Kodėl 1941-aisiais lietuviai ėmė šaudyti savo kaimynus?
švietimas

zydsaudziai     Vasario 22 d., trečiadienį, 18:00 val., Laisvasis universitetas (LUNI) kviečia į istoriko Alfredo Rukšėno paskaitą „Nacių okupacijos laikotarpio (1941–1944 m.) genocido vykdytojų motyvacija“. Paskaita skirta mažai tyrinėtai temai – lietuvių dalyvavimo genocido vykdyme motyvacijai. Lektorius sieks atsakyti į klausimą – kokie vidiniai veiksniai skatino mūsų krašto gyventojus persekioti ir naikinti žydus, karo belaisvius bei civilius gyventojus? Renginys vyks baro „Misterija“ II a. salėje, Totorių g. 18, Vilniuje.


     Istorikas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) vyriausiasis specialistas Alfredas Rukšėnas išnagrinėjo lietuvių, 1941–1944 m. tarnavusių Kauno TDA 1-ajame ir 2-ajame pagalbinės policijos tarnybos batalionuose, dalyvavimo žydų ir kitų asmenų grupių žudynėse motyvus. Remdamasis archyviniais duomenimis, istoriografija, socialinės psichologijos mokslo žiniomis, jis išskyrė šešis vidinius veiksnius, kurie skatino lietuvius dalyvauti žmonių naikinimo akcijose. Tai pareiga, baimė, neigiami vaizdinai, sadizmas, girtumas ir turto poreikis.

     A. Rukšėno nuomone, pagrindinis veiksnys, skatinęs dalyvauti žudynėse, buvo pareigos jausmas. Kariai, stodami į batalioną, prisiimdavo pareigą paklusti įsakymams. Žydų, kitų asmenų grupių naikinimo operacijos buvo vykdomos įsakymo tvarka, t. y. pirmiausia apeliuojant į pareigos jausmą, o tik po to į kitus penkis vidinius veiksnius: baimę nepaklusti įsakymui, neigiamus rusų, žydų, marksistų, komunistų, sovietinių aktyvistų vaizdinius, sadistinį pradą, polinkį į svaiginamuosius gėrimus ir norą praturtėti.
    

     Paskaitoje bus aptariami ir atvejai, kai Kauno savisaugos dalinių kariai prieš žydus nukreiptus veiksmus atliko būdami už bataliono ribų arba dar prieš įstodami į jį. Tokie veiksmai buvo atlikti neigiamų vaizdinių, keliančių neapykantos ir keršto jausmus, pagrindu. Šie veiksmai ypatingi tuo, kad juos atliekant karių nevaržė pareigos jausmas, jis šių veiksmų nenulėmė. Tokiu atveju neigiami vaizdiniai laikytini pagrindiniu veiksniu, skatinusiu atlikti žudikiškus veiksmus.

     LUNI info

     2012 02 20

     zydsaudziai 2

 

Komentarai  

 
+2 # vadoveliai123 Y-m-d H:i
Vadoveliuose rasoma kad tas dalivavimas buvo labai ribinis ir negausus dauguma dalyvavusiu nusikalteliai, parazitai ir pans., o visi kiti arba buvo pasyvus arba padejo zydam.
 
 
0 # Ats: Kodėl 1941-aisiais lietuviai ėmė šaudyti savo kaimynus?Marija Y-m-d H:i
Ar Lietuvoje yra komunų?
 
 
0 # ATS: Kodėl 1941-aisiais lietuviai ėmė šaudyti savo kaimynus?Katastrofijus Y-m-d H:i
Išskirčiau kitus motyvus: meilė Tėvynei Lietuvai, neapykanta Lietuvos priešams, siekis užtikrinti savo valstybei tautinės nepriklausomos valstybės ateitį, kerštas parazituojančio ms tiurkų slavų ordoms.
 
