Latvių SS legionieriai – tokie pat „didvyriai”, kaip raudonieji latvių šauliai
istorija

latvijos ss legionas     Artėja kovo 16-oji. Kaimyninėje Latvijoje vėl bus prisiminti nacių pusėje kovoję latvių SS legionieriai. Kovo 16-osios eitynes Latvijos valdžia bando vaizduoti kaip privačią žuvusiųjų atminimo iniciatyvą. Jei būtų taip – nebūtų jokio triukšmo. Deja, privatus pagerbimas nuolat virsta pusiau valstybiniu ceremonialu, kuriame plazda valstybinės vėliavos ir dalyvauja aukšti politikai.


     Todėl verta prisiminti, kas gi buvo latvių SS legionieriai. Už ką ir kaip jie kariavo? Ir kodėl nusipelnė savo priešų paniekos bei neapykantos? Nesiruošiu atlikti išsamios istorinės studijos. Atsakydamas į šiuos klausimus, apsiribosiu tik keliais vaizdais, parodančiais, kokių žmonių atminimas minimas kovo 16-ąją.

     Kad suprastume, kas tie veteranai, prisiminkime charakteringą 1993 m. įvykį. Latvių SS legiono karininkas Andrejsas Freimanis 1945 m. už Kuršo gynybą fiurerio buvo apdovanotas aukščiausiuoju III Reicho apdovanojimu – Riterio kryžiumi. Karo pabaigoje jo įteikti nespėjo, tačiau įteikė 1993-aisiais Rygos technikos universiteto salėje. Per iškilmes SS legiono veteranas A. Freimanis padėkojo už įteiktą kryžių nacistiniu saliutu „Heil Hitler!“. Galbūt jis ir buvo drąsus žmogus, gynė savo žemę, bet tada akivaizdžiai pasirodė ne kaip karys, o kaip nacistas.

     Ištikimybę fiureriui pabrėžia ir pati Latvijos legionierių priesaika. Fašistinei Vokietijai pralaimėjus mūšį prie Stalingrado, ėmė trūkti kariuomenės, tad buvo nutarta pasitelkti latvius. „Šiaurės“ grupės sudėtyje kariavusių šešių latvių policijos batalionų neužteko, todėl 1943 m. kovo pradžioje buvo paskelbta mobilizacija. Taip tikėtasi sukurti SS brigadą.

     1943 m. kovo 28 d. Rygoje kiekvienas latvių SS legionierius davė priesaiką: „Dievo vardu iškilmingai pasižadu kovoti prieš bolševikus, būti be galo paklusnus vyriausiam Vokietijos kariuomenės vadui Adolfui Hitleriui ir, kaip narsus karys, visada pasiryžęs paaukoti savo gyvybę“. Nacių vadas priesaikoje, kaip matome, buvo itin svarbus. Gal A. Freimanis saliutavo vien dėl to, kad tiesiog laikėsi prieš 50 metų duotos priesaikos?

     Vėliau buvo surengtos dar kelios mobilizacijos, todėl 1944 m. liepą nustota SS legiono 15 ir 19 grenadierių divizijas vadinti savanoriškomis. 1944 m. birželio 30 d. 15-oje divizijoje tarnavo 18 412, o 19-oje – 10 592 kariai.

     Kaip žinome, divizijos suburtos tada, kai žydų klausimas Latvijoje jau buvo išspręstas. Bet tai anaiptol nereiškia, kad su nacių karo nusikaltimais legiono karius siejo tik asmeninė priesaika fiureriui. Į SS legioną iš policijos atėjo nemažai karių, kurie buvo jau spėję pasižymėti taikių žmonių žudynėse.

