Gana skurdinti žmones, gana pataikauti valdžiai ir kapitalistams!
politika

 iww-thumb       Anarchija.lt gavo Lietuvos valstybinių profsąjungų kvietimą dalyvauti rugsėjo pradžioje vyksiančiose akcijose. Mes palaikome profsąjungų aktyvizmą apskritai, bet kartu su didžiąja dalimi kairiųjų jėgų manome, kad Lietuvos profsąjungos pačios sau kasė gilią duobę, vykdydamos susitaikėlišką politiką, pasirašinėdamos valdžios ir kapitalistų primestus Nacionalinius susitarimus ir kaip pikti tėvai pasmerkdamos valstybės represijas patyrusius sausio 16-osios demonstrantus.

 

       Mes manome, kad Lietuvai reikalingos aktyvios revoliucinės profsąjungos, besipriešinančios valdžiai ne parodomosiomis demonstracijomis, o tikrais nesankcionuotais streikais. Mums reikalingos naujos dirbančiųjų aktyvizmo ir solidarumo formos, o ne tylus stovėjimas už valdžios ir boso durų – taip veikia radikali Pasaulio Pramonės Darbininkų profsąjunga (IWW) ir Ispanijos CNT. Mums reikalingas visuotinis permanentinis streikas, paralyžiuojantis ir sustabdantis kapitalizmo dantračius, o ne kapitalistinis augimas mūsų energijos, orumo, aplinkos užterštumo ir kas dvidešimt metų besikartojančių krizių sąskaita. Mums reikalinga sąmoninga, aktyvi ir nepasiduodanti dirbančiųjų klasė, kovojanti su kapitalizmu ir jam tarnaujančia neoliberalia valstybe, o ne pasyvi, vangi, susiskaldžiusi ir aklai kapitalizmo dogmomis tikinti darbo jėga.

 

       Galiausiai galėtume atmesti darbo kaip neginčijamo gerovės šaltinio mitą – juk tai viso labo tik kapitalistų pelno ir mūsų amžino nepritekliaus šaltinis – ir ieškoti prasmingesnės veiklos anapus griežtų rutinos rėmų. Taip nereikėtų gaivinti supelijusio kapitalistinio rojaus, ir būtų galima užsiimti naujų, alternatyvių gamybos, mainų ir bendruomenės kūrimo formų paieškomis. Juk, kaip prieš šimtmetį savo konstitucijoje rašė minėtosios IWW kūrėjai, „dirbančiųjų klasė ir darbdavių klasė neturi nieko bendro“. Ar ne taip, ponai profsąjungiečiai?

 

       GANA SKURDINTI ŽMONES! 

       GANA PATAIKAUTI VALDŽIAI IR KAPITALISTAMS! 

       MES UŽ JŲ KRIZĘ NEMOKĖSIM! 

       Anarchija.lt

       2010.09.16.

 

       GANA SKURDINTI ŽMONES!     

 

       Išreikšdami vienybę su Europos profesinėmis sąjungomis rugsėjį Briuselyje rengiamoje tarptautinėje protesto demonstracijoje – „Gana skurdinti žmones! Svarbiausia – darbo vietų kūrimas ir ekonomikos augimas!“ Lietuvos profesinių sąjungų nacionaliniai centrai: Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos darbo federacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos žurnalistų sąjunga, rengia pritariamąsias akcijas Vilniuje ir Lietuvos regionuose.

 

       Lietuvos profesinės sąjungos sukvies žmones išsakyti savo poziciją dėl augančio nedarbo,  didėjančių kainų, priverstinės darbingų žmonių ir jaunimo emigracijos, atlyginimų mažinimo.

 

       Akcija vyks  2010 m. rugsėjo 29 d.

 

       11 valandą numatomi piketai prie ministerijų ir darbdavių organizacijų: LR socialinių reikalų ir darbo ministerijos (A.Vivulskio g.11), LR finansų ministerijos (J.Tumo-Vaižganto g.8A/2), LR aplinkos apsaugos ministerijos (Jakšto g.4/9), LR švietimo ir mokslo ministerijos (A.Volano g.2/7), LR kultūros ministerijos (J.Basanavičiaus g.5), LR susisiekimo ministerijos (Gedimino pr.17), LR teisingumo ministerijos (Gedimino pr.30/A.Stulginskio g.1), Lietuvos verslo ir darbdavių konfederacijos (Algirdo g.31), Lietuvos pramoninkų konfederacijos (A.Vienuolio g.8),

 

       12 valandą – mitingas prie LR Vyriausybės (Gedimino pr.11).

