Errico Malatesta

errico malatestaErrico Malatesta (1853-1932) – Italijos anarchokomunistas, anarchizmo teoretikas ir aktyvistas, radikalių leidinių redaktorius, didžiąją dalį gyvenimo praleidęs tremtyje. Pirmą kartą areštuotas 14 metų už laišką karaliui Victorui Emmanueliui II, kuriame skundėsi vietinės valdžios neteisybe. Studijavo mediciną Neapolio universitete, 1871 m. pašalintas už dalyvavimą demonstracijoje. Nuo 1872 m. ketverius metus dirbo propagandistu Tarptautinės darbininkų asociacijos (Anarchistų internacionalo) Neapolio skyriuje. 1877 m. drauge 30 anarchistų pradėjo sukilimą Benevento provincijoje, be kovos užėmė keletą miestelių, sudegino mokesčių mokėtojų sąrašus. Kariuomenė sukilimą numalšino, pusantrų metų E. Malatesta praleido kalėjime. Revoliucionierius buvo įtrauktas į „juoduosius sąrašus“ ir priverstas palikti Italiją. Ženevoje susipažino su P. Kropotkinu, padėjo jam leisti žurnalą „La Revolte“, bet greitai buvo vėl ištremtas. Nuo 1880 m. gyveno Londone, dirbo ledų pardavėju ir mechaniku. 1882 m. kovėsi prieš britų kolonizatorius Egipte. Tais pačiais metais slapta grįžo į Italiją ir įsteigė anarchistinį savaitraštį „La Questione Sociale“ („Socialiniai klausimai“), kuriame paskelbė savo populiariąją brošiūrą „Fra Contadini“ („Tarp vastiečių“). 1885 m. apsigyveno Buenos Airėse ir kūrė pirmąsias darbininkų sąjungas Argentinoje. 1889 m. grįžo į Europą, leido laikraštį „L’Associazione“, daug keliavo ir skaitė paskaitas. Tuo metu išleido svarbiausią savo veikalą „L’Anarchia“. 1907 m. dalyvavo Tarptautiniame anarchistų kongerese Amsterdame. Po I-ojo pasaulinio karo galų gale sugrįžo į Italiją ir netrukus vėl pateko į kalėjimą. Buvo išleistas likus porai mėnesių iki fašistų įsigalėjimo. Valdant Mussoliniui, buvo priverstas gyventi tylų ir ramų gyvenimą  Leido griežtai cenzūruojamą žurnalą „Pensiero e Volonta“, dirbo elektriku, Metų ir represijų palaužtas revoliucionierius, kalėjimuose praleidęs daugiau nei 10 metų, mirė 1932 m. Romoje. 

Atsisiųsti Errico Malatesta knygas ir straipsnius pdf formatu: 

Errico Malatesta. L'Anarchia (1891). Freedom Press, 1974, 1994     Errico Malatesta. Mutual Aid. An essay (1909)     Errico Malatesta. Anarchists Have Forgotten Their Principles. Freedom, 1914     Errico Malatesta. The Idea of Good Government. Umanità Nova, 1920     Errico Malatesta. About my trial: Class Struggle or Class Hatred? Umanità Nova, 1921     Errico Malatesta. Further thoughts on the question of crime. Umanità Nova, 1921    Errico Malatesta. The revoliutionary „Haste“. Umanità Nova, 1921    Errico Malatesta. Further thoughts on REVOLUTION IN PRACTICE. Umanità Nova, 1922      Errico Malatesta. REVOLUTION IN PRACTICE. Umanità Nova, 1922    Errico Malatesta. What is to be done? Umanità Nova, 1922
Errico Malatesta. Syndicalism and Anarchism (1925)
Errico Malatesta. A Project of Anarchist Organisation (1927)
Errico Malatesta. Against the Constituent Assembly as Against the Dictatorship. Adunata, 1930     Errico Malatesta. The Anarchists In The Present Time. Vogliamo! 1930
Errico Malatesta. Towards Anarchism (1930)    Errico Malatesta. Majorities & Minorities, and other essays. Freedom Press, 1965

Pavadinimo filtras     Rodyti po 
# Įrašo pavadinimas Peržiūros
1 Errico Malatesta. Geros valdžios idėja (1920) 5866