     Vienas tokių buvo Viktorsas Arājsas – žmogus, kurio pavardė reiškia „artoją”. Jis „išarė“ gilią ir kruviną vagą. Tarnybą naciams šis ponas pradėjo suburdamas vadinamąją „zonderkomandą”, kuri ėmė veikti naciams vos įžengus į Rygą. 1941 m. liepos 4 d. V. Arājso komanda Rygoje surengė didelį žydų pogromą, kurio metu buvo žiauriai nužudyta apie 2 000 žmonių. Šis vienas pirmųjų pogromų ypač skaudus šiauliečiams, nes tą dieną Didžiojoje choralinėje Rygos sinagogoje Gogolio gatvėje buvo itin žiauriai nužudyti 500 karo pabėgėlių šiauliečių žydų, daugiausia moterų ir vaikų.

     V. Arājso vadovaujami išsigimėliai automobiliais atvyko prie sinagogos, suvarė žmones į vidų, sienas apipylė žibalu ir apkaišė pakulomis, o paskui padegė. Į motinas, bandžiusias išmesti iš degančio pastato vaikus, šaudė iš automatų. Kai pastatas įsidegė, mėtė per langus granatas. Taip žiauriai buvo nužudyti 500 žmonių, mėginusių pasitraukti nuo karo baisumų iš mano gimtojo miesto. Nužudyti, nes buvo žydai, nes nespėjo pabėgti nuo Rygą užėmusių nacių.

     Neišsigelbėjo niekas. Gaisrininkams buvo uždrausta gesinti pastatą, jiems buvo liepta tik stebėti, kad ugnis nepersimestų į gretimus pastatus. Vokiečiai egzekucijoje nedalyvavo. Padegimu siekta įbauginti. Tą pačią dieną pagrindiniame latvių laikraštyje „Tevija“ („Tėvynė”) pasirodė skelbimas, kviečiantis visus „vaduoti tėvynę nuo žalingų elementų“ ir stoti į „zonderkomandą”.

     1941 m. V. Arājso būriui priklausė 300 budelių. 1942 m., kai būrį imta siųsti į Rusijos ir Baltarusijos teritorijas, jis buvo papildytas naujais žudikais. Latvijos teritorijoje būrio kariai nužudė apie 26 000 žmonių. Dalis komandos karių saugojo Salaspilio koncentracijos stovyklą – ši stovykla būriui buvo lyg poilsio bazė. Po karo Tarybų Sąjungoje buvo sulaikyti ir nuteisti 344-is V. Arājso komandos karius. Pats vadas pabėgo į Vakarus ir ilgai vaidino dorą karį, kol 1975 m. Izraelio ir TSRS protestai privertė šį sadistą suimti ir teistį. V. Arājso nusikaltimai buvo įrodyti, jis buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos, bet dėl padarytų nusikaltimų nesigailėjo. Mirė kalėjime 1988-aisiais.

     Būtent V. Arājso „zonderkomanda” vaidino svarbų vaidmenį kuriant SS legioną. Jos paskirtis buvo gaudyti „savanorius“ ir šaudyti aktyviai vengusius tarnybos. Vakaruose atsidūrę V. Arājso pavaldiniai pasislėpė tarp kitų SS legionierių ir, naudodamiesi sąjungininkų palankumu, nebuvo teisiami ar deramai nuteisti. Konrādsas Kalējsas – antrasis žmogus komadoje – mirė 2001 m. Australijos kalėjime, o Latvijos teisingumas taip ir nesulaukė, kada galės jį teisti. Buvo tarp budelių ir įžymių žmonių: šachmatininkas Karlis Ozolsas, nors ir kaltintas žudynėmis, taip niekada ir nebuvo teisiamas. Latvių aviacijos legenda Herbertsas Cukursas, nors ir dalyvavo sinagogų padeginėjime bei žydų žudynėse, bet teisiamas nebuvo. Tik 1965 m. jį Montevidėjuje susekė Izraelio specialiosios tarnybos ir likvidavo.

