Kas tokie Lietuvos „patriotai” ir apie ką jie kalba?
politika
      Žodis „patriotas” į kasdienės lietuvių kalbos leksikoną atėjo kartu su Sąjūdžio šūkiais. Prieš beveik 20 metų patriotais buvo vadinami kovotojai už laisvę ir nepriklausomybę, tačiau per tuos metus šis terminas tapo toks nuvalkiotas ir taip susijęs su buitiniu nacionalizmu, kad dažnai naudojamas kaip keiksmažodžis. Per visą atkurtos nepriklausomybės laikotarpį „patriotizmas” reiškė ne tik kilnius Lietuvos žmonių gerovės siekius, šiuo žodžiu buvo dangstomos ir atvirai šovinistinės, ultranacionalistinės ir profašistinės mūsų tautiečių idėjos bei veiksmai.

      Šiandien patriotais vadinami ir pusakliai homofobai politikieriai, ir fanatiška rusofobija sergančios „megztosios beretės”, ir smurtą įžūliai propaguojantys jaunieji neonaciai. Šiandieninis Lietuvos „patriotas” - tai dažniausiai riboto intelekto ir itin siauros pasaulėžiūros žmogus, ultradešinysis fanatikas, rėksmingas rasistas ir isteriškas antisemitas, užkietėjęs rusofobas ir homofobas, nuolankus valstybės vergas ir klusnus padlaižys, iki kaulų smegenų egoistas ir tipinis buržua, visus savo juodus darbelius maskuojantis tariamu pilietiškumu, oficialios valstybinės ideologijos štampais ir aklomis, dažnai vulgariomis buitinio „tautiškumo” idėjomis.

      Kas apskritai yra tas „patriotizmas”? Wikipedia pateikia beveik teisingą apibrėžimą: „Tai yra švelni nacionalizmo forma, ir kylant tautiniams, teritoriniams konfliktams gali labai greitai peraugti į nacionalizmą. Patriotizmas dažniausiai skatinamas valstybės, kadangi ši nori išlaikyti jos gyventojus jai lojalius. Patriotizmas diegiamas per švietimo sistemą, religines institucijas, valstybinių ir tautinių švenčių metu. Patriotizmu dažniausiai persmelkti valstybiniai himnai, juo prisidengiant savaip interpretuojami istoriniai faktai.” Šis apibrėžimas dabartinėje Lietuvos situacijoje būtų daug teisingesnis iš jo išmetus visus atsargius ir politiškai korektiškus vertinimus bei smarkiai sutrumpinus: „Patriotizmas - tai nacionalizmo forma, perauganti į atvirą nacizmą, rasismą ir fašizmą. Patriotizmą gimdo valstybė, nes nori išlaikyti savo piliečius jai lojalius ir klusnius. Patriotizmas įdiegiamas mokykloje ir bažnyčioje, jis nuolat stiprinamas valstybine propaganda, kurią skleidžia korporacinės žiniasklaidos priemones. Patriotizmas persmelkia visą visuomenės kultūrą, mokslą ir meną - patriotizmo dvasia tendencingai perrašoma istorija, kuriami menkaverčiai meno kūriniai ir organizuojamos pompastiškos šventės”. Štai toks patriotizmo įvardijimas geriausiai atspindėtų šiandieninę posovietinės Lietuvos situaciją ir jos žmonių mentaliteto ypatumus.

      Kad praktiškai įsitikintume šio teorinio apibrėžimo teisingumu, užsukime į interneto svetainę, kuri taip ir vadinasi - patriotai.lt. Svetainė mus pasitinka Vyčiu ir pirmąja iškraipytos sorbo Georgo Sauerweino dainos eilute: „Lietuviais esame mes gimę” (turėtų būti „lietuvininkai mes esam gimę”). Svetainės rubrikos - „Lietuva” ir „Pasaulis”, „Šeima” ir „Tautiškumas” atrodo niekuo neypatingos, tik labai primena pasaulio sampratas bei jo suskirstymą, kuris buvo populiarus smetonmečiu ir ankstyvaisiais Sąjūdžio metais. Iš pirmo žvilgsnio niekuo neypatinga ir pati svetainė - ji rengiama daidžesto principu, iš lietuviškos žiniasklaidos tendencingai atrenkant pačius „lietuviškiausius”, „tautiškiausius” ir „patriotiškiausius” (reikėtų sakyti: labiausiai nacionalistinius, šovinistinius ir fašistinius) straipsnius. Yra ir originalių straipsnių, pavyzdžiui, šiandien patriotai.lt mums siūlo pasiskaityti apie serbų nacionalistų akcijas Paryžiuje ir Biržų krašto partizanų pogrindį. Galime susipažinti ir su tautos kūrybos šedevrais - pateikiama literatūrinio konkurso „Myliu tave, Lietuva“ nugalėtojų kūryba. Pvz., toks „agitpropo” laikus primenantis opusas:
     
      Lietaus krašto žmonės vėl tampa vieni kitiem svarbūs,
      lig šiolei lindėję įkalinti ledo skulptūrose.
      Tas magiškas trejetas: vėliava, himnas ir herbas
      atgimsta auksinėse tautinio derliaus kultūrose.


      Tačiau visas išoriškai politkorektiškas ir nuglaistytas svetainės patriotai.lt tonas išnyksta apsilankius svetainės skaitytojų diskusijų forume. Būtent iš jo mes suprantame, kas tokie svetainės kūrėjai ir lankytojai, pamatome tikrąjį lietuviškų „patriotų” veidą. Štai kai kurios rubrikos „Įvykiai Lietuvoje” temos:

      Sulaužyt kaulus! (trims ispanams, kurie išniekino mūsų Trispalvę),
      Vėl negrai ir vėl rasistai (delfi.lt „šūdstraipsnis” apie lietuvės ir somaliečio meilę),
      Laisvę Algirdui Petrusevičiui!!! (apie 4 metams už ginklų gamybą nuteistą „patriotą”),
      Juodžiai studentai pajuto rasizmo skonį („gaila išvis, kad neužmušė pajuodėlių”),
      Teniso apžvalga: TV laida pederastams („šiknakaliams į televizijos eterį lįsti nederėtų”),
      Žydą pasveikino nacistiniu šūkiu („tai negi bėgt nuo joškės turėjo”),
      Lygesni už kitus tik gėjai ir Seimo nariai („Tas kacapas šiknakalių vadas gyvenimą tikrai ne savalaike mirtimi baigs”),
      Negras Vilniaus troleibuse patyrė kontrolierės šiurkštybę („su šitais gyvuliais kitaip neina kalbėt”),
      S. Brautiganas: Patriotizmas ir fašizmas („Autorius eilinis komunistėlis. Šiukšlė”),
      „Demokratinė” žodžio „laisvė” („Idėjai išreikšti yra dešimtys kitų būdų, negu komentaras iš dviejų žodžių "žydai- gaidžiai").

