Tuščio šaldytuvo įvaizdis Kirkilo negąsdina
politika

       Kovo 5 d.  prie Vyriausybės būstinės įvyko masiškas streikuojančių pedagogų mitingas.
 

       Gediminas Kirkilas 30 min. prieš mitingo pradžią pakvietė profsąjungų atstovus  derybų, o paskui privertė juos ir tūkstantinę minią  ilgai laukti.

       Tačiau tik tam, kad arogantiškai pakartotų, jog pedagogų atlyginimai padvigubės ... 2011 metais.


       Greta būsimo paminklo Vincui Kudirkai ir Lietuvos himnui, atskyrusiam atėjusius į aikštę piliečius (kol kas, tikėkim, laikinai) nuo valdžios rūmų dar prieš skelbtą mitingo pradžios valandą jau buvo susirinkusi iš daugelio šalies rajonų suvažiavusi (paskui mitinge pasigesta Vilniaus pedagogų) susirinko minia protestuotojų.

       Plakatai  skelbė, jog jie atvyko  ne tik iš Žemaitijos, bet ir Dzūkijos, Kaišiadorių, Radviliškio, Zarasų, Marijampolės, net  lenkiškų mokyklų, deklaruojančių, kad palaiko Žemaičius.
      
       Į mitingą atvyko LŠDPS, Lietuvos mokytojų sąjungos,LPS "Solidarumas", Lietuvos darbo federacijos ir kauniškės "Sandraugos" streikui suburtų pedagogų atstovai.
      
       Laipsniškai, atvykstant vienai ar kitai vėluojančiai delegacijai, tęsiantis mitingui, minia išaugo bene iki tūkstančio dalyvių.

      
Tuo metu posėdžiavusi  Vyriausybė elgėsi taip, lyg nieko nevyktų.
 

       14.30 į Vyriausybę pakviesti švietimo darbuotojų profesinių sąjungų atstovai be ceremonijų buvo „atvėsinti“: „teks palaukti, nesibaigė Vyriausybės posėdis, kol kas svarstomas 21-as klausimas, o jūsų klausimas tik 25-as“.
 

        Pamindžikavę prie durų ir prisiminę Konstituciją, kurioje paprašyta, kad valdžios institucijos tarnauja žmonėms, profsąjungų lyderiai grįžo į aikštę. Ir gal tik po valandos, kažkam iš geranoriškų Vyriausybės klerkų pranešus, kad jau „galima ateiti“, delegacija vėl patraukė į rūmus.
 

        Deja, Vyriausybės atstovai (net simpatiškai vasario 29 d. LPSK taryboje pasirodęs finansų ministras R.Šadžius) apkaltino  profsąjungininkus „nekultūringumu“, nenoru kalbėtis bei vardijo skaičius, kurių neva įspūdingas dydis turėtų padaryti mokytojus patenkintus.
 

        G.Kirkilas ir kiti Vyriausybė nariai atkakliai tikino, jog sudaryta programa gerina mokytojų padėtį ir jiems nesuprantama, kodėl mokytojai nepatenkinti. Premjeras pagraudeno, jog pats išaugo mokytojų šeimoj, ir tuščias šaldytuvas jo esą negąsdina.
 

        Nuviltai delegacijai grįžus į savivaldybės aikštę, protesto mitingas vėl įsiliepsnojo...
 

        Paremdami streikuojančius mokytojus mitinge kalbėjo ir visų trijų nacionalinių centrų vadovai - Vydas Puskepalis, Aldona Jašinskienė,  Algirdas Kvedaravičius, taip pat Vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos pirmininkas Gintautas Lagunavičius.

 

LIETUVOS PROFSĄJUNGOS
2008.03.06.