     Tokia yra rudai kruvina legionierių portreto pusė, kuria nesididžiuoja ir norėtų pamiršti netgi dabartinė Latvijos valdžia, palankiai žiūrinti į legionierių garbinimą. Būtinai reikia pabrėžti, kad dalyvavimu žudynėse visų Latvijos SS legionierių niekas ir nekaltina. Štai ką apie tai mano Simono Wiesenthalio centro direktorius E. Zuroffas: „Niekas niekada nesakė, kad žmogus, kuris buvo latviškame SS legione, už tai turi būti patrauktas atsakomybėn. Tai netiesa. Mes žinome, kad latviškas SS legionas buvo sukurtas 1943 m. kovo mėnesį, kai beveik visi žydai jau buvo nužudyti, bet tiesa ta, kad kai kurie iš žmonių, buvusių SS legiono nariais, ankščiau dalyvavo nusikaltimuose prieš žydus.“

     Kiekvienais metais kovo viduryje Rygoje vykstančios iškilmės – tai bandymas rodyti pagarbą SS legionieriams, vaizduoti juos didvyriais, neišskiriant ir tų, kurių rankos buvo suteptos krauju. Jausčiausi kur kas saugiau, jei Lietuvos respublikos vyriausybė pasiklaustų ES narės Latvijos respublikos, ar ši vis dar tebelaiko nusikaltimu Rygos Didžiosios choralinės sinagogos ir 500 Lietuvos piliečių sudeginimą 1941 m. liepos 4 dieną.

     Legionierių pagerbimo šalininkai mėgsta pabrėžti, kad latvių SS legioną sudarė koviniai, fronte kariavę daliniai. Tai ne visai tiesa. Yra žinomi faktai apie jų vykdytas baudžiamąsias ekspedicijas. Jie kaltinami prie Nevelio, Opočkos ir Pskovo nužudę 560 žmonių. Kai kurie šaltiniai tvirtina, kad 1944 m. Baltarusijoje legionieriai sunaikino 138 kaimus ir nužudė apie 17 tūkstančių žmonių.

     Niurbergo tribunole buvo patvirtintos pretenzijos legionieriams dėl žiauraus belaisvių kankinimo ir žudymo. 1944 m. rugpjūčio 6 d. patyčios, aprašytos jas tyrusio rusų pareigūno, tikrai žiaurios: belaisviams kareiviams išbadytos akys, karininkams išpjautos žvaigždės, moterims nupjaustytos krūtys. Kaltinami sadistai iš 19-osios SS divizijos 43-iojo pulko.

     Ne ką menkesnių kaltinimų randame ir 15-osios SS divizijos kariams. 1945 m. vasario pradžioje Lenkijos Podgajos kaimelyje jie gyvus sudegino paimtus į nelaisvę 32 lenkų karius. Liudininku teigimu, svirnui su belaisviais degant, latviai šoko ir dainavo.

     Jei Latvijos nacionalistai kovo 16-ąją nori pagerbti karius, kovojusius su sovietais, jie turi atsakyti į klausimus dėl tų karių padarytų nusikaltimų ir juos įvertinti. Kitaip sunku tikėtis taikos. Kitaip tie SS legionieriai bus tokie pat didvyriai, kaip ir raudonieji latvių šauliai, pasižymėję kovose su Rusijos ir Ukrainos valstiečiais bei žinomi kaip ČK budeliai.

     Evaldas Balčiūnas

     2012 03 05

     latvijos ss legionas raudonieji sauliai

 

Komentarai  

 
+11 # ?? Y-m-d H:i
Pavadinimas kaip ir sako, kad straipsnis turetu but 50% apie SS, 50% apie saulius, taciau dabar apie saulius tik paskutine eilute, tai kas per wtf?
 
 
-12 # wtf! Y-m-d H:i
Išmok pirma skaityti, paskui klausinėk.
 
 
+11 # Ats: wtf? Y-m-d H:i
Ctrl+f paspausk, "mokėtojau", ir ivesk "šaul". 2 kartus paminėta - pavadinime ir paskutinėj eilutėj.
 
 
-5 # Ats: Ats: wtfTikrai Y-m-d H:i
o manai Raudonieji šauliai nusipelnė daugiau respekto? DDDD
 
 
+4 # Ats: Ats: Ats: wtfUpe Y-m-d H:i
O kas tau nusipelnė respekto?
 