      Taip idėjiškai pasikaustyti ir rasti bendraminčių galima visuose svetainės forumo skyriuose. Na, o ką daro „patriotai”, kai aptaria visus politikos, tautiškumo ir gyvensenos klausimus? Aišku, rengiasi savo mintis ir idėjas įgyvendinti praktikoje, t.y. Lietuvos miestų gatvėse. Tam ir skirta didžiulė rubrika „Karyba”, kurios įdomiausias ir aktualiausias skyrius - aisku, „Ginklai”. Jame pateiktas ištisas patriotinių rasistų bei nacistų ginklų arsenalas, atsakoma į visus kasdienius „tikrųjų Lietuvos patriotų” klausimus:

      Kaip profesionaliai įvykdyti kovinę protesto akciją
      Knygos parsisiuntimui (kovos menai)
      Ką žinote apie dujinius ginklus??? Ar jie tinkami gynybai???
      Nuo kada nešiotis ginklą?
      Snaiperio simuliatorius
      Lietuviškas durklas
      Kokį peilį išsirinkti
      Durtuvai, durklai, koviniai peiliai
      SS uniformos
      Lietuviškos diržų sagtys
      Viskas apie vokiškus šalmus
      Savo saugumu turime pasirūpinti patys (naudingi patarimai)


      Jau vien iš šitų temų pavadinimų galima susidaryti nenuginčijamą nuomonę apie tai, kas iš tikro tie Lietuvos „patriotai” ir kam jie ruošiasi. Keisčiausia, kad šis profašistinių jėgų telkimo procesas vyksta absoliučiai viešai, atvirai, legaliai ir netrukdomai. Prisidengę tautine simbolika ir lietuvybės idėjomis, naujieji Lietuvos fašistai - nuplikę tautininkai ir skustagalviai neonaciai - bendros profašistinės ideologijos ir kovos metodų pagrindu vienijasi į jungtinį smogikų būrį.

      O Lietuvos valstybė tyli (gal net slapčia trina rankas), nes ilgus metus skelbusi totalaus tautiškumo idėjas, ji pati ir išprovokavo bundančio neonacizmo apraiškas Lietuvoje. Bet pritarianti valstybės tyla jokiu būdu nereiškia, kad tylėti privalo ir visa visuomenė. Anarchija.lt kolektyvas, pasitelkęs laiko patikrintą antifašistinių judėjimų patirtį visame pasaulyje, nuo šiol skelbia virtualų karą visiems Lietuvos „patriotams”, besivienijantiems tokiuose profašistiniuose portaluose kaip patriotai.lt.

      Demaskuokime tikrąsias naujųjų Lietuvos fašistų užmačias!
      STOP - patriotizmu besidangstančiam nacizmui!
      Kurkime vieningą ANTIFA frontą!

      anarchija.lt
      2008.03.16

    

 

Komentarai  

 
-3 # PatriotaiSejanus Y-m-d H:i
Šaunus straipsnis. Garantuoju, kad idiotai pradės rėkti „jei prieš mus – tai prieš Lietuvą!“, kas sugraudins vieną kitą žmogų.

O tą jūsų antifa Lietuva skydelį galima paplatinti? :-)
 
 
+4 # anarchokomunist amsSalvis Y-m-d H:i
Ech jūs, virtualūs kariai ir melagėliai (žinoma, ir potencialūs skundikai - totalios kovos prieš sistemą kariai, besimėgaujantys tos pačios sistemos parama kiekviena sau naudinga proga)... Sugalvojot atseit kovot su "fašizmu". Matyt, eisena nepatiko. Suradot svetainę tada, kuri nei organizatoriai jo, nei skinhedai, na, bet ne esmė. Puikiai suprantu, kad jūsų neapykantą kursto jūsų anarchokomunist inė ideologija.

Na, parinkote atrankos principu faktų, kad labiau atitiktų jūsų susidarytą priešo įvaizdį. Suradote netgi ginklų skiltį forume (tarsi maža vyrų domisi visuomenėje ginklais). Tendencingai pacitavote pavadinimą apie SS uniformas, greta to pamiršdami paminėti "Dėl okupantų aprangos dėvėjimo", kur atskleidžiama požiūrio esmė. Leidote sau nepastebėti ir kitų temų, kur tik kritiškai reiškiama nuomonė vokiečių okupantų atžvilgiu, pvz., "Kai naciai ir komunistai buvo sąjungininkais" . Vietoje to atrinkote keletą primityvesnių komentarų (kiek tonų šūdo būtų galima prisemti iš hardcore.lt gal galėtumėte pasakyti?). Komentarai lieka komentarais, kiekvienas vartotojas už juos atsako pats, niekas IP nuo teisėsaugos institucijų neslepia, o moderatoriai, kuriems prieš pora savaičių paskirstytos pareigos, imsis aktyviai juos pravalinėti.

Visa kita lieka jūsų siaura nuomone, ir manęs ji pernelyg nedomintų (kiekvienas renkasi savo kelią). Tačiau štai čia tenka pacituoti ir įžūlų melą:

"svetainė - ji rengiama daidžesto principu, iš lietuviškos žiniasklaidos tendencingai atrenkant pačius „lietuviškiausi us”, „tautiškiausius ” ir „patriotiškiaus ius” (reikėtų sakyti: labiausiai nacionalistiniu s, šovinistinius ir fašistinius) straipsnius. Yra ir originalių straipsnių"

Gal prieš rašydami, bent jau pasitikrinkite apie ką rašote? "Patriotai.lt" neperspausdina svetimų straipsnių iš likusios lietuviškos internetinės žiniasklaidos, visi yra originalūs.

Malonu, aišku, kad iki jūsų atėjo žinia apie mūsų gyvavimą. Tikiuosi, kad praėjus pirmajam kultūriniam šokui pradėsite kalbėti blaiviau.
 