 

       Dar vasarį Vyriausybė numatė savo veiklos prioritetus šiems metams: darbo vietų kūrimas, nedarbo mažinimas ir ekonomikos skatinimas, valstybės valdymo modernizavimas ir kova su korupcija, struktūrinės pertvarkos socialinės rūpybos, sveikatos apsaugos, švietimo ir energetikos srityse, visuomenės telkimas pažangos vizijai „Lietuva - 2020“.

 

       Periodiškai girdime pareiškimus, kad sunkmetis jau suvaldytas, o tuo pat metu skaitome pranešimus apie didėjančias kainas, kad 323,6 tūkstančio žmonių neturi darbo, žemiau skurdo ribos gyvena kas penktas Lietuvos gyventojas, tačiau biudžeto deficitas per dvejus metus dar turi būti sumažintas 4,5 milijardo litų.

 

       Vėl bus solidariai paspausti silpniausi ir pažeidžiamiausi visuomenės sluoksniai?

 

       Esame įsitikinę, jog lėšos į biudžetą turi patekti ne paprastų dirbančiųjų, mamų ir senelių, sąskaita, o skatinant vartojimą, pažabojant kontrabandą (pastaroji rinka Lietuvoje siekia iki 1,5–1,8 milijardo litų per metus), būtina realiai mažinti valstybės valdymo išlaidas (ypač valdymo aparatą) bei mokestinės politikos svertais siekiant, kad verslininkai ir darbuotojai būtų suinteresuoti sąžiningai mokėti mokesčius.

 

       Žmonės, kurie beveik dvejus metus solidariai veržėsi diržus, verti oraus gyvenimo, o minimalus darbo užmokestis Lietuvoje – vienas mažiausių Europos Sąjungoje, nėra aiškios darbo užmokesčio  politikos, trūksta darbo įstatymų laikymosi kontrolės.

 

       Turime teisę žinoti ne kalbomis išgražintus, o realiais įrodymais pagrįstus, atliktus LR Vyriausybės darbus ir kaip jie paveikė konkrečias sritis. Seniai nebeveikia pažadai, kad dar pabadavus laukia „šviesi ateitis“. Ramios, pažangios ir stabilios dabarties garantijų reikia dabar.

 

       Sukurtas ekonomikos skatinimo planas, turėjęs sumažinti Lietuvos ekonomikos lėtėjimą, padėsiantis išsaugoti verslus ir darbo vietas apima verslo finansavimo galimybių išplėtimą, pastatų energetinio efektyvumo didinimą, spartesnį ES struktūrinės paramos panaudojimą, verslo aplinkos gerinimą („Saulėtekis“), eksporto ir investicijų skatinimą, tačiau nejaučiame apčiuopiamų šios veiklos rezultatų. Socialinės pašalpos paskirtis turėtų būti reali pagalba, o ne paskata gyventi nedirbant. Lietuvoje reikia realių darbo vietų, kad žmonės galėtų legaliai dirbti ir oriai gyventi.

 

      Bendrų Europos veiksmų dieną ir pagrindinę demonstraciją Briuselyje organizuoja ETUC ir trys Belgijos organizacijos–narės (FGTB, CSC ir CGSLB).

 

       Ši demonstracija – Europos profesinių sąjungų kovos su griežtomis taupymo priemonėmis, neseniai priimtomis daugelyje Europos šalių – akcentas, tai reikalavimas parengti planus, kuriant kokybiškas darbo vietas ir skatinant ekonomikos augimą.

 

       REIKALAUJAME:

 

-          nedidinti maisto produktų kainų;

-          didinti minimalų darbo užmokestį;

-          grąžinti atimtas pensijas;

-          stabdyti nelegalų darbą ir šešėlinę ekonomiką;

-          kurti realias darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą.

