Vasilij Koltašov. Kuo baigsis „taupymas“ Europoje?
politika

alt       Nesenas visuotinis streikas Prancūzijoje sukėlė susidomėjimo bangą – kas gi vyksta „sočioje ir turtingoje“ Europoje? Kodėl gi tie, kurie, kaip tvirtina mūsų nacionalistai, priklauso „auksiniam milijardui“, taip ryžtingai kovoja prieš savo valdžios sprendimus? Kur Europoje gali kilti kiti pasipiktinimo židiniai? Ir ar tai nereiškia, kad kyla nauja krizės banga?

 

Europos Sąjungos šalyse vykdomas „griežto taupymo“ kursas. Tai visos Europos politika, nors įvairiose šalyse priimami nevienodi priemonių paketai. Tokios politikos tikslas – atpiginti darbo jėgą, o bendra pasekmė – gyvenimo lygio blogėjimas. Svarbi jau įvykdytų socialinių išlaidų ir samdomų darbininkų teisių bei garantijų mažinimo pasekmė yra vartojimo sumažėjimas. Tai, be abejo, gimdo natūralų protestą ir gali sukelti antrąją krizės bangą.

 

Vyriausybių vykdomo „taupymo“ kurso kietumas ir ryžtas neišvengiamai veda į protestus netgi tokiose „snaudžiančiose“ šalyse kaip Čekija ir Lenkija. Pasipiktinimo banga jau nusirito per Rumuniją. Darosi aišku, kad pasipriešinimo židiniais netrukus taps visos Europos Sąjungos šalys, nes vyriausybės atvirai provokuoja pasipriešinimo judėjimus. Pasipriešinimas augs nevienodai. Prancūzijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje ir Graikijoje veikia stiprios profsąjungos, galinčios organizuoti masišką pasipriešinimą, o Rytų Europoje darbininkų judėjimas žymiai silpnesnis. Čia pasipriešinimas turi prasidėti nuo „nulio“.

 

Kuo visa tai baigsis? Vyriausybių siekiai po kiek laiko visiškai sužlugs, nors šiandien „taupymo“ vajus pačiame įkarštyje. Pirmiausia, ekonominės taupymo pasekmės bus itin negatyvios. Nacionalinės rinkos susitrauks, nes ir be valdžios priemonių žmonės priversti taupyti, o daugelis „turtingų Vakarų“ šeimų jau gyvena ant skurdo ribos. Graikijoje, kur europinis procesas prasidėjo pirmiausia, padėtis ekonomikoje tik pasunkėjo. Sparčiai auga neapmokėtų sąskaitų dydis, paspartėjo mažų įmonių (jų šalyje daugybė) žlugimo procesas. Analogiškos pasekmės laukia ir kitų Europos šalių. Natūralu, kad protestai darysis vis radikalesni ir masiškesni. Europos vartojimo rinkos (antros po JAV) susitraukimas pagreitins naują pasaulinės krizės fazę.

 

alt

 

Vyriausybės neapsiriboja vien noru pakeisti darbo įstatymus ir padidinti pensinį amžių bei pensijai gauti reikalingą suminį stažą (Graikijoje jis dabar turi sudaryti 40 metų). Į „griežto taupymo“ priemonių planą įtraukiami netiesioginiai mokesčiai, visų pirma – plataus vartojimo prekėms. Biudžetas tiesiogiai didinamas karpant pensijas, įvairias pašalpas, susiaurinant nemokamai teikiamos medicininės pagalbos paslaugas, prailginant darbo savaitę.

 

Viskas, ką Europos Sąjunga ryžtingai įgyvendina, Rusijoje negali būti taikoma nesibijant žmonių veiksmų. Tačiau daug kas, ką ES valdžia siekia atimti iš Europos darbininkų, jau yra atimta iš rusų, ukrainiečių ar kazachų darbininkų. Vis dėlto krizė privers atsargesnes vyriausybes kartoti mažiau atsargių patirtį. Ar gali biudžetinio ir klasinio „taupymo“ (kapitalo naudai) pasekmės Rusijoje būti kitokios nei Vakarų Europoje? Greičiausiai jos bus dar pavojingesnės, turinčios sprogstamąją galią. Buvusios TSRS erdvėje protestų neorganizuotumas anaiptol nereiškia, kad jie bus mažiau radikalūs. Logiška, kad klasiniai susirėmimai Rusijoje ir kitose buvusiose TSRS respublikose įgaus politinių revoliucijų pobūdį.