 
-3 # Senas geras Salvis550077 Y-m-d H:i
Argi tai ne mūsų senas geras kovotojas prieš gėjų, negrų ir žydų teises Salvis! Heil, Hilter, bičiuli!

Ne, rudasis patriote, eisena mums pasirodė nei velnias, nei gegutė. Tačiau nieko tokio, kad negavote leidimo – jūs juk ne gėjai ir ne šiaip kokie tolerastai.

Beje, gal galėtum išduoti paslaptį: jei šįkart jūsų taikinys buvo rusai ir žydai, ką užsipulsite kitą kartą? Invalidus? Pensininkus? Kapitalistus-an archoliberalist us? Ar šiaip išeisite parėkauti... atsiprašau... surengsite protesto akciją prieš modernėjimą ir Eurosąjungą?
 
 
+1 # Silpnas darbas:)egisz Y-m-d H:i
Klaidingi faktai(iš kur žinios apie patriotizmo sąvokos atkeliavimą? :D) Prisikabinama prie žodžio lietuvininkais pakeitimo į lietuvius, nors žinoma, kad šie žodžiai ilgai buvo sinonimais.
Klaidingai nurodomos nacionalizmo, patriotizmo sąvokos. Brėžiami mistiniai keliai nuo nacionalizmo, patriotizmo iki fašizmo(patriot izmas->nacional izmas->fašizmas .. ar patiems ne gėda dabar skaityt? Patriotizmas - meilė Tėvynei, nacionalizmas - Tautai, fašizmas išvis yra politinė teorija/sistema , kurios doktrinoje yra toks įrašas prieštaraujanti s jūsų užpultiems patriotams-naci onalistams).
Tendencingai kaip lietuvių patriotizmo "išsigimimas" pateikiamas vienas internetinis puslapis, jau nekalbant apie tai, kaip tendencingai atrenkamos temos(apie tai jau rašė Salvis).
Žodžiu, nerimtas straipsnis.
 
 
0 # 550077Salvis Y-m-d H:i
Kai šneki, tai kliedi. Aš net toje eisenoje nebuvau, idiote. O mano planai - ne tavo reikalas.
 
 
0 # na kad irpbm Y-m-d H:i
"Tendencingai pacitavote pavadinimą apie SS uniformas, greta to pamiršdami paminėti "Dėl okupantų aprangos dėvėjimo", kur atskleidžiama požiūrio esmė." Na jau, Salvi, kas čia ką atskleidžia? Kur čia tendencingumas? O ar nereikėtų paminėti, kad toje forumo skiltyje žmogus su parašu "Lietuva - lietuviams" ir šaudančio žmogeliuko ikona nori pasisiūti SS uniformą? Ir kas čia per šių, vadinamų patriotų, liguistas domėjimasis nacistine apranga, atributika ir t.t.? Ar galėtumėte man paaiškinti iš kur toks žavėjimasis okupantais? Man kartais kyla abejonės ar išvis tos skustagalvių minios ir patriotai.lt lankytojai yra lietuviai, jau labiau atrodo,... na gal toliau netęsiu, tegul lieka pamąstymams...
 
 
0 # straipsnis silpnaspbm Y-m-d H:i
O dėl straipsnio tai jūs teisūs - silpnas - ir gėda, kad jis atsirado anarchija.lt tinklapyje. Matyt, buvo skubėta mesti akmenį, kol dar aistros nenutilo...
 
 
0 # Senas geras Salvis550077 Y-m-d H:i
Pasirodo, kiek nedaug reikia, kad patriotas įsižeistų – tereikia paklausti, kokie jo artimiausi strateginiai planai. Jei pasiseks, jis išvadins tave vėžiu, gal dar tolerastu, jei ne – tai teks degti iš baisios gėdos, kai jis tave išvadins idiotu.

Bet šįkart patriotas klysta – kitą kartą aš galiu būt jo akcijos auka, todėl tai yra mano reikalas.
 
 
0 # 550077Salvis Y-m-d H:i
Faktų konstatavimui emocijos nebūtinos. Žodžiu, šitam pasitaškyme šūdeliais dalyvaut nežadu. Jei kam tikrai reikalinga pagrįsta faktais, o ne idealogizuotais prasimanymais informacija, ar kas nori išsakyti konstruktyvią kritiką, visada prašom:
 
 
0 # Senam geram kovotojui prieš mažumų teises Salviui550077 Y-m-d H:i
Atskleisiu tau dvi naujienas: 1) tu jau dalyvauji tam pasitaškyme; 2) diskutuojant su fašistais nėra ir negali būti jokių faktų – jie tiesiog neveikia. Jei pasiseka geriau – jie praignoruojami. Jei mažiau – be gailesčio „nuginčijami“ tokiom dvasingom aksiomom kaip „tautos garbė“, „gamtos dėsniai“ ir pan. Dalyvavau kokioj 20 diskusijų su fašistais, dar tiek pat stebėjau: visos jos kaip užburtas ratas.
 
 
0 # epaepa Y-m-d H:i
Is tiesu, kai kurie straipsnyje faktai yra tendencingai iskraipyti ir panaudoti tik vienos tiesos demaskavimui/de moralizavimui.T aciau, mano nuomone, jusu kolektyvas galetu pasinaudoti kitomis kortomis, atsiriboti nuo FA naudojamu veiklos/kovos metodu.kritikos streles nepakenks.Is ju galima daug ismokti.


Del patriotizmo.Nel aikau jo blogu dalyku, kol jis nemutuoja i sovinistines idejas/profasis tine/pronacisti nio rezimo ir ju ideju garbinima.Pats save laikau Lietuvos patriotu, nors ir esu vakarietiskos/e uropietiskos kaires salininkas, palaikau antifa idejas ir t.t.Kalbedamas apie patriotizma, visalaik bandau remtis pavyzdziais, kurie nesiekia Sajudzio chronologijos.m ano autoritetas - tai mano senelis, kuris, nuo pat vaikystes palaike lietuviskumo idejas okupuotoje lenku Vidurio Lietuvoje, taip pat Sovietmieciu, iskalejo 12metu [ nutesitas 25]griezto rezimo lagery Krasnojarko kraste, o grizes i Lietuva perejo is aktyvaus i pasyvuju pasipiresinnimo fronta.Jo,kaip ir praktiskai visu to meto zmoniu bei bendrazygi galvose, nebuvo vietos bet kokiai sovinistinei idejai isivieseti.Ju idejos, gaires buvo persmelktos darbo ir kovos ne vien del saves, bet del kitu - kaimyno, vaiku/anuku, seimos, tevu, draugu laisves.Jie islaike humanizmo principius, o krikscionybes itaka bei morale buvo iaugus iki kaulo smegenu.Jie tikejosi konsoliduotis, palaike bet kokias solidarumo formos.
Kodel dabartiniai musu "patriotai" negali atsiversti istorijos knygu,kuria turetu sventai myleti ir moketi kaip poterius, partizanu dienorasciu/mem uaru ir pan.? Ar tai butu jiems smugis per ju mastymo stubura?O gal nera igalus iziureti kai ko daugiau?

