Andrejus Mančiukas. Bandera arba Europa
politika

stepanas bandera - kultas        Viktoro Janukovičiaus inauguracijos dieną Europos parlamentas simboliškai priėmė rezoliuciją dėl padėties Ukrainoje. Deputatai joje griežtai pasisakė prieš Viktoro Juščenkos įsaką, suteikusį Stepanui Banderai Ukrainos didvyrio vardą.

 

        „Giliai apgailestaujame dėl baigiančio savo kadenciją Ukrainos prezidento Viktoro Juščenkos įsako, kuriuo Stepanui Banderai, Ukrainos nacionalistų organizacijos (Організація Українських Націоналістів, OUN), bendradarbiavusios su nacistine Vokietija, lyderiui po mirties suteiktas „Nacionalinio Ukrainos didvyrio” vardas. Tikimės, kad nauja Ukrainos vadovybė peržiūrės tokius sprendimus ir išsaugos savo europietiškų vertybių pasirinkimą”. 

 

O prieš savaitę Lvovo srities tarybos narė, Lvovo aukštosios mokyklos ukrainiečių kalbos katedros docentė, viena iš nacionalistinės „Laisvės” partijos lyderių Irina Farion apsilankė viename vaikų darželyje kartu su žurnalistais ir ėmė mokyti vaikus, kokie turėtų būti jų vardai. Dalindama spalvingą lentelę su „teisingais” ir “neteisingais” vaikų vardais, painiodama rusiškus ir ukrainietiškus žodžius, Irina Farion pasakojo, kad mergaitei vardu Aliona reikia pakuotis lagaminus ir kraustytis į „Maskoviją”, o mergaitei Lizai paaiškino, kad jos vardas kilęs iš veiksmažodžio „laižyti”. (Video galima pažiūrėti straipsnyje „Ukrainos nacionalistų deputatė ragino palikti šalį vaikus rusiškais vardais“.) 

 

Visgi „kalbotyros” specialistė kažkodėl nepranešė, kad huculų dialekto žodis „farion” Grinčenkos žodyne verčiamas kaip „intrigantas” arba „melagis”. O pačios Lvovo nacionalistės vardas, griežtai kalbant, turėtų ukrainietiškai skambėti kaip „Jarina”. Incidentas vaikų darželyje sukėlė skandalą visoje Ukrainoje. Tada ir paaiškėjo, kad Tiagniboko partijos „Laisvė” aktyvistai paskleidė savo šovinistines lenteles visose miesto ikimokyklinėse įstaigose. O kai vieno ukrainietiško darželio direktorė atsisakė jas priimti, miesto tarybos narys Grynda pareikalavo ją atleisti.

 

Tie du įvykiai sukėlė sumaištį tarp daugybės nacionalistiškai nusiteikusių ukrainiečių, kuriems „europietiškas” Ukrainos kursas didele dalimi sutapo su oficialaus Banderos ir Ukrainos nacionalistų organizacijos kulto kūrimu. O skandalingas videofilmas su Farion vaizdžiai parodė, kaip stipriai disonuoja „demokratinės europinės” vertybės ir šiuolaikinio ukrainiečių nacionalizmo praktika. Juk „Laisvės” partija, kuri tikriausiai vėl pateks į Aukščiausiąją Radą, natūraliai laiko save banderininkų politinių tradicijų sekėja – tų, kurie kovojo prieš „maskolius, vokiečius, žydiją ir kitas atmatas”, kaip yra viešai pareiškęs Olegas Tiagnibokas.

 

stepanas bandera

Stepanas Bandera (viduryje)

 