 
+15 # ;rabarbaras Y-m-d H:i
Visose kariuomenėse visko pasitaiko. Šios divizijos pagrindinė funkcija - kautis fronte. Tą jie gerai ir darė. Tiek JAV, tiek Vokietija, tiek ir SSRS vykdė karo nusikaltimus. Absoliutaus gėrio ir absoliutaus blogio tiesiog nėra. O pagerbti karius reikia.
 
 
-13 # ^Upe Y-m-d H:i
"Absoliutaus gėrio ir absoliutaus blogio tiesiog nėra" - Ypač kare.
--
"O pagerbti karius reikia."
O už ką juos gerbti? Tėvynę gynė? Mano tėvynę plėšė, žudė, o tavo gynė? Už tai juos gerbti reikia?
 
 
+12 # ATS: ^Guest Y-m-d H:i
Cituojamas Upe:

"O pagerbti karius reikia."
O už ką juos gerbti? Tėvynę gynė? Mano tėvynę plėšė, žudė, o tavo gynė? Už tai juos gerbti reikia?

Nemanau, kad plėšė. Gal pavieniai tik. Labai jau drausminga ta SS buvo. Karo nusikaltimais irgi nelabai užsiiminėjo.
 
 
-11 # Fuck you cunt !Upe Y-m-d H:i
Plėšė ir prievartavo. Ar aiškiai sakau lietuviškai: PLĖŠĖ IR PRIEVARTAVO tavo "drausminga SS"!!!
 
 
-1 # >GuestHost Y-m-d H:i
Cituojamas Guest:
Labai jau drausminga ta SS buvo. Karo nusikaltimais irgi nelabai užsiiminėjo.

Šturmuotojau Juozai (Legionieriau), čia tu?:)
 
 
-11 # 14! 88!Heilėnas Siegonis Y-m-d H:i
Nors lauke subjuro oras
Ir išgert pakilo noras,
Aš einu žygiuot į gatvę
Už esesininkus latvių!

Jie kariavo už Tėvynę,
Vokietiją hitlerinę,
Už Europos tvarką naują
Jie praliejo savo kraują!

Jie didvyriškai kovojo,
Daug žydelkų nuteriojo
Ir, nuo ruskių gavę klynan,
Bėgo karžygiai Varlynan!

Reikia juos dabar pagerbti,
Nedabėgusius apverkti,
Jiems paminklą pastatyti
Ir "Heil Hitler" įrašyti!
 
 
-1 # rabarbarasGuest Y-m-d H:i
O tu paleckiui šitą nusiųsk. Turbūt apsiverktų. Galėtumėt abu verkdami pilt į stiklinę smirnofkę, keikt latvių SS, partizanus, kubilių, korporacijas, fechtuotis birkomis ir prisimint senus gerus laikus.
 
 
+2 # RabarbaruiKalafioras Y-m-d H:i
Cituojamas Guest:
Galėtumėt abu verkdami pilt į stiklinę smirnofkę, keikt latvių SS, partizanus, kubilių, korporacijas

O kodėl tu rašai SS per kablelį su partizanais, kubiliumi (iš mažosios) ir korporacijomis? Ar tik nebūsi tu bolševikas?:)
 
 
-10 # Ats: Latvių SS legionieriai – tokie pat „didvyriai”, kaip raudonieji latvių šauliaiTikrai Y-m-d H:i
visur visko pasitaiko, bet nusikaltėliai teisiami, jiems nestatomi paminklai. Latviai ir jų fašistėliai, taip ir nesuprato, kad jų SS pasislėpimas nuo teisėsaugos nepadarė jų nekaltais, tuo labiau kvaila tokius išsigimėlius garbinti. O tai kad tie išsigimėliai nepasmerkti meta šešėlį visam legionui.
 
 
+12 # Ir kass traipsniu pasakyta?psychobilly Y-m-d H:i
Visgi pakomentuosiu: latvių SS nariai, žudę žydus buvo nuteisti, arba nužudyti.

1944 m. birželio 30 d. 15-oje divizijoje tarnavo 18 412, o 19-oje – 10 592 kariai.