Nacizmas ir raudonasis, sovietinis komunizmas yra svetimas mums.Jei siandieniniai Lietuvos patriotai - issisokeliai, pridenge savo eskaluojama ir taip garbinama patriotiskuma profasistiniu ideju sydu gali save laikyti patriotais, tai, manau, mums, kuriuos vienija antifa principai ir [ gal kai ka] nuosaikios patriotizmo idejos, reiketu,pavyzdz iui,is Lietuvos istorijos, kruvinojo 20am. parinkti istoriniu faktu, informacijos, medziagos, kurios nereiketu tendencingai devalvuoti ir paversti vieno konfrontuojanci o flango poreikius tenkinanti
argumenta.
Nacistinis rezimas mums buvo svetimas, jau nekalbu, kad musu proseneliai/sen eliai nestojo i formuojama SS legiona ir atvirai jo nepalaike, kaip ir dvieju Lietuvos okupantu krastutinumu ir tragedijos amziuje.Galime pasinaudoti musu biciulio Gintaro Beresneviciaus staipsniais ir keltomis lietuvybes idejomis,-pats G.Beresnevicius yra autoritetas ne tik mum, bet ir sknams,- kuriose ne su ziburio nerasi ultradesiniu/ra dikaliu/patriot izmo sklaidos.

Virtualioje erdveje turime atristas laisvas taikiam ir veiksmingam pasipriesinimui profasistiniam, apsimestiniam-p seudo patriotizmui, kuris yra ne kas kitas, kaip profasizmas, svetimkunis bei parazituojantis auglys musu visuomeneje, atvirai kurstantis neapykantos ir netolerancijos ugni.
 
 
0 # AutoriuiPats žinai Y-m-d H:i
Tokie mazgotės kaip šio straipsnio autorius yra ne kas kita o 100% ligoniai, kurie to net nenori pripažinti, skaitai patriotai.lt ir drebi iš baimės? baimės kurią tu pats sau susikūrei. Tokie kaip tu tai auglys kurį reikia kuo greičiau išoperuoti
 
 
0 # Viva La ANTIFA!Viva La ANTIFA! Y-m-d H:i
Viva La ANTIFA!
 
 
-1 # Viva La ANTIFA and R.I.P.Viva La ANTIFA and R.I.P. Y-m-d H:i
Viva La ANTIFA and R.I.P.
 
 
0 # komentarasunobomberis Y-m-d H:i
Pastebėsiu, kad straipsnio autorius, kaip neginčijamą šaltinį cituodamas Vikipediją, neatrodo labai kompetetingas. Jei antifos pasiūlytų nors truputėlį racionalesnę ideologiją, pagrindžiančią, kaip Lietuvai išlikti globalizacijos akivaizdoje, galima būtų jų ir paklausyti. Tačiau kol kas nacionalizmas, kurį suprimityvinus iki kelių žodžių, galima apibūdinti kaip "lokalios grupės vertybių saugojimas", yra vienintelis vaistas išsaugoti tapatybę. Kita vertus, šita tapatybė kairiesiems nėra jokia vertybė - dėl to sąvoka "patriotizmas" jiems ir sukelia insulto požymius.
 
 
0 # Ponui KasparuiKlausimas Y-m-d H:i
Turiu klausima ponui Kasparui. Kaip suprantu tamsta esi anarchistas ir esi nusistates pries valstybe ir policijakaip sakant pries sistema? Tai taip iseina galiu tau gatvej ramiai duot i kaili, nes zinau, kad pareiskimo nerasysi? Nes juk kovotojas pries sistema, nebegs po ja sleptis?
 
 
0 # KlausimasPonui Kasparui Y-m-d H:i
Greičiausiai ponas Kasparas pridės kelnes jūsų minimu atvėju ir tuoj pat dums į artimiausią PK kur parašys riebią zajavą.
 
 
0 # isdykeliui KaspareliuiKarolina Marksiene Y-m-d H:i
Kaspariuk, isdykeli, nutarei revoliucija pazaisti? Budamas aukstas pareigas uzimanciu teveliu suneliu, tai yra islaikomas tu paciu "kapitalistu valstybes", vaidini kovotoja uz darbo zmones? Matyt per daug tavo teveliai uzsieme buvo, neturejo laiko taves aukleti ir retkarciais per tavo stora uzpakaliuka uzduoti. Ech, revoliucionieri au tu revoliucionieri au, istorija baigei, o pamirsai istorinius pavyzdzius patvirtinancius fakta, jog revoliucija suvalgo savo vaikus.
 
 
0 # Kas tokie Lietuvos „patriotai” ir apie ką jie kalba?hardsignal Y-m-d H:i
Patriotizmas turi įvairių atspalvių ir prasmių, kartais sunkiai suderinamų ar net susikertančių. Kai kalbama vien apie nesąlygišką meilę tėvynei kaip savo kraštui ir tėvynainiams, tai akivaizdus supaprastinimas , kurį leidžia matyti ir kai kurie prieštaringi patriotinio žmonių elgesio motyvai, ir tam tikri istoriniai pavyzdžiai.

Antai senovės graikams patriotizmas buvo atsidavimas tėvynei ir kūnu (treniruojamu karui), ir siela. Sielai jie savo ruožtu priskyrė ne tik jausmingąjį, bet ir protingąjį pradą. Patriotizmas, klasikiniu požiūriu, yra atsidavimas tėvynei ir širdimi, ir protu. Jį iš dalies išreiškia garsioji Periklio Laidotuvių kalba, įkūnijanti pasididžiavimo savo valstybe ir jos santvarka dvasią. Širdis ir protas čia neatskiriami, tačiau pastarasis remiasi idėjine motyvacija, skatinančia mylėti savo valstybę ir ja didžiuotis ne tik todėl, kad ji sava, bet pirmiausia todėl, kad yra kuo didžiuotis. Politiniu lygmeniu tai pirmiausia santvarkos, teisingumo, garbės dalykai.