Ukrainietiško kapitalizmo restauracijos ideologai nuo pat pradžių save vadino „nacionaldemokratais”, nors du žodžiai šitame apibrėžime iš principo vienas kitam prieštarauja. Ukrainos demokratų – liberalios ekonomikos ir politinio nacionalizmo šalininkų – niekada neglumino, kad „nacionaldemokratinė” ideologija Europoje asocijuojasi su velionio Jörgo Haiderio Austrijos laisvės partija arba su Vokietijos Nacionaldemokratų partija – legalia Vokietijos neonacistų politine struktūra. Deklaruodami „europietišką pasirinkimą” kaip demokratinių piliečių teisių ir laisvių garantiją, jie tuo pat metu kūrė valstybinio nacionalizmo ideologiją, kurios reikėjo jaunai Ukrainos buržuazijai. Istorinių antikomunistinio judėjimo veikėjų, tarp jų – ir nacių kolaborantų, kanonizacija buvo viena iš to proceso sudėtinių dalių, kaip ir teisės kalbėti rusų kalba suvaržymas. Nacionaldemokratai iš esmės vedė Ukrainą į Europą to paties Banderos vardu, kurį šiandien savo sprendimu pasmerkė Europos parlamentas, iki pat šiol tame procese nematęs nieko neigiamo.

 

Ukrainiečių nacionalistai iš tikro turi pagrindo pykti ant europietiškųjų rėmėjų, pastačiusių juos į nepatogią padėtį. Galų gale, Europos politikai metų metus palankiai žiūrėjo į ukrainiečių valstybinio nacionalizmo kūrimą, pinigais rėmė nacionalpatriotinės pakraipos organizacijas bei fondus, priiminėjo antikomunistines rezoliucijas, kėlusias Ukrainos demokratų ovacijas. Jie aktyviai prisidėjo atvedant į valdžią tą patį Juščenką, kurio įsakas dabar sukėlė „gilų nusivylimą” Europarlamento deputatams. Būtent Europai tam tikra dalimi tenka atsakomybė už dešiniųjų nuotaikų plitimą Ukrainoje, kurioje nesenai nugriaudėjo Rusijos ir Vokietijos nacistinių grupių koncertas. Beje, jau kovo mėnesį Lvove įvyks analogiškas „Europietiško baltojo pasipriešinimo festivalis”, kuriame pasirodys ir rusų nacistinė grupė „Kolovrat”. O ir pačiai ES, kaip teisingai nurodo ukrainiečių patriotai, priklauso tokios šalys kaip Latvija, Estija ir Kroatija, kuriose nacių koloborantų kultą valstybės paslėpė tik formaliai, kad galėtų įstoti į eurostruktūras. Ukrainos nacionalistai, apstulbę nuo rezoliucijos, staiga prisiminė, kas yra europinė demokratija ir kaip ji taikoma Ukrainai – pradedant policiniais ukrainiečių emigrantų darbininkų persekiojimais, baigiant žeminančia Šengeno vizų išdavimo procedūra.

 

Visa tai teisybė, bet šie faktai niekaip nepateisina ukrainiečių nacionalizmo ir jo kanonizuotų didvyrių. Lygiai taip pat, kaip represinė šovinistinė pilsudskininkų režimo politika nepateisina po jos sekusių lenkų „Volynės žudynių”. Nutarimas, pasmerkiantis Ukrainos nacionalistų organizaciją ir Banderą, buvo parengtas konservatyvių lenkų deputatų, nes Lenkijos visuomenė skausmingai suregavo į siekį herojizuoti OUN lyderius, kuriems tenka atsakomybė už masines lenkų žudynes. Čia galime paprieštarauti tik ta prasme, kad žmonės iš Banderos OUN frakcijos kalti ir dėl daugybės etninių ukrainiečių žūties.

 

Banderininkai saudo zydus

Banderininkai dalyvauja žydų naikinimo operacijoje

 

„Buvo nuspręsta likviduoti visus komunistus, asmenis, bendradarbiavusius su vokiečiais, ukrainietiškas politines grupuotes, neigusias vadovaujantį OUN-B vaidmenį, krikščionis pacifistus, kurie nepripažino ginkluotos kovos. Prie nepageidaujamų elementų buvo galima drąsiai priskirti lenkus. Buvo akivaizdu, kad daugiausia, ko iš jų galėjo tikėtis Ukrainos sukilėlių armija (Українська Повстанська Армія, UPA) – tai priešiškas neutralitetas. Todėl buvo nuspresta juos pašalinti, t.y. likviduoti. Žydų žudynių pavyzdys rodė, kad bent jau Volynės ribose toks sprendimas įmanomas. Dar daugiau, Banderos UPA būriuose atsidūrė policininkai, kurie dalyvavo žydų likvidavimo aktuose, tai yra žmonės, kurie turėjo etninių valymų patirtį”, – apie šiuos įvykius išsamiai rašo istorikas Grzegorzas Motyka šiuolaikiniame ir labai patriotiškame Lvovo žurnale „Ї”.