 

       „GANA SKURDINTI ŽMONES! SVARBIAUSIA – DARBO VIETŲ KŪRIMAS IR EKONOMIKOS AUGIMAS!“

 

       Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija

       Lietuvos darbo federacija

       Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“

       Lietuvos žurnalistų sąjunga

 

       Informacija:

       Aldona Jašinskienė

       Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“

       tel. nr.: 8 (5) 2621743; 8 (698) 04061

       Vydas Puskepalis

       Lietuvos darbo federacija

       tel. nr.: 8 (5) 2312029; 8 (656) 34141

       Janina Matuizienė

       Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė

       tel. nr.:8 (5) 2496921; +370 650 47858

       Dainius Radzevičius

       Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas

       tel.nr.: 8 (5) 2122805; +370 612 63838

 

 

Komentarai  

 
0 # Del 29 dfronte lt Y-m-d H:i
Pries menesi prasytas leidimas eisenai ir mitingui (bendras SLF ir NS) kuris buvo pazadetas NEGAUTAS ir greiciausia nebus gautas. Tuomet bus ruosiamas ieskinys, taciau iki 29 teigiamo sprendimo (kurio neabejojame) nesulauksime. Valdzia ir vel pasirinko darbuotoju teisiu imitatorius is kiseniniu "profsajungu". Dabartiniai "valdisku" profsajungu tariami reikalavimai isdestyti 29d renginiu programoje yra deklaratyvus arba smulkmeniski (nedidinti maisto produktų kainų) Esminiai klausimai del kuriu Europos tikrosios profsajungos rengia 29d akcijas YRA NELIECIAMI.
 
 
0 # nera@mailo.ltPaaiškinimas Y-m-d H:i
Kalbant atvirai, prasidėjo kova dėl pinigų skirtų „Socialinio dialogo skatinimui“
Neveltui atsirado šūkis ”LDFa, SOLIDARUMĄ ir LPSK Kubilius ir ESF dotuoja nepakankamai!“ :-)))
Vadinasi kai kas buvo teisus, prasideda eilinis konkursas “Kas kuo garsiau surėks, tuo daugiau projektinių lėšų nubyrės nuo Europos socialinio fondo ir LRV stalo tolimesniam „Socialinio dialogo skatinimui”…
Pretekstas tam: darbo nedaugėja, verslas toliau žlunga, kainos kyla, o žmonės skursta.
Socialinio dialogo skatinimo programa yra projektas panaudojantis Europos socialinio fondo lėšas. Socialiniai partneriai - profesinės sąjungos ir darbdaviai. Tikslas – ieškoti sutarimo ir įgyvendinti bendras priemones, kuriomis būtų užtikrintas darbuotojų ir įmonių prisitaikymas prie darbo rinkos pokyčių, t.y. kai vieni valdo, kiti vergauja.
Priemonės tikslas – ugdyti darbdavių organizacijų ir jų asociacijų, profesinių sąjungų ir jų susivienijimų gebėjimus socialinės partnerystės srityje, tobulinti kolektyvinius darbo santykius, skatinti kolektyvinių sutarčių pasirašymą, informuoti ir šviesti profesinių sąjungų narius bei visuomenę apie socialinio dialogo reikšmę.
Priemonei „Socialinio dialogo skatinimas“ įgyvendinti 2007–2013 m. yra skiriama 20 mln. litų ESF lėšų. Projektams pagal pirmąjį kvietimą teikti paraiškas planuojama skirti iki 15 mln. litų ESF lėšų. Numatoma maksimali projekto vertė – iki 1 mln. Litų.
Vadinasi esmė ta, kad iki naujų metų P.S. centrai ir verslininkų konfederacija turi pasidalinti 15 mln. Lt.
Logiškai mastant, dabar tie, kurie pasirašė N.S. šantažuoja Vyriausybę, nes nori užsitikrinti vietą prie lovio...
Pagal paskutinę info, šiai dienai priemonės „Socialinio dialogo skatinimas“ finansavimo sąlygų aprašas neoficialiai suderintas su Finansų Ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra.
Vyriausybė puikai supranta kas P.S. dalinai valdo situaciją, čia manau jau niekam nepaslaptis, tai pelių generolas su savo svita ir peliukais, kurie juo aklai tiki.
Vadinasi truputį „pabušavos“ dėl vaizdo, gaus pinigėlių ir viskas bus kaip buvę, juk valdžia nėra ant tiek kvaila, nes kitaip gali iškilti socialinių sprogimų grėsmė, grėsmė pačiai dabartinei valdžiai, o tai jau rimta.
Apšilimo startas tam, Pelių generolo draugės vadovaujamo VRSPSo akcija rugsėjo 22 dieną, toliau P.S. centrų rugsėjo 29d.
 