Tarp moderniųjų valstybių santvarkos principais grįstą patriotizmą pirmoji įkūnijo JAV. Šis patriotizmas matyti ir revoliucijos laikų Prancūzijoje. Abiem atvejais jis neatsiejamas nuo teisingumo sampratos, politinių įsitkinimų ir jų skatinamo pilietinio aktyvumo. Tad galime skirti dvi patriotizmo tendencijas: meilę tėvynei kaip tam, kas sava (senovėje tai – romėnų pro aris et focis, už aukurus ir židinius; šiais laikais – emocinis ryšys su savo tauta ir jos kultūra), ir atsidavimą tėvynei kaip tam, kas teisinga ir gera politiškai. Per pilietinį karą JAV garsusis pietiečių generolas Robertas Lee gynė Konfederacijos reikalą, nes svarbiausia jam buvo meilė gimtajai valstijai – Virdžinijai. Savo ruožtu kitas garsus pietietis – George‘as Thomasas – stojo šiauriečių pusėn, nes už savą valstiją jam buvo svarbiau teisingumas ir juo grįsta santvarka. Už teisingumo principus, o ne už Šiaurę kaip savą kraštą ir ne už meilę „savai“ Amerikai su vergove, kovojo ir prezidentas Abrahamas Lincolnas.

V.Laučius: Patriotizmas, pilietiškumas - sentimentai ar įsitikinimai? http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/article.php?id=12983684
 
 
+1 # Unikumai, mat, o, manding, iš burnos rupūžės krintaLinalina Y-m-d H:i
Kodėl tarp kelių kitų neetiškų komentarų šie man atrodo itin bjaurūs: „Klausimas Ponui Kasparui
Greičiausiai ponas Kasparas pridės kelnes jūsų minimu atvėju ir tuoj pat dums į artimiausią PK kur parašys riebią zajavą.
isdykeliui Kaspareliui Karolina Marksiene
Kaspariuk, isdykeli, nutarei revoliucija pazaisti? Budamas aukstas pareigas uzimanciu teveliu suneliu, tai yra islaikomas tu paciu "kapitalistu valstybes", vaidini kovotoja uz darbo zmones? Matyt per daug tavo teveliai uzsieme buvo, neturejo laiko taves aukleti ir retkarciais per tavo stora uzpakaliuka uzduoti. Ech, revoliucionieri au tu revoliucionieri au, istorija baigei, o pamirsai istorinius pavyzdzius patvirtinancius fakta, jog revoliucija suvalgo savo vaikus“?

Ar neatrodo, žmonės, kad vaidindami diskusiją, kad ir karštą, pamirštate, ką tai reiškia solidarumas, kitų asmenų nuomonės, o juolab, asmeninių reikalų ir gyvenimo pagarba?

Galų gale, argi žmogus yra savo tėvų kopija? Argi negalima, šiukštu draudžiama žmogui nesekti tėvų pėdomis, turėti savitą, originalų mąstymą?

Jau nekalbu net apie elementarias gramatines šlykštybes, esančias a la labai gerai tamstos Kasparo gyvenimą ir pažiūras numanančių asmenų komentaruose.

Ir nesvarbu net, kad straipsnis ir man vietomis atrodo pertemptas ar nepritemptas, gal tereikėjo išlaukti (nors kas aš tokia, kad kritikuočiau?), nesvarbu, nes, tiesą pasakius, baugu, kad visų labiausiai jūs negerbiate savęs.

O tada jau man ir nekeista tampa, kad žmonės (netgi netoli manęs gyvenantis kaimynas, jei norite kitų, nestraipsninių pavyzdžių) ieško sau SS uniformų ir ginkluojasi neaiškiems (o gal labai aiškiems?) karams.

Galvoju, kad žmogiškumo reikia. Nieko daugiau. Tik paprasčiausio žmogiškumo ir savigarbos, kad sugebėtum gerbti kitą.

Regis, Aristotelis vienas irgi nesugebėjo rasti sverto, kuriuo pajudintų pasaulį, tad kokių svertų ieškot jūs? Individualai, mat, suformavę unikalias pažiūras ir unikalius argumentus. Suformuokim toleranciją galbūt pirmiausia. Kaži, kokie jūsų tėvai ir sėdimosios?

Gėda man, kad aš turiu vadintis jūsų bendratautiete.

O dabar galit kritikuoti mane, nes aš nesugebu atrasti savigrbos, kad dermai gerbčiau jus. Atleiskite, nenutylėjau.
 
 
0 # paklaida:Linalina Y-m-d H:i
atsiprašau, atramos tašką, ne svertą.
 
 
0 # to LinalinaZlatanas Y-m-d H:i
Jūsų komentaras yra labai gražus ir žmogiškas, tačiau, man regis, Jūs darote keletą didelių (meta)politinių klaidų.

Pirmiausia, nėra jokios prasmės apeliuoti į parudavusių ponaičių ir panelių pagarbą visų kitų spalvų asmenims. Jiems tą draudžia jų tikėjimas, kuris skelbia, kad "kas ne su...", tas, geriausiu atveju, yra nesusitupėjęs lochas. Čia jei jau neįmanoma to žmogaus apkaltinti, kad jis esąs negras/rusas/žy das/enkavėdisto sūnus/lesbijiet ė/bla bla bla. Arba jei orientuojamasi į savo ideologą, kuris yra gudrus ir suktas (a le čia apsireiškęs Salvis), todėl nenorima per daug atvirai pasirodyti, kas ir kaip.

Apeliaciją į solidarumą dar labiau ne vietoje. Pabandykite paklausti SS uniforma apsirėdžiusio savo kaimyno, ar jis gali jaustis solidarus su juodai raudona vėliava mosuojančiu Kasparu? Jei jaustųsi, turbūt nebūtų apsivilkęs tokios uniformos. Jums, kaip turbūt nelabai suinteresuotai, visa tai atrodo neva moralinis klausimas. Aš nemanau, kad Jūsų kritikuojami asmenys irgi nesuinteresuoti ir atėjo čia vien tam, kad pakritikuotų Kasparą dėl jo biografijos detalių. Ir, jei aš teisus, jiems šis klausimas yra politinis ir beveik religinis (kova prieš "tautos ir rasės priešus"). Koks čia begali būti solidarumas... Ir joks žmogiškumas čia nepadės.