 

Į Europarlamento rezoliuciją Ukrainoje sureaguota itin skausmingai. Ukrainiečių patriotai netgi apkaltino Europos Sąjungą kišimusi į Ukrainos vidaus reikalus. Nors ant Ukrainos URM pastato iki šiol tebekaba didžiulė ES vėliava, vasališkai pakabinta ten Juščenkos nurodymu, plojant jo šalininkams. „Tarp vadovaujančių Europos Sąjungos politikų buvo ir lieka daugybė idėjinių komunizmo sekėjų ir šiuolaikinių jo simpatikų”, – visiškai rimtai pareiškė Ukrainos saugumo tarnybos „istorinio” padalinio vadovas Vladimiras Viatrovičius, kuris taip turbūt demaskavo komunistus Sarkozy, Merkel, Kaczyńskį arba Berlusconį. „Daugumą už šią rezoliuciją balsavusių deputatų sudaro kairiosios Europos partijos, todėl jos kartu su Ukrainos kairiaisiais remia Rusijos poziciją, siekiančią diskredituoti Ukrainos dvasines, kultūrines, istorines ir politines vertybes”, – tvirtina „Laisvės” partijos ideologas Bogdanas Červakas. Tačiau tarp rezoliuciją parėmusių deputatų galime rasti Vokietijos krikščionių demokratų sąjungos ir Didžiosios Britanijos konservatorių atstovų.

 

ES rezoliucija nebuvo inspiruota Rusijos. Europa pati atvirai rodo norą tęsti dalykinius santykius su prezidentu Janukovičiumi, kuris jau spėjo demonstratyviai atmesti Medvedevo pasiūlytą muitų sąjungą su Rusija, Baltarusija bei Kazachstanu ir, aplenkdamas Maskvą, „atsižymėjo” vizitu į Briuselį. Rezoliucija leidžia suprasti, kad Europa iš jo laukia kitokios užsienio politikos, ragina atsisakyti nacionalistinių Juščenkos deklaracijų, kurios nelabai įdomios daugumai europiečių, ir pereiti prie aktyvaus rūpinimosi savo siuzereno – Europos Sąjungos –ekonominiais interesais. ES elitas Ukrainoje mato svarbią dujų transportavimo sistemos grandį, taip pat imperijos pakraštyje įsikūrusią imlią rinką ir didelį darbo jėgos rezervuarą.

 

Janukovičius išgirdo šį signalą – juo labiau, kad formaliai neteisėto Juščenkos įsako panaikinimas jam padės sušvelninti rinkėjų nepasitenkinimą gilėjant krizei. Tačiau esant reikalui, „istorinius” klausimus jis mielai išmainys į Juščenkos frakcijos, kurios balsai jau padėjo jam iš premjero posto pašalinti Timošenko, paramą. Juk Janukovičius jau taip elgėsi, kai užėmė premjero postą. Dar daugiau, demonstruodamas gerus santykius su Kremliumi, Janukovičius kietai gins ukrainiečių oligarchų ekonominius interesus, tuo pačiu siekdamas žemesnių dujų kainų. Šia svarbiausia prasme jis bus anaiptol ne „prorusiškas” prezidentas. Rusų nacionalpatriotai, svajoję apie „integraciją” su Putino RF ir dėl to balsavę už Janukovičių, eilinį kartą rizikuoja likti kvailio vietoje, lygiai taip pat, kaip Timošenko šalininkai, kurie dabar bando suburti nuvytusias „patriotinės opozicijos” gretas.