O karo nusikaltėliais buvo: 1941 m. V. Arājso būriui priklausė 300 budelių.

Tai dabar prieš ką jūs kovojate? - prieš karių pagerbimą. galite išvedinėti visokias teorijas, bet faktai tokie:

1.Jūs esate prieš kariuomenę ir valstybingumą.

2.Jūs simpatizuojate komunistams

Taip kad nereikia čia fašizmo baubų kurti ir teisintis kokie humanistai esat. O latvių legionierių pagerbimas, ir tų legionierių jausmai jums niekad nebus nesuprantami.
 
 
-14 # Ats: Ir kass traipsniu pasakyta?Upe Y-m-d H:i
Tau su logika labai prasti reikalai.
 
 
-11 # rabarbarasGuest Y-m-d H:i
taip išeina, kad budelių buvo tik 1%.
 
 
-9 # UpeGuest Y-m-d H:i
99% pritarė budeliams.
 
 
-9 # ATS: Upene tik Y-m-d H:i
ne tik pritarė, bet ir padėjo ginklu, padėjo išvengti teismo, o kadangi didelė dalis latvių legionierių teismų išvengė šešėlis krinta visiems. Tai kad nusikaltėliai pasislėpė nuo teisingumo, nereiškia, kad nusikaltimo nebuvo.

Baltarusijoje nužudyti tūkstančiai... beje latviai darbavosi ir Lietuvoje.
 
 
+1 # ATS: Uperabarbaras Y-m-d H:i
Cituojamas ne tik:

Baltarusijoje nužudyti tūkstančiai... beje latviai darbavosi ir Lietuvoje.

Prašyčiau šaltinių dėl tų "tūkstančių". Kariai, partizanai, kolaborantai ir t.t. nesiskaito. Ir noriu rimtų šaltinių.
 
 
+9 # ;rabarbaras Y-m-d H:i
Cituojamas Guest:
99% pritarė budeliams.

Visuomenėje yra tam tikra procentas nusikaltėlių. Pagal tavo logiką, visi likusieji pritaria jų veiklai.
 
 
-10 # fašistinei daržoveiLogikas Y-m-d H:i
Tie, kas labai aktyviai stengiasi, kad henytės ir agurkai nebūtų nuteisti, kad jie būtų pripažinti nusipelniusiais piliečiais, tikraisiais teisėsaugininka is, rezistentais, genocido aukomis ir t.t. - tie tikrai pritaria henyčių ir agurkų veiklai. Ir nereikia čia "lia lia".
 
 
-10 # jooo...šiaip žmogas Y-m-d H:i
Skaitau aš tuos kareivių ir kariuomenės garbintojų komentarus ir kyla viena mintis: kaip patogu ir protinga postringauti apie armijos, karių, partizanų pagerbimą, kai savąja subinyte viso to nepatyrei... Būtų labai įdomu pamatyti komentarus Jūsų pačių po to, kai būtumėt pabuvoję tikruose karo veiksmuose ir pageidautina ne "karių, kuriuos reikia pagerbti" kailyje, o civilių, per kurių gyvenamas vietoves toji kariuomenė (px kokia - SS, RA, partizaninė, anarchistinė ir t.t.)eina. Įdomu ką apie pagarbą kariuomenei ir kariams tada gerbiamieji komentatoriai porintų?
 
 
-15 # šiaip žmoguito joooo Y-m-d H:i
prasrutėli tu eik nx...
 
 
+2 # Cituojant-šiaip žmogas Y-m-d H:i
Cituojamas to joooo:
prasrutėli tu eik nx...

Būtinai, bet tik po jūsų. Be to, dabar demokratija - tave pasiunčia nx.., o tu einui ten kur nori...
 
 
-11 # ATS: Latvių SS legionieriai – tokie pat „didvyriai”, kaip raudonieji latvių šauliaievaldas Y-m-d H:i
Gal sakau pasiknaisiot ir surast latvių "žygdarbių" Lietuvoj. Jenerolą Plechavičių - tą kur drasus buvo tik psu civiliais kariaut - anie Salaspilyje prižiūrėjo.
 
