Pažadėta – ištesėta: Berlyno anarchistų laiškas Rumunijos liaudžiai
aktyvizmas

       Šiomis dienomis teko nugirsti, kad kažkokie gudručiai, užimantys aukštus postus Rumunijos valdžioje, bando supriešinti paprastus rumunus ir anarchistus, skleisdami gandus apie autobusą, pilną Berlyno anarchistų, atvyksiantį palaikyti protestų prieš NATO. Jei gandai išties skleidžiami, mes, Berlyno anarchistai, turime juos patvirtinti arba paneigti, bet dar svarbiau mums yra paaiškinti, kodėl mes atvyksime į Bukareštą balandžio pradžioje.


       Pirma, esame labai patenkinti, kad Rumunijos valdžia ir korporacinė žiniasklaida pripažino anarchistus rimtais NATO karų sukėlėjų priešininkais. Taip, mes, anarchistai, priešinamės bet kokiam žmonių valdymui, autoritariniams socialiniams santykiams, eksploatacijai, priespaudai, priešinamės armijos institucijoms, ginkluotės industrijai, ir apskritai – pasaulio apsiginklavimui. Ir visa tai todėl, kad pagrindiniai anarchizmo socialinės filosofijos principai yra žmonių KOOPERACIJA ir TARPUSAVIO PAGALBA. Militarizmas yra visiškai tam priešiškas. Nesame naivūs ir manome, kad jokia karinė struktūra ar infrastruktūra neturi nieko bendra su taikos šioje pasaulyje kūrimu. Yra visiškai kitaip: mes žinome, kokie galios ir ekonomikos interesai slypi už nesibaigiančio pasaulio ginklavimosi; žinome, kad ginklų gamyba yra didelis verslas, ir todėl, norint užtikrinti to verslo sėkmę, reikia kelti karus. Galų gale, NATO yra viena iš pagrindinių institucijų, užtikrinančių, kad ši beprotybė nesibaigtų. Štai kodėl anarchistai visada aktyviai priešinsis NATO karų sukėlėjams.

       Tuo pačiu mes norime paneigti informaciją, kad šimtai anarchistų iš Berlyno atvažiuos į Bukareštą. Mes tikime, kad Rumunijoje pakanka žmonių, turinčių tokią pat nuomonę, kaip mes, net jei jiems nevisai priimtinas anarchistų socialinis požiūris. Mes tikime, kad daug jūsų nutars pasipriešinti NATO susitikimui jūsų sostinės gatvėse. Vienas iš anarchistų socialinės filosofijos principų – žmonės turi patys spręsti savo problemas, PERIMDAMI VISKĄ Į SAVO PAČIŲ RANKAS, ir niekas negali nieko padaryti už juos. Jei daug Europos anarchistų suvažiuotų į Bukareštą, tai prieštarautų mūsų idėjoms. Vietinių gyventojų iniciatyva ir kūrybingumas turi būti pasipriešinimo Bukarešte balandžio 2-4 dienomis varikliu. Be to, dauguma anarchistų yra žemiausios socialinės klasės žmonės (bedarbiai, mažai gaunantys darbuotojai, nekomerciniai menininkai), taigi daugumai iš mūsų netgi nepavyks apmokėti kelionės išlaidų.

       Tuo pačiu nenorime, kad Rumunijos gyventojai jaustųsi palikti vieni. Todėl dalelė mūsų nusprendė atvažiuoti ir prisijungti prie pasipriešinimo Rumunijoje. Negalime pasakyti, kaip atvyksime – autobusu, lėktuvu, o gal laivu, – dar vienas anarchistinės filosofijos bruožas yra SPONTANIŠKUMAS. Bet mes jūsų nenuvilsime, o stovėsime ranka rankon su jumis Bukarešto gatvėse.

       Tačiau galite labai nusivilti, jei klausysitės Rumunijos politikų, žurnalistų ir policijos pareigūnų skleidžiamo melo. Jie kalbės apie anarchistus kaip apie nusikaltėlių, chuliganų bandą. Na, mes labai nuoseklūs žmonės, ir, tiesą sakant, visai nebijome valstybinio teroro. Bet jei norėsite pamatyti tikrus nusikaltėlius, nusivilsite stebėdami anarchistus – tikrieji nusikaltėliai yra žmonės, atsakingi už tebesitęsiančius karus, už socialinių resursų švaistymą kariniams tikslams. Šie tikri nusikaltėliai švęs susitikimą pačiame Bukarešto centre, rinksis brangiausius miesto viešbučius ir Rumunijos darbo žmonių aptarnavimą. Jei norite surasti nusikaltėlius, prisijunkite prie mūsų – mes irgi jų ieškosime. Vienintelė tikra konfrontacijos linija driekiasi tarp pasaulio politinio, ekonominio ir karinio elito ir tarp engiamų, ujamų ir išnaudojamų darbo žmonių, kuriems iš militarizacijos nieko gero.

        Taigi, nebijokite, kai gudrūs politikai ir arogantiški policininkai kalba, kad turėtumėte prisibijoti anarchistų, iš Berlyno ar iš kitur. Jie bando sukurti dirbtinę konfrontacijos liniją tarp anarchistų ir paprastų rumunų. Bet tiesa yra priešinga: mes esame toje pačioje barikadų pusėje, kaip ir jūs, nes esame darbininkai, studentai, bedarbiai, menininkai... būtent jie yra kitoje barikadų pusėje! Jie tiesiog bijo, kad anarchistų filosofija, neigianti bet kokią valdžią, kapitalistinį ekonomikos modelį, valstybės kišimąsi į socialinius santykius, gali paplisti Rumunijoje. Ir jie turi tam priežasčių. Vis didesniuose Europos regionuose žmonės pradeda pripažinti anarchistinę viziją įmanoma. Ir tai taip gąsdina politikus!

        Šiuo laiškeliu norėjome jums pasakyti, kad nebijotumėte anarchistų. Anarchistai visada yra engiamų žmonių pusėje. Labiau saugokitės karo kėlėjų, kuriuos jūsų vyriausybė pakvietė į Bukareštą už pinigus, kuriuos pavogė iš jūsų, mokesčių mokėtojų. Ir saugokitės vietinių politikų su jų tarnais – policija ir korumpuotais žurnalistais! Pirmieji iš jų mus visada stabdys smurtu, antrieji – žiniasklaidos manipuliacijomis.

Linkėjimai nuo Berlyno anarchistų.
Susitiksime Bukarešto gatvėse:
Pažadėta – ištesėta!

www.indymedia.org vertė kp
2008.03.31.