 

stepanas bandera - paminklas

 

Galima neabejoti, kad profesionalūs humanitarai nacionalistai, padarę karjerą šlovindami Banderą, sklandžiai įsilies į informacines ir valstybines Viktoro Janukovičiaus epochos struktūras. Tačiau Europos Sąjungos rezoliucija suvaidino akmens, ištaškiusio ukrainietiško nacionalizmo balą, vaidmenį. Visuomenei teks įsisamoninti faktą, kad Ukrainoje kanonizuotas Bandera taip pat yra ir pagrindinis gatvės nacistų panteono didvyris. O OUN vadų heroizavimas nėra nei būtina, nei pakankama Ukrainos demokratinio vystymosi sąlyga. Netgi priešingai – Banderos paskelbimas didvyriu gimdo mažai išsilavinusių fanatikų kartą, pasirengusią čia pat „baigti žaidimus” su bet kokia demokratija. Europarlamento rezoliucija aiškiai apibrėžė ukrainiečių liberalų pasirinkimą – Europa arba Bandera? Demokratija arba Farion?

 

www.rabkor.ru vertė E.B.

2010 03 10

 

Komentarai  

 
-1 # vienareiskmiska iKostia Y-m-d H:i
Stepanas Bandera kovojo pries blogi - t.y komunizma.Tad zinoma yra Ukrainieciu tautos Didvyris. Jis kovojo pries sistema, ir galu gale atidure faistu koncentracijos stovykloje, kurioje mire jo tevas. Kodel si fakta nutyli anarkyh=je..... .ziuriu dar is kur vertas- is rabkoro ( musu padleckio lygio laikrastpalaiki s )
 
 
0 # kazko is anarchistu pusesKostia Y-m-d H:i
nei "heroju" nei " antiheroju" nebuvo...a, buvo N. Machno - tas, kuris valstiecius zude, paskui buvo komunistu isromytas ir pabego i Paryziu, nu ir dar sadistas iskrypelis ce gevara, kuri patys kaimieiciai sukapojo macetemis. Neblogi anarkystu " didvyriai" che che.
 
 
0 # ne anarchoidam ne naciamva taip va Y-m-d H:i
anarchoidai susirupino demokratija(sic !) Ukrainoje, sveikintina sveikintina, tobulejate!
 
 
-1 # ...Fock Y-m-d H:i
Eilinis daunų pabezdėjimas. "Kas prieš komunizmą tas nacis". Tikiuosi bus proga jus prie sienos pastatyti. Kelkit revoliucija moliai ;-)
 
 
+1 # Ados Y-m-d H:i
kokio velnio visus partizanus ( Lietuvos atveju) suabsoliutinate iki zydsaudziu? Kalbekime taip,kaip pridera, jei siekiam elementaraus istorinio teisingumo - tarp partizanu buvo zydsaudziu, bet ne visi partizanai buvo naciu koborantai. tarp partizanu buvo nieksu, bet ne visi partizanai buvo nieksai ir pan. Dabar - purvo drabstymas ant visu. Alogiska/Nelogi ska, kai del poros anarchistu pamazgos pilamos ant visu anarchistu. ir t.t.
 
 
0 # ados Y-m-d H:i
galu gale, kokio velnio dauguma anarchistu taip garbina Che? Kuo jis skirasi nuo banderos? Kiek jis prazude kitaminciu?

As irgi esu uz istorini teisinguma, sieki atskirti pelnus nuo grudu ir t.t., taciau kartais priestaraujame vienas kitam. kam garbinti s la stabus, ikonas, kurios kaip tik kele durtuvus. ypac, kaip minejau, pries kitamincius...
 
 
0 # "Kas prieš komunizmą, tas demokratas"savišvietai Y-m-d H:i
OUN Konstitucija

I skyrius, 1 straipsnis
Украiна е суверенною, авторитарною, тоталiтарною, професiйно-стан овою державою, що носить назву Украiнська Держава.

III skyrius, 4 straipsnis
Голова Держави покликається доживотньо, або до часу, коли він самий виявить бажання уступити зо свойого посту.

IX skyrius, 7 straipsnis
Iснування полiтичних партiй, груп, организацiй та iдеольогiчно вiльних гуртiв - заборонене в Украiнськiй Держави.

Pilnas tekstas:
http://chtyvo.org.ua/authors/Stsiborskyi/Konstytutsiya.txt
 
 
0 # įspėjimas Žygeiviuiadminas Y-m-d H:i
Už tautinės nesantaikos kurstymą (pvz., tarp lenkų ir ukrainiečių) Tamstos kometarai bus trinami.
 
