balsuotojus, nesvarbu už ką ar prieš ką balsuosime ar nebalsuosime. jie nori, kad būtume balsuotojai. kiekvieno gyventojo teisė yra nepritarti žaidimui iš esmės. tai ir siūloma tekste.
 
 
0 # planasboikot Y-m-d H:i
Rinkimu boikotavimas yra tik viena mazyte priemone kuri pati savaime negali nieko pakeisti. Reikia, kad kartu su sito boikotavimo propaganda butu vistomas alternatyvus organizavimasis kuris ne tik, kad tiksliau kordinuotu boikotavima, bet ir kurtu atsvara esamai ir busimoms valdzioms. Kad ir dauguma nebalsuotu del pasipiktinimo valdzia, tai nieko nekeistu nes dabar zmones yra tikriausia pilka mase kuri iskiria kiekviena savo nari nuo kitu del nesugebejimo organizuotis, bet kartu ji visus suvienija savo apatiskumu ir abejingumu. Rinkimu boikotavimas bus efektingas ir realiai kazka nulemiantis tik tada, kai jis bus panaudotas kaip viena grandis ilgoje suplanuotu veiksmu grandineje.
 
 
0 # planasbarbarbar Y-m-d H:i
sutinku. o kaip tai turėtų atrodyt? nuo ko tas organizavimasis turėtų prasidėt? gal pirmas etapas ir galėtų būt iš tiesų matomas ir sąmoningas rinkimų boikotas (pagal 4-tąją strategiją)? kaip manai?
 
 
0 # dar to boikotbarbarbar Y-m-d H:i
iš tiesų reikėtų stumti rinkimų boikoto strategiją - koordinuoti boikotavimą. organizuotis boikotuojant. ar tai negalėtų būti pirmas organizavimosi žingsnis?
 
 
0 # Tautiniai ypatumaiflumen Y-m-d H:i
Būkime realistais: boikotas nepavyks, jei neduosit statistiniam lietuviui alaus bonkos ar skalbimo miltelių.
 
 
0 # aaaaaa Y-m-d H:i
Jūs galvojat, kad jei ten parašys kažką tai jau jūs nedalyvaujat? Jie paims jūsų biuletenį ir panaudos kaip jiems reikia, aš tai siūlau pasiimti biuletenį ir išeiti su juo:-), tada jūsų balsą niekas nepasiims, o šiaip aš pritariu anarchistinėm idėjom, tik galvoju, kad Lietuvoje anarchija kol kas neįmanoma, šiaip žmonės nelabai organizuoti, tai kaip jūs galvojat sutelkt visus anarchistus? Na gerai, pasvarstom, kad visi žmonės boikotavo rinkimus, niekas nebuvo išrinktas, valdžia bus paleista? O kaip prezidentės institutas? Anarchija tai yra kai žmonės tvarkosi patys be jokios valdžios, bet ar Lietuvoj žmonės galėtų taip gyvent? Kokia išeitis? Revoliucija? Bet iš istorijos matome,kad visos revoliucijos prie gero neprivedė, atėjusios valdžios tapo tokiaiais pat buržujais, anarchijos gražios idėjos, bet kaip jas įgyvendint?
 
 
0 # skepsio neužskaitau :}barbarbar Y-m-d H:i
tai jei taip galvosim, kad niekas nepavyks, jeigu neduosim niekam alaus, kaip flumen mano, būsim tokie kaip visi tie miegantys. aš atsisakau taip būti.:}

aaa, tai aš ir nemanau, kad dabar mes "padarysim anarchiją", bet reikia eiti link to "organizavimosi ", bent patys, kurie žinome, kad reikia daryti, turėtume kažką daryti, o ne nieko, nes "vis tiek gi nieko nebus"...

savivalda, jei kalbam apie anarchijos idėjas, tai anarchijai labai svarbi, pirmas žingsnis į bet kokią tikresnę "demokratiją" (jau vemt verčia tas žodis). nebūtina dabar įgyvendinti visas anarchijos idėjas :} .

dėl biuletenio pasiėmimo ir išėjimo su juo - gera mintis :-) galima taip padaryti simboliškai "atsiimant" savo balsą. :-) bet neatsisakau, kad teisinga būtų raštiškai atsiėmimą tą patvirtinti ir pareikšti, kad išbrauktų iš balsuotojų sąrašo.
 
 
0 # bubaguga Y-m-d H:i
Iš sąrašų išbraukinėja ne rinkiminėse apylinkėse. Sąrašai automatiškai sudaromi pagal registruotą gyvenamą vietą. Todėl jei nori nebūt įtrauktas į sąrašus, reikia nueit ir išsiregistruot, ir daugiau niekur neprisiregistru ot. Candy cactusas buvo taip padaręs.
 
 
0 # smwwms Y-m-d H:i
http://limonov-eduard.livejournal.com/112111.html?page=1#comments
manau, išsiregistravus iųjų pavardėm vardais bus operatyviai tyliai domimasi...
neapsisprendžiu dėl tinkamiausio varianto, būtų gerai statistiškai pasyviai likt ir tuo pačiu sugadinti ar išsinešti biuletenį, kad juo nepasinaudotų, bet, deja, galima tik vieną iš šių dviejų rinktis...
 
 
0 # ..boikotas....ofu www.lastvote.org Y-m-d H:i
..o toliau...
..viskas klostysis savaime........ ...
 
 
0 # ^ viskas klostysis savaime?flumen Y-m-d H:i
Viskas klostysis savaime - laimės Zuokai&co...
Vėl įkišiu savo trigrašį, bet negaliu tylėti. Jei nebus aiškios ir solidarios rinkimų boikoto strategijos, masinių protestų akcijų ir pnš., teks balsuot už SLF, nors ten ir pilna asilų, bet A.P. ir V.B - pusė velnio. O kas belieka? Dar keturis metus žiūrėt į visur prilindusius arogantiškus išsigimėlių kapitalistų snukius, švelniai tariant, man nesinori.
 
 
0 # penkta strategijaJustelis Y-m-d H:i
eit balsuot už sąlyginai patikimesnes personas ir dalyvaut kuriant alternatyvias savivaldą.
Legitimuot šią sistemą ar griaut?
manau, kad tas visas anarchistinis griovimas tai ideologinis susigalvojimas ir asmeninės moralinės frustracijos išraiška.
Kai alternatyvi savivaldos organizacija taps pakankamai stipri, bus ir permainos.
O kadangi šios sistemos kol kas nėra kuo pakeisti ir žinoma, kad yra blogesnių sistemų, reikia savo tikslams naudotis ta sistema ir paraleliai kurti naujos apmatus.
 
 
0 # "Kai alternatyvi savivaldos organizacija taps pakankamai stipri, bus ir permainos. "gumbas Y-m-d H:i
Aš ne prieš tokį kelią, bet vien tai tikrai nepagelbės. Užsienyje yra stiprių ir daug pasiekusių savivaldų, ten esantiems žmonėms būna geriau, bet pačios sistemos tai jokiu būdu nekeičia. Taktikų ir strategijų įvairovė, įskaitant ir prievartines formas- va kur, mano nuomone, yra raktas.