Kasparas Pocius. Tarp konservatizmo ir liberalizmo
politika

neokonservatoriai        Šliaužiantis perversmas, kariuomenės įvedimas į Lietuvą, totalitarizmas – visa tai Lietuvoje, pasirodo, jau vyksta, bet ne prie Prezidentūros ar Seimo rūmų, o šalies politikos veikėjus ir tyrinėtojus ruošiančiame institute. Tokie minčių monstrai ir chimeros gimsta klausantis dviejų iškilių filosofų – Vytauto Radžvilo ir Alvydo Jokubaičio – paskaitų ir skaitant jų straipsnius.

 

Kodėl imama kalbėti dabar ir kodėl – apie liberalizmo baubą?

 

Liberalizmas – jau trečiąjį šimtmetį įsitvirtinusi kapitalistinė ideologija – dar niekada nebuvo linksniuojama taip piktai ir taip viešai. Tylėta tada, kai nepriklausomybės aušroje jaunieji kapitalistai, skaitydami Čikagos mokyklos dievukus ir kitus neoliberalaus kapitalizmo klasikus, it karinės monarchijos laikų karaliukai plėšė, atsiprašau, privatizavo visuomenei priklausiusį turtą.

 

Tylėta tada, kai privatus oligarchų gėris nelabai moraliai prarijo viešosios erdvės likučius, tarp jų – ir kultūrines erdves, neatpažįstamai pakeisdamas autentišką miesto veidą. Tada liberalizmas, tikriau tariant, konservatizmu atskiesta jo atmaina – neoliberalizmas, atrodė kaip normali pasaulinė tvarka, kuriai dera paklusti, norint įsijungti į Vakarų erdvę. Tačiau, kaip minėjau, šiuolaikinę pasaulio tvarką pagimdė ne tik kapitalistinę kovą už būvį – visų karą su visais – įkūnijusi liberalizmo sistema – nuo Johno Locke‘o iki Miltono Friedmano, bet ir konservatizmas, pasiryžęs žūtbūt išlaikyti tradicinius galios ir nuolankumo neišvengiamybės, lemties tironijai santykius.

 

Bet dar svarbiau – ne liberalizmas, bet konservatizmo likučiai jame ir pastovi kapitalizmo būtinybė regresuoti į tradicinę feodalinę tvarką pagimdė tas pusiau tradicines, negatyvias ribas, kuriomis remiasi šiuolaikinė reakcinė ideologija.

 

Reakcingas nuostatas labai gerai nusako klausimas „Kaip jie drįsta?“ Tai – negatyvus santykis su pasaulio įvairove, pokyčiais ir samplaikomis, kurie vyksta ne tik mūsų sociume, bet ir prigimtyje, mūsų kūnuose. Rasizmas, hierarchija, socialinė „kito“ atskirtis, seksualinė diskriminacija, galiausiai imperializmas – visa tai bendra tiek konservatizmui, tiek neoliberalizmui.

 

Tikrasis baubas, kurį pastebi garbieji filosofai – tai ne krizėje šiandien atsidūręs neoliberalizmas, bet klasikinis liberalizmas, kuriame anapus vis ryškėjančio kapitalistinio Jeremy Benthamo egoizmo brendo Wilhelmo von Humboldto ir Jeano Jacqueso Rousseau laisvės bei demokratijos idėjos, giminingesnės ne dabar viešpataujančiai kapitalistinei ideologijai, bet šiuolaikiniam anarchistiniam ir kairiajam mastymui bei socialiniam utopizmui.

 

Toks liberalizmas, kurio šmėkla dabar kausto šaltus minėto instituto koridorius, buvo pagimdytas renesansinės respublikos vizijos, žmogaus teisių ir laisvių judėjimų, sukilusių gyvybingų masių, kurių kūrybinę jėgą gali užgniaužti tik naujai sudievinta baroko valstybė, paremta geležine prievarta.

 

Klausimas „Kaip jie drįsta?“ kažkada skambėjo eretikų ir heliocentrinės sistemos atradėjų adresu, vėliau – Vendomo koloną, hierarchinės valdžios simbolį nugriovusių komunarų adresu, dabar jis skamba įvairių radikalių judėjimų adresu. Drąsa moralistui konservatoriui reiškia įžeidimą, o vienintelis drąsus žingsnis jam – nusilenkimas galiai, nesvarbu, dangiškai ar žemiškai.

 

Ir šliaužiantys perversmai, ir totalitarizmai – tai ne galios, bet priešingai – tą galią griaunančios laisvės baimės išraiška. Nuolatinis negatyvus santykis su tuo, kas vyksta – reakcija yra daug kenksmingesnė už negatyvią laisvę. Tapdamas laisvas ir išlaisvindamas kitus, žmogus tuo pačiu be baimės atsiveria pasauliui, o klausdamas „kaip jie drįsta?“ jis geriausiu atveju sudrumsčia savo sąžinę beprasmišku kaltės jausmu.

