Eugène Lanti. Kas yra buržujus?
istorija

 

burzuazines kiaulesGustavas Floberas – prancūzų rašytojas ir puikus stilistas – taip apibrėžė žodžio „buržujus“ reikšmę: buržujus yra nedorai mąstantis žmogus... Nedoras mąstymas reiškia egoisto mąstymą, siekiantį tik asmeninės naudos, geidžiantį tiktai asmeninės laimės, netgi jei tai atneštų nelaimes kitiems.

 

Jei sutiktume su tokiu apibrėžimu, galėtume konstatuoti, kad proletarų klasėje yra daug tokių „buržujų“. Juk egzistuoja nemažai darbininkų, kurių gyvenimo siekis yra išnaudoti. Jie visiškai nesiekia pakeisti neteisingos visuomeninės santvarkos, kurios aukomis yra ne tik jie patys, bet ir visa jų klasė. Tokie proletarai yra visada pasirengę išduoti savo „klasės interesus“. Iš jų buržuazija atsirenka tarnus, policininkus, streiklaužius...

 

Laimei, tarp buržua taip pat galima rasti žmonių, priešiškų savo klasės interesams. Marxas, Kropotkinas, Leninas pagal kilmę priklausė viduriniajai klasei, bet jie jos interesų negynė, priešingai – jie smarkiai prieš juos kovojo. Protu jie pakilo virš savo klasės, tapo kapitalizmui oponuojančių proletarų įkvėpėjais. Todėl buržuazija nekentė ir persekiojo šiuos savo klasės perbėgėlius...

 

Nepasirinksi: vieni gimsta viduriniojoje klasėje, kiti – proletarų. Bet nuo mūsų valios priklauso – remti ar kovoti prieš klasę, kuriai mes priklausome...

 

Yra lygiai tokia pat tikimybė gimti Kinijoje, Portugalijoje ar kurioje nors kitoje šalyje, bet mes galime tapti pasaulinės kalbos šalininkais. Mes galime atsisakyti nacionalistinės ideologijos ir tapti protingais anacionalistais. Kaip ir klasiniai perbėgėliai, mes galime tapti tautiniais perbėgėliais.

 

Todėl SAT organizacija – ne utopija nei fantazija. Jos nariai veikia kaip realistai, pasirinkę pamatinę strategiją lėtai, bet nepaliaujamai vesti žmoniją į anacionalinę visuomenės santvarką.

 

1926 06 24

 

www.satesperanto.org

Iš esperanto k. vertė E. Balčiūnas


 

Komentarai  

 
0 # .kre Y-m-d H:i
Visiškai primityvus straipnis. Būtų galima ką nors įdomesnio išversti.
 
 
0 # -praplikes Y-m-d H:i
:D