 
0 # ESMĖarvydas damijonaitis Y-m-d H:i
1.KOKIU TIKSLU ZUROFAI ŠMEIŽIA LIETUVĄ?
Tarptautinės teisės erdvėje vokiečių okupacijos metais, Lietuvos valstybė nebeegzistavo, todėl Lietuvos šmeižikų brukama sąvoka "lietuvis" tarptautinės teisės požiūriu netenka prasmės - nėra valstybės Lietuvos, nėra jos piliečių "lietuvių". "Lietuvių tautos" sąvoka nepriklauso nuo Lietuvos valstybės okupacijos fakto, todėl okupantų kolaborantus (talkininkus) vadindami "lietuviais" ,šmeižiam visą lietuvių tautą. Raudonųjų nacių propagandistai, zurofai, išnaudoja provincijos vanagaičių natūralų ribotumą, arba jas perka, tikslu paslėpti Kremliaus raudonųjų nacių organizuotą ir vykdytą lietuvių tautos genocidą. Lietuvos teismas iki šiol neįvardino lietuvių tautos genocido fakto. Atėjo laikas tą padaryti.

2.LIETUVŠAUDŽIŲ - RAUDONŲJŲ NACIŲ PROPAGANDINIS TRIUKAS.
Kodėl taikūs žemdirbiai lietuviai pakimba ant lietuvšaudžių – raudonųjų nacių propagandinio triuko? Kas „šaudė žydus”, juk Lietuva buvo okupuota? Atsakymas gludi šiuose faktuose : 1.Kai HOLODOMOR metu, 1932-1933 m. ginkluotos akcijos metu, Ukrainoje sąmoningai, planingai buvo numarinta badu 11 milijonų ukrainiečių, Kremliuje tuo metu darbavosi net 80 procentų žydų tautybės Rusijos vadovų. 2.Po 1945 metų NKVD-KGB Lietuvoje sunaikino milijoną lietuvių. NKVD-KGB – 50 proc. žydų tautybės „raudonųjų nacių”. Todėl gandai apie „žydšaudžius” lietuvius yra klastingas ir žiaurus NKVD-KGB lietuvšaudžių propagandinis triukas, kuriuo siekiama nuslėpti lietuvių tautos genocidą, masines lietuvių žudynes” trėmimų” priedangoje. Trėmimai – raudonųjų nacių „išradimas”, pigus masinių žudymų būdas. NKVD – KGB (50 proc. žydų tautybės vadovų) – raudonieji naciai, nužudė šimteriopai daugiau nekaltų žmonių nei rudieji naciai. Žydų tautybės lietuvšaudžiai klastingai kaip priedangą naudoja antisemitizmo propagandą - klastingi kaltinimai antisemitizmu, nutylint žydų tautybės „raudonųjų nacių“ vykdytą lietuvių ir kitų tautų genocidą, yra nusikaltimas, baudžiamosios teisės objektas. Raudoniesiems naciams, zurofams, riboto proto ir sąžinės vanagaitės yra būdas šmeižti Lietuvą, slėpti siaubingus raudonųjų nacių nusikaltimus. Tokia „simbiozė“ galima, nes iki šiol raudonųjų nacių, nusikaltimai, masiškai žudant Lietuvos gyventojus, lietuvių tautos genocidas, neįvardinti Lietuvos teisme.
Pagarbiai Arvydas Damijonaitis.
P.S.
Yra "Holokausto industrijos" (N.Finkelstein) pinigai, milijonai, kurie baisiai, nekantriai reikalingi skurdo pasmerktiems aferistams. Interesai sutapo. Kremlinis (raudonieji naciai žydai) šmeižikas E.Zurofas nusipirko provincijos riboto proto ir sąžinės "rašytoją“, kurios finansinės kriminalinės avantiūros įvairiuose "projektuose" yra plačiai žinomos...Po 1945 metų Lietuvoje, NKVD-KGB lietuvšaudžiai sunaikino virš milijono lietuvių. Holokausto industrijos aferistai žino apie šį gėdingai, bailiai, nutylimą Lietuvoje siaubingą faktą, todėl drąsiai toliau klastoja istoriją, kabina lengvatikiams „makaronus“, šmeižia lietuvius, kurie aukodamiesi, nuo rudųjų nacių slėpė žydus savo namuose.