 
+11 # ATS: Latvių SS legionieriai – tokie pat „didvyriai”, kaip raudonieji latvių šauliaiKritikas Y-m-d H:i
Jeigu ne Sovietu Sąjungos 1940 m. birzelio men. įvykdyta niekinga Pabaltijo saliu okupacija, ta nebutu nei latviu SS legiono, nei lietuviu savisaugos daliniu nei su ju egzistavimu susijusio negatyvizmo. Sovietai patys isporovokavo pabaltjiecius tokiems veiksmams ir privalo uz tai atsakyti
 
 
-12 # ATS: Latvių SS legionieriai – tokie pat „didvyriai”, kaip raudonieji latvių šauliaievaldas Y-m-d H:i
Už nusikaltimus turi atsakyti tas kas juos padarė. O Daryti iš nusikaltėlių didvyrius žema ir kvaila. Jokie sovietai neliepė dešimtimis tūkstančių skersti kaimynų, ar deginti gyvus moteris ir vaikus.
Naciam tiek senisims po karo pasislėpusiems už balos ar miškuose tiek dabartiniams kiaušiniai per skysti atsakyt už savo darbus.
 
 
+12 # ATS: Latvių SS legionieriai – tokie pat „didvyriai”, kaip raudonieji latvių šauliaiKritikas Y-m-d H:i
Tai tegul pirma atsako uz nusikaltimus sovietai, o po to latviai. Sovietai juk isprovokavo latvius, o ne latviai sovietus.
 
 
-12 # ATS: Latvių SS legionieriai – tokie pat „didvyriai”, kaip raudonieji latvių šauliaiidijotui Y-m-d H:i
Idijote tu Niekas nieko neprovokavo ir jei pažiūrėsi tai nė naciai žudyti nevertė.Tai nacionalistų iniciatyva.

Tokius kaip tu reiktų pririšt prie kėdės priklijuot akių vokus ir savaitę dieną naktį rodyt tų žudikų nusikaltimų kadrus. o paskui dar viešųjų darbu skirt. Tvarkyt nacių akų sušaudymo vietas. Išsigimėlis Landzbergis beteisindamas savo tėvelį priveisė tokių debilų. Beje naciai už silpnaprotystę tokius kaip tu šaudė.
 
 
+11 # ATS: Latvių SS legionieriai – tokie pat „didvyriai”, kaip raudonieji latvių šauliaiKritikas Y-m-d H:i
Nesinervuok, kibaldziuk, sovietai tegul atsako pirmiausia uz tai, kad lietuvius, latvius pastumejo i naciu glebi, kad siprovakavo. Plius sovietai teigul pasiteisina,kas jiems leido tremti lietuvius,latvi us, estus i sibira, tegul atsako uz rainius zudynes, uz pravieniskes, uz priverstine sovietizacija. Tai tie iskrypeliai sovietai isprovakovo nacionalistu sielos demonus. Tad, isplautasmegeni pridurke ismok apie istorija mastyti per priezasciu-pask emiu prizme. O tu zudyniu vykdytoju as neteisiinu, tiek sovietu, tiek nacionalistu - visi vienodi isgamos ir nepataikauk kremliovskai iskripeliadai apgailetinas suski
 
 
-11 # ne suskiui (?) kritikuišiaip žmogas Y-m-d H:i
Cituojamas Kritikas:
Tai tie iskrypeliai sovietai isprovakovo nacionalistu sielos demonus.

Klausyk, gal gali papasakoti kodėl pas kitus tie "sielos demonai" neprabudo? Ar paprasčiausiai mėšlo gabalas, kuris puola ir žudo tik tuos, kurie negali pasipriešinti ir yra silpnesni, tėra tik š... gabalas. Ir po to labai norisi slėptis už "sielos demonų", žalių žmogeliukų, balsų galvoje ir pan.? Sutinku su prieš tai pasisakiusiu komentatoriumi dėl auklėjimo priemonės, tik dar reiktų tau leisti pajusti tokią pačią situaciją, kokioje buvo aukos, kažkodėl įtariu, kad nepostringautum tuo momentu apie sielos demonus.
P.S. Priežasčių - pasekmių prizmė gerai, bet pirmiausia išmok pats per ją žiūrėti objektyviai.
 