 

O į Vytauto Radžvilo klausimą, kas yra žmogus, ir šiandien nedvejojant galima atsakyti remiantis Aristoteliu – politinis gyvulys. „Visa tai, kas asmeniška, yra politiška“ – taip Aristoteliui atsakytų šiuolaikiniai radikalūs judėjimai, aukštai iškėlę įvairiaspalves laisvės vėliavas, kurių taip bijo reakcingi pasaulio pabaigos filosofai.

 
Delfi.lt, 2010 02 13

 

Komentarai  

 
0 # !slavik Y-m-d H:i
virai nesu tykras, biat man atrodo kad fashyztai vel puola!. einam kovoty??!!
 
 
0 # :Dcha Y-m-d H:i
valio, tegyvuoja, šlovė :DDDD
 
 
0 # dekui Poceviciui !!!Kostia Y-m-d H:i
tik sio izvalgaus revoliucijos surogatinio tevo deka man atsivere akys, ir pamaciau, kad " šliaužiantys perversmai, ir totalitarizmai – tai ne galios, bet priešingai – tą galią griaunančios laisvės baimės išraiška"...... ...slavik 100% teisus:-)
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
Aš kaip klasikinis liberalas likau įsižeidęs, nes puikiausiai pritariu mutualizmo idėjoms ir socialistinei laisvajai rinkai, o tiksliau - jos galimybei revoliuciniu keliu.

Tu tarpu Pocius mano nuomone iki šiol sėdi kažkur tarp marksizmo, socialdemokrati jos ir klasikinio anarchizmo. Dabartinis anarchistų judėjimas iš vienos pusės yra kapitalistinis, o iš kitos pusės tiesiog primena crypto-valstybi ninkų maskaradą po juodomis vėliavomis.

Spręsti šitą problemą reikia atliekant tiek valstybės, tiek kapitalizmo/vis uomenės kritiką, bei pateikiant alternatyvas, kurios nebūtinai turi būti paremtos vien tik komunizmu, tarsi anarchizmo istorijoje nieko daugiau nebuvo.
 
 
0 # lolputplastis Y-m-d H:i
nešvankus komentaras pašalintas
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
1. Pocius atvirai yra man pasakęs, kad mokesčių mokėtojų pinigus galima panaudoti bendram tikslui. Tą be jokios abejonės turėtų vykdyti valstybė, nes pastoviai buvo reikalaujama sustabdyti studijų apmokestinimą ir viską finansuoti bendrais pinigais. Kasparas žavisi tokiais tipais kaip Chomskis, Naomi Klein, Howard Zinn ir tt. Jie taip pat atvirai pasisako už valstybinę socialinę rūpybą ir jiems labiausiai nepatinka gal tik tai, kad korporacijos dar nėra nacionalizuotos , ar karinės pramonės veikla. Tai va čia toks anarchizmas gaunasi įdomus.

2. Iš vienos pusės anarchistai sulindę į Mises.org ir pas kitus kapitalizmo garbinimo institutus, o iš kitos pusės anarchistai iš esmės beveik niekuo nesiskiria nuo valstybinių socialistų, tik va, jie turi neįprastą žargoną, juodas vėliavas ir kai kuriuos anarchistams priskiriamus organizavimosi būdus, nors labiausiai krypsta į postmarksizmą, postmodernizmą ir libertarinį marksizmą, komunalizmą, bei socialdemokrati ją, nes jų žodžiais tariant "dabar nėra kitos išeities padėti mažam žmogeliui, o anarchizmas už lygybę, todėl arba kovok su mumis už valstybinė rūpybą, arba dvėsk su korporacijomis revoliucijos ugnyje"....

Maždaug taip... Youtube esu nemažai bendravęs su pagrindiniais šios ideologijos atstovais, kaip mr1001nights ir tt.

Man tai padarė labai keistą įspūdį, kuris mane galiausiai privertė atsisakyti klasikinio anarchizmo ir neo-anarchizmo, bei tapti postanarchistu. Po tiek daug vidinių anarchizmo prieštaravimų nebeįmanoma suvokti kuo pačių anarchistų nuomone valdžia skiriasi nuo visko kas nėra valdžia. Anarchizmas neturi vienos pozicijos šiuo klausimu, yra nemažai totaliai besikertančių nuomonių, kurios remiasi arba į Markso apskaitą, arba į natūralias teises, arba į kokį bendrą gerį, ar egoizmą...

joooooo............

