LUNI kviečia į paskaitą apie politines pažiūras dažnai keitusius Lietuvos inteligentus
švietimas

bronys_raila2011 m. spalio 20 d., ketvirtadienį, 18:00 val., Laisvasis universitetas (LUNI) kviečia į istoriko Mindaugo Tamošaičio paskaitą „Tarp kraštutinės kairės ir dešinės: Bronys Raila 4-ajame XX a. dešimtmetyje”. Joje bus pasakojama apie trečiafrontininką Bronį Railą, vėliau tapusį aršiu tautininku, bei kitus oportunistiškai besielgusius Lietuvos inteligentus, kurie įsigudrindavo dažnai keisti politines pažiūras ir prisitaikyti prie bet kokios valdžios. Paskaita vyks kūrybinėse „Artotekos” dirbtuvėse, A. Strazdelio g. 1, Vilniuje (greta Bastėjos ir „Tamstos” muzikos klubo).

 

Bene ryškiausias inteligentijos oportunizmo [pranc. opportunisme < lot. opportunus – patogus, naudingas] pavyzdys – Bronys Raila, išsiskyręs savo politinių pažiūrų nenuoseklumu. Studijuodamas Vytauto Didžiojo universitete, jis iš pradžių bandė veikti Lietuvos socialdemokratų partijos aplinkoje, 1930–1931 m. aktyviai veikė prokomunistinės ideologijos žurnale „Trečias frontas“, o šį valdžiai uždarius, po kurio laiko metėsi į valdžioje buvusią Lietuvių tautininkų sąjungą, dešiniąją, priešingą savo ideologija. 1934 m. įstojęs į šią partiją, B. Raila per trumpą laiką pasidarė vienu tautininkų ideologų, nuolat politinėmis temomis pasisakė per radiją, rašė straipsnius.


Taigi okupacijos išvakarėse B. Raila išsiskyrė kaip aršus komunizmo ir Sovietų Sąjungos simpatikų priešininkas, tačiau jo pažiūros kardinaliai pasikeitė Lietuvos okupacijos pradžioje. B. Raila ėmė rašyti eilėraščius, šlovinančius sovietų kariuomenę. Eilėraščių pavadinimai gana tiksliai atspindi jų turinį: „Išsilaisvinimas“, „Dėkui tau, raudonarmieti!“, „Tautų brolybė“, „Niekuomet nebesugrįš“. Maža to, jis jau nuo 1940 m. rudens vėl pasidarė didelis sovietų priešininkas, aktyviai dalyvavo pronacistinio Lietuvių aktyvistų fronto (LAF’o) veikloje.

 

1944 m. palikęs Lietuvą, B. Raila ir toliau liko aktyvus: dažnai kreipdavosi į lietuvių tautą per Laisvės radiją ir nuolat rašė lietuvių išeivijos spaudoje. Emigracijoje tęsėsi B. Railos – antikomunisto, kovotojo už Lietuvos nepriklausomybę – veiklos baras, susijęs su Lietuvių aktyvistų fronto veikla, kuri istoriografijoje plačiau aptarta. 1996 m. JAV miręs B. Raila apie savo „kairiojo aktyvisto“ praeitį kalbėdavo nenoriai, o apie sovietinę kariuomenę šlovinančius eilėraščius niekur neužsiminė. 1996 m. Bronys Raila buvo apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu.

 

Paskaitoje lektorius kalbės ir apie kitus pažiūras dažnai keitusius inteligentus – V. Krėvę-Mickevičių ir pan.

 

LUNI info

2011 10 18

 

Komentarai  

 
+1 # Railą į dienos šviesąistorikas Y-m-d H:i
Labai gerai, kad pasidomėsite B. Raila. Gedimino ordinu apdovanotas fašistėlis, prigadinęs daug kraujo kairiesiems, pasirodo, rašė eilėraščius sovietinei armijai išvaduotojai:)
 
 
+1 # ;rabarbaras Y-m-d H:i
LAF'o vienareikšmiška i pronacistiniu nevadinčiau. Ten visokie žmonės buvo.
 
 
0 # Kažkaip subobėjuViktoras Butas Y-m-d H:i
Natūralu, kad pažiūros keičiasi. Pvz tai jums tėvynės meilė padidėja tai sumažėja.
Kažkaip pastebėjau kaip man tolygiai su pinigais. Viskas keičiasi. Viena dieną skaitau knygą apie tą, o kitą apie visai kitą.
Pvz nekenčiu meilės dramų. Ale čia kada paskutinėm dienom žiūrėjau per LNK(šiaip retai tv žiūriu) mačiau meilės dramą-filmą pavadinimu London. Nu kaip man kažk aip patiko šis filmas. Meilės darama London. Kita vertus ten gerų gyvenimiškų diskusijų buvo apie dievą. Pasijutau kažkaip labai keistai sujaudintas http://www.youtube.com/watch?v=e8iSE9Cl694
 
 
0 # Emocijų proveržisViktoras Butas Y-m-d H:i
London http://www.youtube.com/watch?v=nC_e08WhNzs