Nemanau, kad Jūs "turėtumėte atrasti savigarbos" tam, kad "deramai gerbtumėte" tūlą Salvį ir jo mokytinius. Manau, kad yra visai atvirkščiai. Nejau norėtumėte apsivilkti SS uniformą? O gal pulti prieš tą kompaniją ant kelių? Ar tai ir būtų toji "pagarba"? Nes nieko kito jie, bijau, ir nesuprastų. Ypač, jei Jums gėda vadintis tokių chamų bendratautiete.

Sėkmės Jums.
 
 
0 # atsakymasLinalina Y-m-d H:i
Žiūrint kaip kas tą pagarbą ir supranta. Ačiū.

[O politika niekada nebuvo mano stiprioji pusė. Ir visgi nei aš pulčiau prieš juos ant kelių, nei apsivilkčiau uniformą. Galvoju, kad jų nesupratimas neturėtų skatinti manęs elgtis ne pagal savo principus. Bet aš, kaip artimieji sako, dar jauna ir naivi, dar augt ir augt, kol viską suprasiu.]
 
 
0 # su pagarba saito iniciatoriamspaauglys Y-m-d H:i
Straipnis, gana paprastas, primityviai tesingas, bet geras.
O visiems rudiesiems siulyciau nevargt pilstyt to pacio rudo sh.. komentaruose.
I jusu saitus niekas siknos neiksa, tad ir jusu buklit geri pazaiskit savo smelio dezej su kastuveliais. Pazaiskit kara, apkasus issikaskit. Gal ziurek, viena diena ir isves pacius aktyviausius smelio dezes aktyvistus i koki Afganistana kovot uz Lietuvos laisve. To jums ir linkime.
 
 
0 # :)))TRA. Y-m-d H:i
I jusu saitus niekas siknos neiksa

Matyt šis straipsnis apie anarchiją.lt
Komuniūgos - lauk!
 
 
0 # to TRAZlatanas Y-m-d H:i
Rudasis ponuli!
Prašome pasakyti ką nors įdomesnio arba patylėti. Jūsų skanduotes mes visi ir taip žinome.
 
 
0 # aepa Y-m-d H:i
hm.amzina konfrontacija tarp dvieju ideologiniu stovyklu.
gaila, bet skinheadai, stovedami valstybes ir tautos sargyboje [ ar tik tokia kauke uzsidedami - idomu,ar daug kas is ju ryztusi eiti i fronta iskilus problemai, ar i miskus..?] pamirsta,kad 21amziuje atsiranda kitos problemos it peiliu po kaklu keliancios gresme ir nerima valstybes funkcionavimui ir visuomenes ateiciai.tai - globalizacija, socialine stratifikacija, aplinkosaugos problemos su klimatp atsilimo priesaky, valdzios bejegiskumas ir puvimas jau nuo galvos iki koju - puvancios zuvies eiletvarka ir t.t Emigracija ir imigracijos yra tiesioginiai globalizacijos padariniai, taciau,pries kalbedami, ruduju fronto sergetojai, manyciau,reiktu truputi daugiau pasiskaityti,iv ertinti valstybes situacija,ivert inti esamas ir busimas problemas,iesko ti strategiju,kaip uzkirsti kelia, kooperuotis ir solidarizuotis, formuoti kritine mase,kad valstybe,kuri siuo metu yra nepajegi atsovauti musu interesu ir apsaugoti tautos, nepridarytu daugiau zalos nebyliu balsu ir pasyviais veiksmais ir t.t uzteks gyventi praeitimi [ nors ji labai svarbi], pagaliau laikas paziureti i ateiti - i siandienines problemas,kuria s gali didziaja dalim isspresti tik pati visuomene.Ideol oginisu priestaravimus pamirsti ir kovoti del bendru tikslu.

to ir palinkesiu rudiesiems - daugiau paskaityti ir neuzmerkti akiu pries akivaizdesnius gresmes zenklus.
 
 
0 # ohofa Y-m-d H:i
kaip juokinga) anti fa tai kas? keli muzikai is provincijos)?? jusu ideologija anarchija mamai matant? o zinot, kad sita "judejima" sukure italu komuniagos? internacionalis tai)) bet jums reiktu burtis toliua nuo miestu, nes tos kaimo sviesuoliu "idejuos" senei mire (bent jau pasualyje)
 
 
0 # .Keista Y-m-d H:i
Debylizmas. Kazkokie durneliai eilini karta vaikosi mados. Tiek ,,skinai" tiek ,,antifa". Lietuvoje tam nera ,,saknu" todel bet kokios tokiu judejimu atsakos gali buti laikomas paprasciausiu bukumu arba mados besivaikymu.
 
 
0 # skinai ir naciaiTomas Y-m-d H:i
velgi maiso tie lietuviski komunistai kas yra skinas o kas yra nacis ,kaip oziai uzsispyre jums viskas taspats...prira syciau as cia savo minciu tiek daug bet neverta. Ka cia ginciotis su visokiais antifa vaikais

p.s. Esu LT nacis nieko neslepiu ir tuo didziojuos, ant sazines nieko neturiu nes nieko blogo neesu padares ir visokiu memiu nemusu ir nesiveliu aplamai i kokius konfliktus o budamas LT naciu nepalaikau as nacistines voketijos o tik emu pavyzdi ir pacia idealogija pritaikydamas ja Lietuvoje. Atminkit jus visi antifa zmogeliai zodziais nevisada laimesit o rautis ir sokti ant savu LT patriotu nevertetu KA JUSU MANYMU MES GERBIAM IR TAIP BRANGINAM O GI SAVO TEVYNE LIETUVA AISKU !!! ir bent jau as niekada nelinkeciau nieko blogo Lietuviams ir visi Lietuviai man yra draugai o ne priesai taip kad antifa kieno jus pusej stovit ? pasukit biski galveles ir nustokis suda malt
 
 
0 # chachachaantifa !.... Y-m-d H:i
Cha cha cha antifa! :D nejuokinkit!
 