Na, nesvarbu, tęskit ką darot, jūs man bet kokiu atveju patinkate.
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
Įdomu yra tai, kad postanarchizmas yra savotiškas bandymas prikelti klasikinį anarchizmą ir pašalinti viską, kas laiko valstybę įrankiu geresniam gyvenimui - marksizmą ir kapitalizmą. Manau, kad toks revizionizmas galėtų padėti priartėti prie Kropotkino, Bakunino ir Proudhono, kurie ir yra tikrieji anarchizmo patriarchai. Ortodoksinį marksizmą galima naikinti ortodoksiniu anarchizmu.

Valstybinis socializmas turėtų būti lygiai tokiu pačiu priešu, kaip ir kapitalizmas, be jokių kompromisų. Būtent čia ir matau klasikinį liberalizmą kaip vaistą nuo susižavėjimo valstybe. Klasikinio liberalizmo (nuosavybės ir individo laisvės) ir komunizmo (kooperacijos ir pasidalijimo) sintezė yra mutualizmas, ar kažkas artimo Bakunino kolektyvams. Vaizdas aišku galėtų būti daug įvairesnis...
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
Ok, padarom taip - aš jūsų nebekritikuoju, bet gal pabandysiu pats kažką parašyti, arba išversti... Savo nuomonę pateiksiu. Kritikuosiu valstybę ir kapitalizmą, o ne jūs. Taip būtų konstruktyviau.
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
Matai, man pradeda atrodyti, kad esu labai įkyrus asshole, kuris visus bando nuteikti prieš save. Mano kritika žmonės atrodo arba neįdomi, arba nesuprantama, arba įžūli.... Reikėtų nukreipti savo energiją didesniam produktyvumui, o ne vien kalboms apie ištobulintas idėjas.
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
Jei kam įdomu kodėl nebesu anarcho-kapital istu, tai prašom, čia toks neblogas paaiškinimas iš mutualisto Alexo Strekalo lupų:

On Ancap
http://www.youtube.com/watch?v=Do_mv7Ivqic

Apie tai kaip anarcho-kapital izmas pagal savo paties kriterijus yra ekstremaliai autoritariškas dėl jo nuosavybės teisių sampratos. Aišku, ne šitas video privertė mane pakeisti nuomonę, jau sąlygiškai seniai šitą suvokiau.
 
 
0 # naujų valstybių kūrimasispinčius Y-m-d H:i
Taip, anarchistai yra už spartų immperijų bei didžiulių valstybių žlugimą. Už radikalią decentralizacij ą ir naujų kolektyvinių darinių gimimą senųjų imperijų griuvėsiuose. Už žemaičių, suvalkiečių, mažlietuvių ir lenkų autonomiją. Už tai, kad Lietuvos teritorijoje susikurtų 3 000 000 laisvų ir nepriklausomų "valstybių" kiekvieno žmogaus asmenyje!
 
 
0 # ką aš matau: Y-m-d H:i
pats žygeivis pavargęs nuo savo tinklapy besilankančių dundukų bukumo mus aplankė... Senai tokių kvailų minčių neskaičiau...
Žygeivi tigi prieš kokius 300 ar 400 metų tų valstybių europoje buvo dešimteriopai daugiau... O dabar turim visos tos valstubėlės sukasi apie pora darinių EU ir Rusija, net kažkada galinga turkija inkšdama prašosi kad EU ją priimtu. Merdi tos tavo pašvinkusios tautinės idėjos.
 
 
0 # osaga Y-m-d H:i
O kas yra ta tautinė savimonė?
 
 
0 # Taip TaipViktoras Butas Y-m-d H:i
Tautoje visi turi būti kareviais. Mes turime kautis už savo tauta, rase, žeme
 
 
0 # ados Y-m-d H:i
"Pratęsdamas savo mintį, manau, kad siekiant Tautų gerovės ir nacionalizmo idėjų pasaulinio triumfo, reikia tinkamai išnaudoti visas, netgi pačias įvairiausias ir kraštutiniausia s politines, ekonomines, finansines bei karines galias. "

T'sakant, spjauti i Konstitucija, uzimti Seima, isstoti is ES, ivesti kariuomene i Suvalku krasta, i Mazaja Lietuva, o visuomene laikyti po padu : kaip peles po sluota - tylekit ir neprotestuokite , nes vardant tautos ( tautos? siuo metu yra slinktis nuo tautos i visuomene, kaip kadaise buvo nuo statuso prie kontrakto(sutar ties) ) geroves, rases grynumo ir t.t ir pan. visi galios svertai nukreipti i tave...

Sorry Zygeivi, gal ne taip supratau Jus, taciau is pastrosios Jusu minties man toks ispudis susidare...