 
-11 # ATS: Latvių SS legionieriai – tokie pat „didvyriai”, kaip raudonieji latvių šauliaiidijotui Y-m-d H:i
nu sovietai DDD.
Arajs, nacių šnipas, išlaikė 1940 metais marksizmo egzaminą tapo NKVD teisininku ir taos nežmoniškos "represijos jį pastumėjo tapti nacių žudiku. DDD. O Latvių šaulius - Geležinio felikso žudikus kraujuose maudžiusius Rusiją ir Ukrainą išprovokavo koks nors etmonas Chodkevičius? Rusus žmogėdros lenkams tarnavusi Lietuvių igula išvyta sukilusių miestiečių 17 amžiuje...

Kai žmogus idijotas tai nepagydoma. Bet Žudyt kaip elgėsi naciai su tokiais kaip tu - vis vien nederėtų. Izoliuot nuo visomenės tai taip. Nes akivaizdžiai pavojingai kliedi.
 
 
-9 # kas išprovokavo latvių ir olandų esesininkus+ Y-m-d H:i
Jei pasiklausysi kriminalinių nusikaltėlių ar jų gerbėjų, tai pastebėsi, kad anie, jų pačių žodžiais, visuomet yra "nekalti". Tai juos "prokuroras apšmeižė", tai "sunki vaikystė (mediniai žaislai, ne toks aukos žvilgsnis, degtinė, piktoji dvasia...) išprovokavo", o gi jie patys tai tokie geručiai nekaltučiai piktos lemties ir viso pasaulio persekiojami angelėliai, nugi tikros "genocido aukos".
Nacistiniai nusikaltėliai ir jų gerbėjai taip pat ir šiuo aspektu nė per nago juodymą nesiskiria nuo savo kriminalinių kolegų.
 
 
0 # > +Upe Y-m-d H:i
Taip, prokuroras apšmeižė, taip, sunki vaikystė mediniai žaislai, taip, ne toks aukos žvilgsnis, taip, degtinė, taip, piktoji dvasia išprovokavo. Taip, žmonės nekalti... Bet dabar mes ne apie tai...
 
 
0 # Pasakykite, mielieji,CUPU LUPU Y-m-d H:i
Kur šitas legionas, kai susikūrė, vykdė represijas prieš civilius? Prašom faktus.
 
 
+1 # adulis tau mielasisskaityk pats Y-m-d H:i
Represijas prieš civilius legionieriai taikė Rusijoje, Baltarusijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.
Rusija ir Baltarusija tai baudžiamosios operacijos kai kovojant su partizanais būdavo sunaikinami ištisi kaimai niekuo dėtų žmonių. Latvijoje tai mobilizacija į legiona. Mobilizacija okupuotoje šalyje - yra prieš civilius. Lietuvoje irgi Latviai gaudė nėjusius į mobilizaciją, bei žmones vengusius vykti darbams į vokietiją.
Kadangi šaltinius neaiškiais principais skirstai į rimtus ir ne rimtus - pasiimk tuos kuriuos laikai rimtais ir paieškok šios temos. esu tikras - rasi. O siūlyt bėra prasmės nes neaiškus paties rimtumo kriterijai.
 
 
0 # ATS: Latvių SS legionieriai – tokie pat „didvyriai”, kaip raudonieji latvių šauliaiKvaraciejus Y-m-d H:i
Latvių SS legionieriai – tokie pat „didvyriai”, kaip raudonieji latvių šauliai
Pataisau į
Latvių SS legionieriai – tokie pat karo aukos, kaip raudonieji latvių šauliai.

Lengva diskutuoti po fakto. Tuo metu jie visi "kovojo už taiką"... Kaip galima smerkti žmogų už tai, kad jis toje sumaištyje siekė išlikti gyvas?
 