 
+1 # pan-nacionalizm asvolynėje Y-m-d H:i
1943 m. vasario 9 d. sovietiniais partizanais apsimetusi žmonių grupė nužudė 173 lenkus Parošlės kaime Sarnų apskrityje. Lenkų istorikų teigimu, žudikai buvo Hrihorijaus Perehyniako vadovaujamas UPA dalinys. Masinis lenkų kaimų puolimas prasidėjo 1943 m. kovo mėn. pabaigoje - balandžio mėn. pradžioje, jau pirmosiomis dienomis nužudant maždaug 7 000 beginklių vyrų, moterų ir vaikų. Naktį iš balandžio 22 į 23 d. Ivano Litvinčiuko (slapyvardis Dubowy) vadovaujamos UPA grupės puolė Janowa Dolina kaimą, jį sudegino iki pamatų ir nužudė 600 žmonių. Žudynių Lipnikų kaime metu buvo išžudyta beveik visa vienintelio lenkų kosmonauto Miroslavo Hermaševskio šeima.
 
 
0 # Žygeivis papylė daug mėšloevaldas Y-m-d H:i
Klausimas paprastas tie Žygeivio pateikti faktai ir kiršinimas kaip nors susiję su OUN, UPA ar S.Banderos nusikaltimais? -straipsnio tema yra būtent OUN nusikaltimai. jei ne tai yra ne tik kiršinimas bet ir šiukšlinimas.
Tras senas bezdalius neturėdamas argumentų nusprendė apipilti mus šiukšlėmis ir dar kultūringą vaidina. Pas save savo pamazgų duobėj tegul tai ir talpina ir paneigimų prašo.
Žygevi kalbėk į temą arba spausk "delete"
 
 
0 # Žygeivis atrado naujus geležinius istorijos dėsnius+ Y-m-d H:i
Žygeivis nekiršina, Žygeivis propaguoja "geležinius žygeivizmo dėsnius". Pavyzdžiui, kad Žygeivio nubrėžtų etninių ukrainiečių žemių ribose ukrainiečių nacionalistai, Žygeivio pripažįstami ukrainiečių nacionalistais, visada yra teisūs. Ir kad Žygeivio nubrėžtų etninių lenkų žemių ribose visada teisūs yra lenkų nacionalistai, Žygeivio pripažįstami lenkų nacionalistais. Ir taip toliau. Ir jeigu jie tose ribose ir tomis sąlygomis ką nors išpjovė, tai ir gerai padarė. "Pjauk pšeką Lvove, pjauk chocholą Lodzėj". Pan-nacionalizm as ir baltos rasės vienybė!
O žmonės... kas tie žmonės prieš amžinąją žygeivizmo tiesą ir galią, niekingos dulkės ir tiek.
 
 
0 # Zygeiviuidos Y-m-d H:i
Gal evaldas nesupyks, manau, jis mane papildys, bet įkišiu savo trigrašį.

"Leninas, Stalinas, Mao Cze Dunas, Pol Potas, Putinas, "
anarchistai senai jau yra pasmerkę juos arba, kaip aš sakau, išmetę į istorijos šiukšlynus.
Jei įdomu, siūlau paskaityti anarchijos svetaine, skyrelyjė "teorija" V. Tupkin straipsnelį apie Kronštatą. ir Trockis išdėtas į šuns dienas...:-)

Dėl Che.
Jau buvau komentaruose rašęs dėl to. Man irgi įdomu, kodėl. Tik ką esu anksčiau rašęs ( kad harvbina) pakeisti į žodžių junginį "gražiai atsiliepia" (tikiuosi tiksliau atspindės mano teiginį-klausim ą).