Kas susije su tauta...na, ne tie amziai kai visuomene gyveno uzdaruose sodziuose. dabar megapoliu era. Tauta (deja, dauguma patriotu supranta tauta sensu stricto - siuaraja prasme kaip isimtina lietuviu (baltu), as ja suprantu kaip visu gyvenusiu etniniu grupiu darini), ergo, tauta -> visuomene. Grynoji tauta (fikcija - nereali idea fix, nebent beprotis "arijas" adolfelis butu viskas isskyrus melynplaukius geltonplaukius indoeuorpiecius isrukes pro kaminus...) negali, nera, nebus izoliuota bendruomene...V isuomene - eklektiskas darinys. Dabar si slinktis, kai tauta praranda tam tikra samoninguma ( tautine samone nenumirs. as, pvz, save laikau lietuviu ( kilmes klausimas), bet esu kosmopolitiskas daugeliu atveju), akivaizdi. Tai normalu - juk taip daugelis is patriotu megsta darvina...:-) Visuomene ( arba kaip Jus sakote - tauta) nera statiska, ji dinamiska. Viskas juda! Juda ir mastymas. Nuo kaimo berno iki zavaus kostiumuoto vaikino. Arba atvirksciai...

O tautos gerove - tai ne deklaratyvus " as lietuvis man cia gerai". Zmones, mes gyvenam pinigu amziuje! Stipri ekonomika, geras atlyginimas, kuo aukstesnes socialines garantijos, uztikrintos man , tavo, jusu teises ir teiseti interesai, pagarba viens kitam - stai ko reikia! Ir visi busim laimingi, :-) ir bus px visiems kas tavo kaimynas - lenkas, zydas, rusas, romas, indas ar kitos orientacijos asmuo.
Liudna, bet deja.
 
 
0 # eeK. Pocius Y-m-d H:i
nešvankus komentaras pašalintas
 
 
0 # ZygeiviuiDos Y-m-d H:i
Nesiruošiu bėgti iš Lietuvos :-) kol kas turiu ką veikti ir Lietuvoje. o planų ką veikti užsienyje net nebrandinau, nebrandinu ir matyt per 5 metus net nebrandinsiu... :-)Juolab niekur net neužsiminiau apie galimą emigravimą..:-) Valstybė ir jos kuriama aplinka neišguis manęs iš Lietuvos ...:-)Tai,kad esu kritiškas VISŲ PIRMA - VALDŽIOS atžvilgiu, nereiškia kad mano kritiškumas - spjūvis į viską, viskam ir visur. Kavolis, berods, yra teisingai pasakęs, esi patriotas - iškelk savo tautinę kultūrą ant šakių :-)


Ne, mielas prietėliau, "žavus vaikinas" tebuvo ironija. Nuo kaimo berno iki kostiumuoto vyro - ar ne ta mes dabar matome, pavyzdžiui, sostinėje? Daug kam svarbu pragyventi šį mėnesį, šiuos metus, išlaikyti šeimas, darbą, susimokėti už mokslą nei galvoti apie tai, ką galiu duoti, kaip Jūs sakote, Tevynei. Sakote gerai, kad išbėgs? Tai matyt žmonėms reikia badauti, išmesti vaikus į gatves, pardavinėti save moteris, kad tik išgyventum ir - svarbiausia - liktum Lietuvoje, nesvarbu, kad čia jau nieko nebeturi, o iš tavęs dar ir kažką atima..?
Kalbu ne apie save. Pastaruoju metu girdžiu tokias visuomenes nuomones. ir labai gaila :-)

O jei tas "žavus vaikinas" ir homoseksualus - man nei šilta, nei šalta. Žmogus turi teises, deja, kai kuriems atrodo, kad jos nieko vertos, jei dauguma dainuoja į kitą pusę. :-) Keikiate Rusiją? Bet su tokiu mąstymu ( Kito skirtybėm, t.y tu kitoks ( kitos rasės, kitos tautybės,kito mąstymo, kitos orientacijos) - tu man nedraugas, tu priešas, politinis kalinys, tu negali tarnauti mano saulei etc) mes ir žengiam koja į koją link Rusijas, deja, ne link atviros ir tolerantiškos visuomenes. Nesusimąstote, jog daug kam tai tampa priežastimi emigruoti? pasikalbėkite su užsienyje studijuojančiai s studentais - pirmas dalykas ką jie pastebi yra tai, kad visur visi lygus ir visi gražiai sugyvena. Pas mus - akmenimis gali būti užmėtytas, o gal ir nuo miesto sienos numestas ... :-)( kalbu ne vien apie orientacijas)

Sėkmės
 
 
0 # to DosPeka Y-m-d H:i
"..pasikalbėkit e su užsienyje studijuojančiai s studentais - pirmas dalykas ką jie pastebi yra tai, kad visur visi lygus ir visi gražiai sugyvena."

Kas ten su kuo "sugyvena"? Pakiai nekenčia britų,britai pakių.Ispanijoj kas savaitę demonstracijos - "Extranjeros fuera" ir t.t