H.D.Thoreau. APIE PILIETINIO NEPAKLUSNUMO PAREIGĄ

thoreau voldenasLegendinis Henry Davido Thoreau (1817-1862) rašinys „Apie pilietinio nepaklusnumo pareigą“, įkvėpęs Mahatmą Gandį ir Martiną Lutherį Kingą, buvo sukurtas... autoriui išėjus iš belangės, į kurią jis buvo patupdytas už mokesčių nemokėjimą. Jo atsiminimai, pavadinti „Voldenas, arba Gyvenimas miške“ (1854), tapo klasika ir iki šiol yra aktualūs. Savo noru atsisakęs civilizacijos patogumų, Thoreau pasirinko paprastą gyvenimą gamtoje: be parduotuvių, be darbo, tik su gamta, knyga ir savo mintimis. Kalbėdamas apie miške patirtus išgyvenimus, autorius nuosekliai įrodinėja, kad žmogus gali kuo puikiausiai gyventi ir be visų tų visuomenės teikiamų „patogumų“ – t.y. akmenų, kuriuos žmogus pats pasiriša po kaklu. Esė „Apie pilietinio nepaklusnumo pareigą“ nagrinėjama valstybės ir individo santykio problema. Savo laiku Thoreau buvo žinomas kaip prisiekęs mokesčių nemokėtojas ir tuometinei santvarkai apskritai priešiškas asmuo. Tarnavimas valstybei, anot Thoreau, galimas kūnu, protu ir sąžine, tačiau, jo nuomone, sąžiningus žmones valstybė „paprastai traktuoja kaip priešus“. Todėl  Thoreau pabrėžia žmogaus pareigą nepaklusti tokiems valstybės reikalavimams, kurie prieštarauja asmens sąžinei. Pilietinis nepaklusnumas, anot jo, yra būtinybė, nes visų pirma turime būti žmonės, o tik paskui piliečiai. „Niekuomet nebus iš tikrųjų laisvos ir apšviestos Valstybės, kol ji nepripažins individo kaip aukštesnės ir nepriklausomos galios...“ 

Henry David Thoreau. Apie pilietinio nepaklusnumo pareigą

Pavadinimo filtras     Rodyti po 
# Įrašo pavadinimas Peržiūros
1 Henry David Thoreau. Apie pilietinio nepaklusnumo pareigą (2) 13074
2 Henry David Thoreau. Apie pilietinio nepaklusnumo pareigą (1) 9246