Dėl Bandero - jis žudė civilius lenkų kaimiečius.kad ir kokia padėtis - tai nepateisinama. analogiškai ir mūsų kai kurie ( pabrėšiu - KAI KURIE, t.y NE VISI )partizanai, kurie be reikalo yra nužudę nė viena nekaltą žmogų arba dalyvavę, koloboravę prieš antrąją sovietų okupaciją su naciais ir kartu sunaikinę didžiulę, turtingą ( ne materialine prasme) žydų-litvakų bendruomenę.... Tik,aišku, asmeniškai tokių "partizanų" nelaikau partiznais, bet tai mažai ką reiškia
 
 
0 # demagogas žydeivis... Y-m-d H:i
"nužudytų savos šalies žmonių - ne priešų, o būtent savųjų"
Žydeivis nori pasakyti, kad visi jo priešai gyvena ne Lietuvoje, bet, pavyzdžiui, Izraelyje? Iš ankstesnių jo kalbų kažkaip to nepastebėjau. Jūs pastebėjot?
 
 
0 # kas ką šaudėKarolina Marksienė Y-m-d H:i
Jei netingėčiau, tai parašyčiau straipsnioką kaip visų anachistų draugas batka Machno žydus šaudė, bet tingiu.
O pliusiuko pareiškimas apie kacapstano teritorines pretenzijas į Kijevą gali būti prilyginta nebent tūlo Lileikos-Citron o klejonėms apie Sarmatiją. Ar tik nebūsite, tovaryščiau pliusai, maskolių kolonistas Šichovcevas, iš nuotraukų sprendžiant, negausioje Lietuvos anarchoidų organizacijoje atliekantis štandartenfiure rio pareigas?
 
 
0 # ...+ Y-m-d H:i
Autocitata: "Aš tik bandžiau kai kurias ypač tamsias banderiškų pagališkų mėgėjas apšviest, iš kur atsirado tas skirtumas tarp "Rus'" ir "Rossija"".
Prie ko čia "ne iš graikų atėjo Rusios pavadinimas"?! Žinoma, kad ne iš graikų, ar aš sakiau kitaip. Iš graikų atėjo jo dabartinė forma "Rossija". Dar kas neaišku?
Visa ksenofobiška banderos pagalio žynės demagogija nepakeis paprasto fakto, kad senojo Kijevo gyventojai vadino save rusais (ne ukrainiečiais, ne baltarusiais, ne gudais, ne banderomis ir ne karolinais marksieniais), o savo valstybę - Rusia, viena ir vieninga nuo Karpatų iki Volgos ir Ladogos. Kas iš dabartinio Kijevo gyventojų vadina save rusais ir išpažįsta Rusios (arba, minėta graikiška forma, Rusijos) vientisumą nuo Karpatų iki Volgos?:-) Bijau, ne tie, kas myli Banderą. Kas tad išlaikė vardo, valstybingumo tradicijos, tautinės savimonės tęstinumą, ir kas, tuo būdu, yra Kijevo autochtonai, o kas - tik grobikai ir kolonistai, su kuriais (kolonistais, tas yr) žinomas patriotas Žygeivis liepia elgtis taip, kaip banderos elgėsi su lenkais?:-) Ajajai, kaip negerai, nedemokratiškai išeina:-).

"Ir nesiųsk manęs į Ukrainą, neturiu aš ko ten veikti. Gyvenu savo protėvių žemėje ... būtent tokių didžiavyrių dėka ... buvom laisvi ir būsim"
Aš gi sakau, kaklopitekų įžūlumui nėra jokių ribų. Jiems net Lietuva jau tapo "jų protėvių" (turbūt Banderos?!) žeme. Ir po to kažkas dar drįsta mus gąsdinti rusais! Po susidūrimo su kaklopitekais ir jų tautinių pagalių godotojomis visi rusai nublanksta, blya:-).

P.S. Metant dabar šalin visus juokus, nes nusibodo:-)
Tavo "didžiavyris" yra didžiavyris, daugių daugiausia, dvejuose istoriniuose Vakarų Ukrainos regionuose. Ir ten dar neaišku, kas būtų, jei ne viską užtūpę banderomis išvirtę eks-kapėesesini nkai. Likusioje Ukrainoje jis nėra joks didžiavyris; kalbant be užuolankų, daugumai ten jis yra kruvinas banditas, maža to, svetimas ir nesuprantamas. Patys galit įsitikinti, kad dvidešimt metų agresyvios probanderinės propagandos ir begėdiško melo nepajėgė to pakeisti. Tad ir džiaugtis jums nėra kuo. Tik nereikia kaltinti "maskolizacijos " dėl to, kad daugumos ukrainiečių nevilioja perspektyva Banderos pavyzdžiu tapti "antirusais", kaip lietuvių nesuviliotų perspektyva tapti "antilatviais". Kokia maskolizacija buvo kalta dėl Bogdano Chmelnickio, pavyzdžiui?
Tuo labiau jūs nenurodinėsit lietuviams, ką iš kaklopitekinių pagalių mes privalom laikyti didvyriais. Viskas aišku?
 
