Represijos prieš gamtos saugotojus Alytuje
aktyvizmas

       Š. m. balandžio 14 d. pilietiškai aktyvus Alytaus jaunimas savo kūnais gelbėjo miesto centre augančius medžius. Neabejingi savo miestui jaunuoliai centrinėje Dariaus ir Girėno gatvėje, prie Laisvės angelo, palaikomi vietinių gyventojų, stojo prieš grandininius pjūklus, sulipo į klevus ir rankomis apglėbė liepas. Taip jie išreiškė nepritarimą valdžios planams minėtoje gatvėje kirsti senus medžius, niokoti žaliąjį miesto veidą – tai reikštų miesto savitumo naikinimą. Aktyvistus įkvėpė ir balandžio 11-12 d. Europoje bei Lietuvoje minėtos „Skvotų ir autonominių erdvių dienos”, kurių tikslas – ginti viešąją miestų erdvę nuo valdžios ir didžiojo verslo manipuliacijų, skatinti pilietinį ir socialinį aktyvumą.


        Piketuojantys jaunuoliai pasinaudojo pilietine teise kovoti už gimtojo miesto veidą, kuris gyventojų akyse negrąžinamai darkomas. Leidimo piketuoti neturėję jaunieji alytiškiai per trumpą laiką surinko kelis šimtus praeivių parašų ir kartu su kreipimusi norėjo įteikti miesto savivaldybei. Kreipimesi rašoma, kad savivaldybė nori atnaujinti Alytaus žaliąjį veidą neatsižvelgdama į bendruomenės nuomonę. Valdžiai supratus, kad aktyvistai nenusileis, medžių kirtimo darbai buvo laikinai pristabdyti, didelė žala jau padaryta, ji bus daroma ir toliau. Nepaisant to, kad ši aikštė – kultūros paveldo teritorija, medžių kirtimo nesustabdė ir paveldosaugininkai, nors dalis medžių nupjauta be jų leidimo.

        Ši akcija ir jos padariniai rodo, kad vietinė valdžia savivaliauja, nepaiso pilietinių iniciatyvų ir griebiasi psichologinio teroro. Aktyvistai buvo „nuraminti” uždarame pokalbyje savivaldybes konferencijų salėje, į kurį spaudos atstovai nebuvo pakviesti. Tačiau grubus valdžios spaudimas nenumalšino kitų aktyvistų įkarščio – piliečių inciatyvą tęsia neabejingi ir nepateisinamu medžių kirtimu susirūpinę Alytaus gyventojai. Vakar, balandžio 15 d., iniciatyvinė grupė „Olita_Orany” (www.olita_orany.projektas.lt) miesto merui įteikė 328 piliečių, prieštaraujančių medžių kirtimui prie Laisvės Angelo bei Dariaus ir Girėno gatvėje, parašus.

        PARAŠAI RENKAMI TOLIAU. TOLIAU KERTAMI IR MEDŽIAI...

        Visa tai turėtų susilaukti platesnio pilietinių institucijų, valdžios ir žiniasklaidos atstovų dėmesio.

 

Daugiau informacijos apie protesto akcijas Alytuje:
http://www.anarchija.lt/index.php/aktyvizmas/alytaus-jaunimo-akcija-pries-medziu-genocida.html

        Informacija apie parašų rinkimo akciją:

http://www.olitaorany.projektas.lt/

        Papildoma informacija tel. 8 682 25167

        anarchija.lt
        2008.04.16