 
0 # :DDDDDpudra Y-m-d H:i
Kurkime vieningą ANTIFA frontą!

taip ir padarykit :DDDDD
 
 
0 # ...... Y-m-d H:i
mhm... man pasirode, kad cia raso nea Lietuvis, o koks rusas ar lenkas, nu krc...;-) BullShit, turetut aukstinti Lietuva, buti patriotais ir pns, o ne menkinti kaip man pasirode, geda!!!;/
 
 
0 # ...... Y-m-d H:i
Ir dar, nemanau kad nacionalizmas yra blogas dalykas;/ nes, jei tauta neturetu nacionalistu, tauta negaletu egzistuoti;]
 
 
+1 # Savi dar grįš...WB88 Y-m-d H:i
Man labai gaila, kad internetinėje, viešoje erdvėje apie Lietuvos žmonių patriotizmą rašo homoseksulas, kitatautis (greičiausiai - žydas arba lenkas).
Kodėl užbriaukiama svastika? Kodėl neužbraukėt kūjo ir pjautuvo? Juk bolševikai vykdė daug didesnį genocidą nei nacistai. Kiek man pasakojo garbingo amžiaus žmonės, atėję vokiečiai išaudė Lietuvoje komunistus (po dviejų savaičių šaudymai liovėsi). Nusistovėjo tvarka. Pasitaikydavo atvejų kai komunistai nužudydavo vokiečių karį, o tada vokiečiai bausdavo tą kaimą, kuriame rastas kario kūnas. Bet taip ir turėjo būti.
Žmonės net gaudavo korteles grietinei, sūriui o per Lietuvos valstybines šventes būdavo keliama ne tik vokiečių vėliava, bet ir trispalvė.
Vokiečiai netgi siūlė karinį aprūpinimą, kad galėtu lietuviai patys atsiimti lenkų pavogtą Vilnių. Bet, tokie parsidavėliai "lietuviai" vokiečių paramos atsisakė. Smetonos žmona buvo rusė, tad greičiausiai suveikė bolševikų spec. tarnybos...

Palyginkim vokiečių ir rusų okupacijas... Nesulyginami dalykai. Ką Lietuviai savo darbštumu buvo pastatę, rusai viską sumindžiojo. Dabar dar užmeta senas stalinistas, kad rusai lietuviams fabrikus pastatė.. davė šnipiškių architektūrą...
Visi matome, kad davė tik didelį atsilikimą. Pervažiuokite Rusiją ir Vokietiją, palyginkite kraštovaizdį, architektūrą...
Jau geriau 50 metų būtumėm prabuvę vokiečių okupacijoje nei slavų. Gal dabar nebūtumėm degradų tauta.
 
 
0 # lietuvai reikia konstruktyvios vizijos bent 100m ko mes kaip tauta norime!MY HATE IS BIG Y-m-d H:i
ble isvalytu sup*stus idiotus butume visi balti.
WHITE POWER! WHITE PRIDE! as uz svaria LIETUVA!
jei ne, jei ir toliau tesis apatija nihilizmas egoistinis savu interesu tenkinimas tada ATIA! lietuvele, man truksta zodziu, gaila...
 
 
0 # nieko gero*** Y-m-d H:i
Straipsnio autorius patriotus ivardina kaip rusofobus, homofobus ir kitokius fobus, taciau labai aiskiai matyti, kad pats darbo autorius turi didele nacionalizmo baime. Apskritai, tekstas persismelkes subjektyvumu, todel negali buti vertinamas rimtai. Parinkti tik tokie faktai,kurie atitinka autoriaus nuomone. Paprasciau tariant, apkalbeta uz akiu ir neleista kitai pusei isdestyti savo pozicijos. Tokiom rasliavom nereiketu kurstyti destrukcijos salies viduje, perdaug pigus sovietinis triukas...
 
 
0 # 123gerutis Y-m-d H:i
na tvarkoj jus cia taip smerkiat nacionalizma ir t.t. , o nepastebejau pvz straipsniu kokiu, kad butu jusu kritikuojama komunizmas, bolsevizmas, kodel to nera?
 
 
0 # asdfasdto 123 Y-m-d H:i
o kam komunizma smerkt? komunizmas yra jega, jei tik butu pagal bisky kitokia sistema vykdomas.
 
 
-1 # jonka.ltRabarbaras Y-m-d H:i
Anarchistas viršūnėlė (lot. Kretinus Anarchus Ontopus) ir Anarchistas padugnėlė (lot. Kretinus Anarchus Bottomuss), arba tiesiog – Anarchistas.

Išsilavinimas:
Hierarchijos viršūnėje esantiems – kuo gražiau skambantis, tuo geriau. Filosofija – mokslų motina ir svarbiausia anarchisto mokslų sritis. Filologija, sociologija arba politikos mokslai irgi nieko, nes gražiai skamba. Didžiausia garbė – būti baigusiam kokį nors padvėsusį, praeityje gana žymų Prancūzijos universitetą.
Hierarchijos dugne esantiems anarchistams išsilavinimas trukdo. O kas, jeigu jie iš tikro sužinos kas per velnias ta anarchija ir supras, jog tokia santvarka realiai egzistuoti negali?

Kalba:
Žiūrint į anarchistus pro kalbinę prizmę, vėl tenka griežtai atsijoti Kretinus Anarchus Ontopus nuo Kretinus Anarchus Bottomuss.
Anarchistas – viršūnėlė , šneka nesuprantamai, vartoja galybę tarptautinių žodžių (neretai supranta kai kurių jų prasmę). Anarchistas – padugnėlė šneka lygiai taip pat nesuprantamai, tačiau tarptautinių žodžių beveik nevartoja. Neretas anarchistas savo kalbą dabina kitatautišku akcentu. Pavyzdžiui rusišku.

Humoras:
Labai įvairus. Plačiau: http://www.anarchija.lt

Religija:
Kasparas Pocius. Visus kitus dievus griežtai neigia.

Politika:
„Privati nuosavybė – nusikaltimas“. Ultrakairieji komunistiniai anarchistai ir ultradešinieji murzininkai fašistai, nors vieni kitiems, logiškai mąstant, turėtų oponuoti, neretai sudaro viešas sąjungas, vieningam tikslui siekti: pavyzdžiui seimo langų daužymui ar kokiems kitokiems vandalizmo aktams atlikti. Tokiu būdu jie parodo savo lojalumą neliečiamajam vadui ir tikėjimą, sveiku protu neįtikimais, idėjiniais paistalais. Nevengia paburnoti prieš valdžią. Visos valdžios blogos, išskyrus jų, vidinę. Vidinė jų valdžia (tiksliau vieno žmogaus sudievinimas) yra puiku.