 

Vakarų Europos valstybių vyriausybės neapdraustos nuo griūties. Segregacinio Europos šalių demokratizmo neužteks, kad būtų galima įgyvendinti iš principo naują ekonominę politiką. Neoliberalizmas netaps vėl efektyviai veikiančiu kapitalizmo modeliu. Europos rinkos susitrauks, darbininkai vėl taps beteisiai, kartu sugrįš ir arši klasinė neapykanta. Visa tai pagilins krizę senojoje Europoje, be to, sukels ir pasaulinės krizės paaštrėjimą.

 

http://www.rabkor.ru/authored/10115.html vertė E.B.

2010 10 22

 

 

Komentarai  

 
0 # .flumen Y-m-d H:i
"Viskas, ką Europos Sąjunga ryžtingai įgyvendina, Rusijoje negali būti taikoma nesibijant žmonių veiksmų"

Пенсионная реформа в России будет как во Франции?
В рамках действующей в России пенсионной системы повышение возраста выхода на пенсию неизбежно.
http://newsland.ru/News/Detail/id/576240/cat/42/
 
 
0 # -.. Y-m-d H:i
KARLAS MARKSAS

BARUCHUI LEVIUI, LAIŠKAS CITUOTAS "REVIEW DE PARIS", 1928 BIRŽELIO 1, 574 PUSLAPYJE.

"Žydų tauta kaip visuma taps savo pačios Mesiju. Ji įgys pasaulinį viešpatavimą per kitų rasių žlugimą, per pasienių panaikinimą, per monrachijos pašalinimą ir per pasaulinės respublikos, kurioje žydai visur džiaugsis pilietybės privilegija, sukūrimą. Šioje Naujoje Pasaulio Tvarkoje Izraelio vaikai aprūpins visus vadovus nesusidurdami su jokia opozicija. Skirtingų pasaulinę respubliką sudarančių tautų valdžios nesunkiai paklius į žydų rankas. Tada žydiškiesiems valdovams bus paprasta visur pašalinti privačią nuosavybę, kad pasinaudoti valstybės resursais. Taip bus išpildytas Talmudo pažadas, kuriame yra sakoma, kad kai ateis Mesijo laikas, žydai savo rankose turės viso pasaulio turtą."
 
 
0 # Taupymas ir kaip išeitisLaisva Išmintis Y-m-d H:i
Kai kalbame apie valstybių valdžios primetamą "taupymą", tai sutinku, kad jis sukurs dar geresnes sąlygas turčiams tuštinti skurdžių ir vidutiniokų kišenes.
Bet juk ir mes galime įgyvendinti savąją taupymo programą, kaip ginklą prieš turčius ir stambaus kapitalo struktūras, kurios išlaiko valstybių valdžias.
Asmeninis žmonių taupumas yra jų stiprybė, o perdėtas vartojimas yra jų silpnybė, kurią pastoviai dirbtinai propaguoja stambaus kapitalo struktūros, norėdamos laikyti žmones ant trumpo pavadžio.
Stambaus kapitalo pūtimuisi reikalingas pastovus vartojimo augimas (naujos rinkos, naujos mados, didesni vartotojų norai,...). Tai yra pilies pamatas, kurio akmenys yra sucementuoti mūsų "troškimais".
Tad, gal mums nebūtina draskyti nagais tos pilies sienų su reikalavimais suteikti mums pyragų ir pramogų, o tiesiog imti ir aptirpdyti "pilies pamatų cementą"?
Kuo didesnė visuomenės dalis įvairiose šalyse tą įsisamonins ir drastiškai sumažins "perteklinius norus", tuo labiau silninsime išnaudotojų bastioną ir tuo pačiu atpalaiduosime trumpąjį pavadį, bei artėsime prie tikrosios, o ne iliuzinės laimės.