„Lenkiškumo“ propaguotojai visada kapitalo pusėje
politika
ZSP_internacionalizmas       Lenkijos sindikalistų sąjungos (Związek Syndykalistów Polski) pareiškimas dėl vadinamojo „Lenkiškumo maršo“ („Marszu Polskości“), rengiamo sausio 22 d.

 

Ultradešinieji Lenkijos tautinio atgimimo (Narodowe Odrodzenie Polski, NOP) partijos imbecilai vėl rengia demonstraciją. Šį kartą jie tai daro „raginami Silezijos gyventojų“. Akstinu Lenkijos nacionalistams tapo Silezijos ultradešiniųjų demonstracijos. Silezijos nacionalistai siekia konstruoti Silezijos krašto identitetą, o tai nepatinka Lenkijos nacionalistams, norintiems pademonstruoti savo „lenkiškumą“.

 

Mes pasisakome prieš nacionalistų manipuliacijas, kuriomis siekiama įrodyti, kad „tautinė“ valdžia yra „gera“. Dirbantiesiems nėra jokio skirtumo, kas jiems vadovauja ir kas juos išnaudoja – regioninė, lenkiška ar tarptautinė valdžia. Kapitalizmas turi vienintelį tikslą – turtinti šeimininkus visų kitų sąskaita. Tautinės spalvos ir kapitalo kilmė nėra svarbi. Nei regionalizmas, nei nacionalizmas, nei patriotizmas neskatina dirbančiųjų solidarizuotis ir bendromis jėgomis kovoti prieš kapitalo valdžią. Priešingai – šios ideologijos tik stiprina valdžią.

 

Mes pasisakome prieš Silezijos ir Lenkijos nacionalistų siekius nukreipti kūrybinę dirbančiųjų energiją įsivaizduojamo „identiteto“ paieškoms. Dirbančiųjų kova už kontrolės darbo vietose susigrąžinimą yra ne regioninė ar nacionalinė, o internacionalinė. Mes siekiame susigrąžinti gamybos priemones iš savininkų ten, kur mes gyvename, ir visiems laikams pašalinti bet kokią valdžią – regioninę, tautinę ar tarptautinę.

 

Mes nesutinkame su kai kurių antifašistų bei anarchistų taktika, kuria siekiama „pasiskolinti“ patriotizmo idėją ir įrodyti, kad nacionalistai nėra „tikrieji patriotai“. Neverta ginti patriotizmo idėjos, nes patriotizmo neįmanoma reabilituoti. Tai tik politinių machinacijų įrankis, leidžiantis valdantiesiems įgyvendinti „skaldyk ir valdyk“ principą bei supjudyti dirbančiuosius tarpusavyje.

 

Tautinio ir valstybinio identiteto konstruktai – tai jėga, kuri stimuliuoja nacionalizmą, iškreipia dirbančiųjų sąmonę ir skatina dirbančiuosius kovai už valdančiųjų interesus. Šalin tautinius prietarus! Išnaudojami dirbantieji neturi Tėvynės! Prieš kovą tarp tautų, už kovą tarp socialinių klasių!

 

Lenkijos sindikalistų sąjunga (Związek Syndykalistów Polski)

 

http://internationalworkersassociation.blogspot.com vertė N.K.

2011 01 22

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

Komentarai  

 
0 # TeorizuokimeSatanyzmas Y-m-d H:i
O jei šioms demonstracijoms išvaikyti būtų pasiųsta krūva robokopų ir keli eisenos dalyviai būtų užmušti? Ar anarchija.lt gedėtų dėl robokopų savivalės?