Laisvalaikis:
Skvotinimas (procesas, kuomet valkatų užimami ir apgyvendinami apleisti, nušiurę pastatai), alkoholizmas (dažniausiai alus iš plastmasinės taros, rečiau – prasta degtinė), lengvieji, bei sunkieji narkotikai. Viršūnėlės labai mėgsta supuvusių kepenų sultimis spjaudyti į žmones, todėl į Delfi.lt rašo visuomenę kritikuojančius straipsnius. Rašyti daug lengviau, nes žodžiu nuosekliai dėlioti sakinius anarchistų vadams sekasi sunkiai. Kai kurie jų, kuria postmodernistin ius meno šedevrus ir talpina juos “Šiaurės Atėnuose”. Internetinėje erdvėje, padugnių, mokančių naudotis naujausiomis technologijomis , yra smarkiai palaikomi, todėl nuolat skatinami tęsti tai, ką pradėjo, rašyti nenustoja.

Išvaizda:
Visų be išimties – netvarkinga. Suplyšę, purvini drabužiai, riebaluoti plaukai.
Viršūnėms būdingas žvairumas, žvilgsnis į niekur ir ereliška nosis. Padugnėms ereliškas nosis ir žvilgsnius į niekur turėti uždraudė valdžia.

Kiti bendri bruožai:
· Asmeninės higienos nepaisymas anarchistui – savaime suprantama norma.
· Nors atstovauja ryškią pasaulio mastu subkultūrą, su aiškiomis politinėmis pažiūromis, kas yra ta anarchija – nežino.
· Patogiausias kelionės būdas – tranzuoti. Tranzuodami per savo anarchines poras skleidžiamu dvoku, prasmardina visą automobilį. Nepatyrę vairuotojai, padarę klaidą, ir įsileidęs šiuos šėtonus į savo transporto priemones, po vienos kelionės, dažniausiai anarchistu nebepaveža.
· Radikalusis menas. Žinomiausi performansai Lietuvoje – Beno Šarkos bereikšmis raičiojimasis ant betonuoto grindinio Vilniuje ir “Du kibirai fekalijų anarchistams ant galvų“, Užupyje, netoli Laisvojo Universiteto. Geriausiai vertinami pasirodymai pasaulio mąstu – apsikakojimas prieš V. van Gogho paveikslą Puškino meno muziejuje Maskvoje, viešos masturbacijos Maskvos centre.
· Neoficialiais duomenimis – kartu su kitomis marginalinėmis grupuotėmis godžiai ryja maistą, patiektą šiltoje, motiniškoje, draugingos valstybės iš rytų, rankoje.
 
 
-2 # Ats: Kas tokie Lietuvos „patriotai” ir apie ką jie kalba?Erelis Y-m-d H:i
Labai geras bolševikinis straipsnis. Dar geresni komentarai.
 
 
0 # ATS: Kas tokie Lietuvos „patriotai” ir apie ką jie kalba?okidoki Y-m-d H:i
nu ir slikstynes tie antifa kazkokie belyciai ir bedvasiai sutverimai kazi kumciai ju kieti ar tokie patis kaip ju skystos smegeneles
 
 
0 # ATS: Kas tokie Lietuvos „patriotai” ir apie ką jie kalba?Litas Y-m-d H:i
Na aš asmeniškai manau, kad visos ideologijos yra geros, jei tinkamai pritaikytos. Simpatizuoju tiek komunizmui, tiek nacionalizmui, iš dalies liberalizmui be užsieniškos intervencijos. Nacionalizmas reikalingas, bet dažniausiai tik tokioms šalims kaip Lietuva, kadangi mūsų šalis nėra tiek stipri, kad užsienio verslininkams leistume brautis, pirkt žemes, kurt verslus, įdarbinant už minimumą vos spėjančius dirbt lietuvius. Kitos šalys turėtų gerbt Lietuvos nacionalizmą. Vokietija, Prancūzija gali sau leisti prisiimti imigrantus, tai pilnai išsivysčiusios šalys. Lietuva tik pilnai atsigavusi, tai yra, išplėtojusi savo verslą pilnai tenkinanti savų piliečių poreikius, gali atsargiai pradėti bendradarbiauti su atvykstančiais verslininkais iš užsienio. Man netrukdys nei negrai, nei siauraakiai, kai Lietuvoj bus visškas įdarbinimas. Pats bendraujavęs su užsieniečiais, ir matau, kad jie geri žmonės. Vis dėl to man gerumas nesikombinuoja su besalygišku suglobalėjimu. Lietuviai negali kitataučių kelt į viršų. Vėlgi ultranacionaliz mas, fašizmas - tai debilizmas. Gatvėj pult tą užsienietį, sumušt - netoleruojamas nusikaltimas, išsigimėliški veiksmai. Dalykai dėl ko aš nacionalistas, tai kuo mažesnė priklausomybė nuo sovietski ir euro sajūzų, žemės, darbo vietų ir verslo saugojimas saviems tautiečiams. Komunizmas ir anarchija irgi gražu, net romantiška, bet manau jie daugiau skirti meniškos prigimties žmonių grupėms, kurioms pinigai nėra gyvenimo laimė, o tik kančia. Komunizme valdžia valdytų verslus, rinktų lėšas infrastruktūrai , nebebūtų pjautynių tarp konkuruojančių įmonių, auksu apsidabinusių šunponių, kurių įmonėse po 3 direktorius ir vieną darbininką, nespėjantį lakstyt paskui visus pirštu parodytus darbus, nebūtų pjautynių dėl žemių teritorijų... Gražu, bet sakau, ne kiekviena valdžia būtų tokia lojali piliečiams, kad nedidintų sau algų o piliečiams nedidėtų represijos. Anarchija - dar romantiškiau. Bendraminčių gentys susiskirste mažose grupelėse, kaimeliuose augina daržus, sodina bulves, miestuose iš molio lipdo skulptūrėles, varpelius, pardavinėja ar maino gal net, nes monetarinė sistema žlugtų... Kiekviena grupelė veikia savu principu, vienos pagal susitarimą balsuoja referendumais dėl bendruomenės tikslų, ateities.... Gražu, bet tokie dalykai įmanomi tik po gero karo, kai iš pastatų būtų likę griuvėsiai, o žmonių pasauly likę milijonas. Visos ideologijos geros, bet kadangi mes pagal savo ideologijas išmėtyti mišriai po pasaulį, tai ir kyla tokie ideologiniai karai. Lieka mišrios valdžios. Nu ir gerai, taip kaip yra.