CrimethInc.: laisvės kontrabanda
aktyvizmas

       CrimethInc. (dar – CWC – CrimethInc. buvusių darbuotojų kolektyvas ir pan.), yra decentralizuotas anarchistų kolektyvas, kurį sudaro daug viena nuo kitos nepriklausomų grupelių. Kolektyvas susikūrė dešimtojo dešimtmečio viduryje, anksčiau jis vadinosi Inside Front. CrimethInc. pasaulyje gerai žinomi kaip anarchistinės propagandos skleidėjai ir kelių įsimintinų knygų autoriai.

       Vieni kolektyvo skyriai užsiima leidyba, kiti steigia įrašų kompanijas, kai kurios grupelės organizuoja tiesioginius veiksmus, rengia tarptautinius sąskrydžius ir kitus renginius, kuria vietos grupeles, įžiebia riaušes. Yra grupių, rodančių performansus, anarcho-punk muzikos grupių ir grupių, organizuojančių įvairias masines kampanijas. Kolektyvas savo aktyvumu išprovokavo net korporacinės žiniasklaidos susidomėjimą, šio kolektyvinio autoriaus tekstai cituoti akademinėse publikacijose.


        CrimethInc. yra aktyvūs ir Šiaurės Amerikos anarcho-punk scenoje, jų pirmojo žurnalo Inside Front antraštė skambėjo taip: „hardcore punk ir anarchistinio veiksmo žurnalas“. Jie turėjo ryškią įtaką visam antikapitalistiniui judėjimui. Jau pačiame pavadinime „CrimethInc.“ slypi aliuzija į Georgo Orwello „minčių policiją“...


       CrimethInc. pirmiausiai siūlo naują mąstyseną ir gyvenimo būdą, o ne patį organizavimąsi. Pagrindinis šio kolektyvo leidinių tikslas ir mintis – žmogus turi pats tvarkyti ir kontroliuoti savo gyvenimą, tapti istorijos ir kultūros kūrėjais, o ne pasyviais vartotojais. CrimethInc. filosofija apibrėžia radikalią gyvenseną bei pastangas pačiu gyvenimo būdu eliminuoti nelygybę ir tironiją visuomenėje. Idėjų šis kolektyvas semiasi iš situacionistų, dadaistų, primityvistų, o taip pat ir „post-left“ anarchistų. Kai kas šį judėjimą kritikuoja kaip „anarchistinio gyvenimo stiliaus“ nešėjus.

      Laisva CrimethInc. organizacija vienija įvairių politinių požiūrių asmenis. Kolektyvas neturi nei platformos, nei ideologijos – viskas priklauso nuo pačių žmonių. Kiekvienas organizacijos narys gali prisidengti CrimethInc., leisdamas savo knygą ar kurdamas plakatą – visos grupės ir individai veikia autonomiškai. Pasisakydami prieš valstybę ir kapitalizmą, jie laikosi straight edge (pankiškai estetiško) gyvenimo būdo. Kadangi anonimiškumas yra organizacijos narių vertybė, už publikacijas honorarai nemokami.

      Geriausiai žinomi kolektyvo leidiniai yra „Days Of War, Nights Of Love“ („Karo dienos, meilės naktys“), „Nelaimių receptai: Anarchistinė patiekalų knyga“ („Recipes For Disaster: An Anarchist Cookbook“) ir brošiūra „Kova už mūsų gyvenimus“ („Fighting For Our Lives“, išspausdinta pusė milijono jos kopijų).

     „Visuomenėje, kur jie šlovina savo valdžią ir mūsų pasyvumą, už visus iššūkius šiam pasyvumui baudžia minčių policija. CrimethInc yra transgresija, pažeidimas, be kurio neįmanoma laisvė ir asmeninis apsisprendimas – tai visraktis mūsų epochos kalėjimams.


      CrimethInc. yra juodoji rinka, kur mes parduodame šias brangias kontrabandines prekes. Čia, pirkėjais apsimetančių vagių, riaušininkų, už visuomenės ribų patekusių žmonių, dezertyrų, svetimautojų, vandalų, svajotojų pasaulyje mes keliame mažas revoliucijas, atveriame vartus į naujus pasaulius, kur vagiliavimas, apgaudinėjimas, kariavimas, nuobodulys yra tiesiog atgyvenos.“

 
     „Karo dienos, meilės naktys“ yra modernus anarchistinis politinių, socialinių ir filosofinių esė rinkinys. Daugumoje straipsnių pasisakoma už asmeninę laisvę, pasirinkimo ir gyvenimo būdo alternatyvas. Knygoje kritikuojamas kapitalizmas, valstybė ir masinis vartojimas, teigiama, jog taip nužmoginamas individas ir menksta pati gyvenimo kokybė. Knygos autorinės teisės nemokamos, ją platinti ir keisti galime mes visi.

     Nuoroda 
www.crimethinc.com

    Video http://www.youtube.com/watch?v=bb1F-3WguYg 

    www.kitosknygos.lt