 
0 # lmknbmnb Y-m-d H:i
"o skatinant vartojimą, pažabojant kontrabandą"
Bl, kapitalistiniai kliedesiai ir nei žodžio apie teisingumą. Kas yra ta jų taip linksniuojama kontrabanda? Kontrabanda yra alternatyvus žmonių aprūpinimo jiems reikalingomis pigesnėmis prekėmis tinklas. Tai iš vienos pusės nori pigesnių maisto produktų, iš kitos- nori griauti būtent tokius produktus jau dabar tiekiantį tinklą. Tai kurioj pusėj tos profsąjungos? Man panašiau, kad iš mokesčių tunkančių valstybininkų (ir darbdavių) pusėj. O ką čia reikštų tas vartojimo skatinimas? Jau tiek visi prisivartojom, kad greit šiukšlėse paskęsim, kvėpuot tuoj nebus kuo, o dėl šūdniekių gamyklų veiklos tuoj pritrūks elektros. Ką čia skatint? Pasatus keist į poršus, dyzelius į hibridus? Varškės sūrį į mėlyno pelėsio sūrį, džinsus į kostiumėlius? Vartojimo yra 3 kartus daugiau nei žemė galėtų pakelt, o jie, bl, dar nori skatint. Teisingų vartojimo galimybių, va ko reikia. Reikia traiškyt tas utėles šikančias į auksinius klozetus, kai kiti vaikam neturi ko paduot.

"mokestinės politikos svertais siekiant, kad verslininkai ir darbuotojai būtų suinteresuoti sąžiningai mokėti mokesčius"
Ojojoj, kaip bus visiems gerai, kai valstybė pririnks daug mokesčių, ane? Nekenčiu to profsąjunginio flirto su valdžios storašikniais.
 
 
0 # m njh Y-m-d H:i
"-stabdyti nelegalų darbą ir šešėlinę ekonomiką;
-kurti realias darbo vietas"
Vėlgi, šešėlinė ekonomika ir nelegalus darbas jau dabar kuria ir turi sukūrę šimtus tūkstančių realių darbo vietų. Žmonės dirba ir gauna atlygį už savo darbą. O atlygį gauna todėl, kad jų darbas reikalingas kitiems žmonėms. Kiek tas atlygis teisingas, čia jau kita kalba, bet apie tai profsąjungos net nenori kalbėti. Profsąjungoms iš kiekvieno darbuotojo lupami mokesčiai į gilią ir kiaurą valstybės kišenę rūpi daugiau nei patiems žmonėms, nes pastarieji nujaučia, kad iš to jie naudos negaus, arba gaus gerokai mažiau, nei sumokėjo. Kas yra nelegalus darbas? Tai yra darbas už valstybės, kaip prievartinės mokesčių rinkėjos ribų. Kodėl reikia prievartos renkant mokesčius? Todėl, kad ir asilui aišku, kad paimama daugiau, nei duodama. Daugeliu atvejų- išvis nieko neduodama. Jei dirbantis žmogus matytų akivaizdžią naudą sau ir savo šeimos nariams, jis pats, savu noru eitų ir mokėtų tuos mokesčius. Profsąjungos norėdamos stabdyti nelegalų darbą (t.y. darbą) tik prisideda prie valstybinės prievartos mašinos palaikymo. Ta pati mašina, kartu su jos svarbiausiais bendrininkais- taip vadinamais darbdaviais, traiško ir traiškys tų pačių darbuotojų kaulus, bl.