Viešojo naudojimo (Public Domain) manifestas
politika

viesojo naudojimo teise        „…nesakyk, kad nori duoti. Tiesiog duok…“ (Getė)

 

Prieš kelias dienas portale „Techdirt“ perskaičiau apie Viešojo naudojimo (Public Domain) manifestą. Po to dar gavau ir Andriaus laišką, atkreipiantį dėmesį į šį labai įdomų ir svarbų dokumentą.

 

Pasinėrę į diskusijas apie autorių teises ir jų pažeidimus, mes visiškai pametame perspektyvą. Nepagalvojame, kad visi kūriniai bendrame žmonijos istorijos kontekste yra viešojo naudojimo ir jiems netaikoma jokia autorių teisių apsauga. Autorių teisės yra šios normos išimtis, galiojanti laikinai ir skirta užtikrinti galimybę autoriui uždirbti iš kūrybos, atsižvelgiant į dabartinius ekonominius santykius ir darbo atlyginimo specifiką. Kitaip tariant, kaip rašė Victoras Hugo, viskas, ką sukuria žmogus, priklauso visai žmonijai, ir renkantis tarp autoriaus interesų ir visuomenės interesų pirmenybę turi turėti pastarieji.

 

Išversti visą viešojo naudojimo manifestą man būtų kebloka, todėl pacituosiu tik svarbesnes jo nuostatas. Manifesto svetainėje kaupiami jo vertimai įvairiomis kalbomis – būtų šaunu, jei kas išverstų į lietuvių kalbą ir pateiktų organizatoriams, nors ir be vertimo pasirašiusiųjų sąraše radau lietuviškų pavardžių (sąrašas ne iš karto atnaujinamas pasirašius).

 

Kokie kūriniai priklauso viešajam naudojimui? 1) autoriniai darbai, kurių teisių galiojimas yra pasibaigęs; 2) esminė visuomeninė informacija (faktai, idėjos, atradimai, procedūros, procesai, sistemos, metodai, koncepcijos, principai ir t.t.), kurios negalima riboti autorių teisėmis; 3) autorių darbai, savanoriškai perduoti viešajam naudojimui; 4) kūriniai, paskirti viešajam naudojimui, kaip autorių ir kitų susijusių teisių išimtys.

 

Pagrindiniai manifesto principai:

 

1. Viešasis naudojimas yra taisyklė, o autorių teisė yra išimtis.

2. Autorių teisės turi galioti tik tol, kol yra prasmingas kompromisas tarp autoriaus atlygio už įdėtą darbą ir visuomenės intereso skleisti kultūrą ir žinias.

3. Tai, kas yra viešojo naudojimo, privalo likti viešojo naudojimo.

4. Skaitmeninę viešojo naudojimo kūrinio kopiją turime teisę naudoti, kopijuoti ar keisti savo nuožiūra.

5. Sutartys ar techninės priemonės, skirtos apriboti viešojo naudojimo kūrinių prieigą ir naudojimą, negali būti privalomos.

 

Papildomi principai:

1. Savanoriškas autorių teisių apsaugos atsisakymas ir tokių kūrinių platinimas turi būti teisiškai galimas.

2. Būtina aktyviai riboti autorių teisių, sąžiningos panaudos ir mainų teisę, kad būtų išsaugotas balansas tarp autorių teisių ir viešojo intereso.

 

Taip pat manifeste pateiktos devynios rekomendacijos:

1. Autorių teisių galiojimą reikia trumpinti.

2. Kiekvienas autorių teisių apsaugos pakeitimas turi būti svarstomas, atsižvelgiant į galimą jo poveikį viešajam naudojimui.

3. Jei kilmės šalyje kūrinys yra paskirtas viešojo naudojimo sričiai, jis turi tapti viešojo naudojimo visose šalyse.

4. Bandymai apgaule savintis viešojo naudojimo kūrinius turi būti baudžiami.

5. Jokia kita intelektinė teisė negali būti naudojama viešojo naudojimo kūrinių užgrobimui.

6. Turi būti numatyta aiški procedūra, kaip „kūriniai-našlaičiai“ (be aiškaus leidėjo ar teisių turėtojo, nebeleidžiami ir nebeplatinami) gali tapti prieinamais visuomenei.

7. Kultūrinio paveldo organizacijos turi imtis viešojo naudojimo kūrinių žymėjimo ir priežiūros.

8. Neturi likti teisinių kliūčių paskirti kūrinius viešajam naudojimui.

9. Autorių teisėmis saugomi kūriniai turi būti prieinami asmeniniam nekomerciniam naudojimui, ieškant alternatyvių būdų atlyginti autoriui.

 

Iškart atsiprašau dėl galimų netikslumų verčiant – dariau tai „bėgte“.

 

Jei pritariate manifestui, galite jį pasirašyti (reikės patvirtinti el. paštu). Jį pasirašė grupė teisės, intelektinės nuosavybės, visuomenės ir žiniasklaidos tyrimų organizacijų iš JAV, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų, Šveicarijos, Italijos, Brazilijos, Slovėnijos, Kroatijos, Lenkijos ir Liuksemburgo bei daugybė privačių asmenų. Pasirašiau ir aš, nes manifestas atitinka mano asmeninį požiūrį tiek į autorinių kūrinių priklausomybę bei naudojimą, tiek ir į informacijos mainus apskritai.

 

Grįždamas prie Getės citatos pradžioje, ketinu ir savo kūrinių licenciją pakeisti iš „Creative Commons“ į „Public Domain“. Kai tik ją perrašysiu ir patikslinsiu, pakeisiu ir svetainės poraštėje. Naudokitės į sveikatą – aš ne iš tų, kurių mirties reikia sulaukti, kad galėtumėte skaityti, diskutuoti, dalintis ar kritikuoti.

 

VIENASTOKS, nezinau.lt

2010 01 28
 
viesojo naudojimo mavifestas