 
0 # tu, svarbiausia, neapsikakok iš pagalinių jausmų pertekliaus+ Y-m-d H:i
"Vis tau primenu apie Belarusiją kaip Kijevo Rusios tradicijos perėmėją"
Gerti denatūratą nesveika, ypač moterims. Deja, bet jų Karolinos Pagalienės daug labiau veržiasi būti LDK tradicijos ir jos sostinės Vilniaus perėmėjais:-). Netikintys gali patys pasitikrinti baltarusių nacionalistų saituose. Maža to, net mūsų Demokratinėje ir Antikacapinėje spaudoje jau buvo užsiminta apie šį piktinantį baltarusiško Kacapizmo ir Bolševizmo recidyvą. Karoliutė, matyt, tik visai neseniai išlindo iš bunkerio, kad nieko apie tai negirdėjo.

"dar kartą sakau - niekur aš nevyksiu"
Žodžiais, o ne žygiais mes Tėvynę mylim
Ir, ištiktą vargo, nachui siunčiam ją...
Kaip tai modernu, progresyvu, euroatlantiška ir protobanderiška...

"vyksi tu iš Šeškinės"
Tas būtų gana sudėtinga padaryti, kadangi manęs Šeškinėje nėra ir niekados nebuvo.

P.S. Turint teisėtą vyrą Banderos Pagalio asmenyje, labai negražu yra svajoti apie seksą su zekais iš Lukiškių, ir dar viešai dalintis tokiomis svajonėmis su visokiais įtartinais asmenimis. Didelė nuodėmė prieš Pagalį tas yra, pagalvok, ką tau Bandera pasakys.
 
 
0 # ..I.Karolina Marksienė Y-m-d H:i
Argumentų nerasta, todėl belieka tik dergtis. Derkis derkis, nes kažkaip įtariu tavo dergimosi Pocevičius neištrins. O apie LDK tradicijos perėmimą, tai čia kaip ir su kacapų atveju - gali teigti apie Kijevo Rusios tradicijų perėmimą, apie Romos imperijos tradicijų perėmimą, toks putino pagalio gerbėjas kaip tu, prisigėręs alkosurogatų gali pradėti klejoti apie tarpgalaktinės imperijos tradicijų perėmimą, bet taip nebus ,nes šliužas skraidyti negali.
 
 
0 # ką aš matau: Y-m-d H:i
žygeivis pasiilgo žmonių ir visą savo svetainės šūdą, oi atsiprašau turinį, nusprendė perkelti čia...
Tik ar mums čia reikia to žygeiviško purvo?
 
 
0 # Каклопитекам славаСлава протоукрам Y-m-d H:i
Naujausias ukrainiečių istorikų atradimas:

LDK 1991,
2010 04 28 20:10
Nuo 14 amžiaus,Lietuvo s ir visų LDK Valstybių Sostinės pavadinimas VILNIUS,yra kilęs iš ukrainietiško žodžio vilno,kuris lietuviškai reiškia Laisvai,todėl Nepriklausomos Lietuvos Sostinė,Vilniau s miestas,gali būti vadinamas ir tikrai lietuviškai,t.y . [ LAISVĖS miestu ].
http://www.delfi.lt/news/daily/world/nuomone-nauja-rusijos-invazija-i-ukraina.d?id=31621793
&com=1#c31631265
 
 
-2 # Слава Уркаине!Бандера Y-m-d H:i
Слава Уркаине!
 
 
0 # Слава!Ющенко Y-m-d H:i
Слава Организации Угнетенных Натуралами!
Слава Украинской Петушиной Армии!
Все на гей-парад!