 
+1 # ATS: Latvių SS legionieriai – tokie pat „didvyriai”, kaip raudonieji latvių šauliaitikrai? Y-m-d H:i
Siekė išlikti gyvas ar žudė aplinkinius? Ir ne apie smerkimą eina kalba. Šiandien latvijoje iš jų bando daryti didvyrius. Tai nepagarba latvių SS legionierių nužudytiems žmonėms, karo nusikaltimų aukoms.
 
 
-2 # ATS: Latvių SS legionieriai – tokie pat „didvyriai”, kaip raudonieji latvių šauliaiKatastrofijus Y-m-d H:i
Latvijos SS legionieriai buvo savanoriai arba mobilizuoti, Raudonieji šauliai - savanoriai, o vėliau samdiniai. Geras filmas rutrakery. Latvijos SS baigė kovą su karo pabaiga savo teritorijoje, Raudonuosisu šaulius išformavo, kaip nereikalingus. Latvijos SS šaudė parazituojančiu s svetimšalius klajoklius ir kariavo su puolančiu priešu, Raudonieji šauliai dalyvavo pilietiniame kare už vieną iš pusių, o po to vykdė, kaip samdiniai - baudėjai, terorą prieš taikius TSRS gyventojus. Latvijos SS blogai baigė - belaisviais ar emigracijoje, Raudonieji šauliai tiesiog išsivaikščiojo ar integravosi TSRS. Nematau, be tautybės, jokio panašumo
 
 
+1 # 1943 vasaraistriko požiūris Y-m-d H:i
viena iš pirmųjų operacijų Kurioje sudalyvavo latvių legionieriai buvo Sommer Vyko Lietuvoje. Per dvi savaites į Vokietiją buvo išsiųsta 1815 vyrų, 1061 moteris ir 155 vaikai. Dažname miestelyje jos metu lietuvių policija buvo nuginkluojama. Žmonės buvo gaudomi ir bažnyčiose per pamaldas. Turbūt tą prisiminti kovo 16 d. Rygoje per neonacių maršą plėvesavo kelios lietuviškos trispalvės?
 
 
0 # ant maršotautininkas Y-m-d H:i
Cituojamas istriko požiūris:
Dažname miestelyje jos metu lietuvių policija buvo nuginkluojama. Žmonės buvo gaudomi ir bažnyčiose per pamaldas. Turbūt tą prisiminti kovo 16 d. Rygoje per neonacių maršą plėvesavo kelios lietuviškos trispalvės?

Taip!!! Ačiū broliams latviams ir tėvams vokiečiams!!! Tautų Europoje tokios operacijos bus vykdomos kasdien!!! White pride worldwide!!!
 
 
+2 # Klausimas E. Balčiūnui?Algis Y-m-d H:i
Gerb. E. Balčiūnai
Ar Latvija buvo okupuota 1940 m. vasara ir aneksuota, ar ten kaip ir Lietuvoje vyko socialistinė revoliucija? Ar `gali vienareikšmiška i atsakyti į šį klausimą?
 
 
+2 # ATS: Latvių SS legionieriai – tokie pat „didvyriai”, kaip raudonieji latvių šauliaiTūlas istorikas Y-m-d H:i
Straipsnyje kazkaip vien kaltinimai latviams, taciau jam truksta saziningu istoriniu vertinimu. Kodel latviai stojo SS legiona? Kokie isoriniai visuomeniniai veiksniai tai salygojo. Istorijoje negali buti vien balta ar juoda, yra tik pilka spalva. O E. Balčiūnas nori matyti tik dvipole istorija.Primen a daugiau sovietiniu istoriku Lietuvos davatkiska stiliu, atsiradusi del negebejimo tinkmai suvokti istorizmo principo.
 
 
+1 # anarchistaidviveidžiai Y-m-d H:i
Straipnis yra šūdas. Kodėl anarchistai nerašo apie kokių rusų NKVD vykdytus nusikaltimus, nors jie fašistinėje Rusijoje yra laikomi didvyriais?

Kol to nebus... SIEG HEIL!