Europos ultradešinieji vėl bando vienytis
politika
       2008 m. rugsėjo 19-20 d. Vokietijos mieste Kelne vyks visos Europos radikalių dešiniųjų partijų kongresas. Kongresas bus surengtas po „kovos prieš Europos islamizaciją” vėliava, nes jo organizatoriai iš Vokietijos įsitikinę, kad musulmoniškų šalių imigrantai kelia Europos „islamizacijos” pavojų. Europos ultradešinieji vienysis ne tik kovai prieš kitataučius, jie planuoja įkurti ir naują politinį darinį - „Europos laisvės partiją” arba „Europos patriotų partiją”. Ši nauja partija, apjungsianti radikalias dešiniąsias jėgas iš įvairių ES šalių, ketina dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose, kurie įvyks 2009 m. vasarą. Apie tai neseniai paskelbė keturių ultradešiniosios pakraipos partijų lyderiai: Heinzas-Christianas Strache (FPÖ, Austrijos laisvės partija), Jeanas-Marie Le Penas (Front National, Prancūzija), Filipas Dewinteris (Vlaams Belang - „Flamandų reikalas”, Belgija) ir Volemas Siderovas (Atakia, Bulgarija). Pastarasis politikas prieš pusantrų metų vykusiuose Bulgarijos prezidento rinkimuose surinko 20 proc. balsų ir susikūrė „patrioto” vardą rasistiniais išpuoliais prieš romus.

       Europos Sąjunga palaiko ir finansiškai remia tokius partijų junginius, jei juose dalyvauja daugiau nei 7 ES šalių atstovai. Austras Andreas Mölzeris, šiuo metu vienintelis dešiniųjų Austrijos ekstremistų FPÖ delegatas Europarlamente ir varomoji dešiniųjų Europos radikalų jėga, tokios partijos veiklai.iš ES fondų tikisi gauti kasmetinę 250 000 eurų subsidiją.

       Praeityje ne kartą bandyta sukurti bendrą Europos dešiniųjų politinių jėgų frakciją, tačiau tokios kontrukcijos nebuvo ilgalaikės. Bendri projektai netrukus būdavo sužlugdomi, nes kiekvienos partijos šefas laikė save pačiu svarbiausiu, dažnai nesutapdavo ir nacionaliniai atskirų partijų interesai.

       Pirmoji jungtinė dešiniųjų frakcija Europarlamente suskilo 1989-aisiais dėl vadinamojo Pietų Tirolio klausimo. Neseniai išrinkti Vakarų Vokietijos „respublikonai” su Franzu Schönhuberiu priešakyje iškėlė „vokiško pietų Tirolio charakterio” idėją, tuo supriešindami Vokietijos ir Austrijos dešiniuosius su Italijos ekstremistais. Be to, tuo metu neofašistinė Italijos partija MSI (Movimento Sociale Italiano) mažai domėjosi imigrantų kluasimais, nes pietų Italijoje, kurioje partija buvo ypač stipri,  imigrantų buvo mažiau nei emigrantų.  „Klasikinis” rasizmas Italijoje ėmė reikštis tik dešimtąjame praeito amžiaus dešimtmetyje, kai pramoninėje Italijos šiaurėje suklestėjo rasistinė „Lega Nord”, o pietų Italijoje prasidėjo rasistiniai pogromai prieš afrikiečių imigrantus.

       Ultradešiniosios jėgos Europarlamente žymiai sustiprėjo 2007 m. sausio mėnesį. Į Europos Sąjungą įstojus Bulgarijai ir Rumunijai, ES politikos arenoje pasirodė stambios dešiniųjų ekstremistų partijos. Europarlamente atsirado pakankamai deputatų sudaryti ultradešiniųjų frakciją, kuri buvo pavadinta „Identitetas - Tradicija - Suverenitetas”. Praeitų metų lapkritį ši frakcija vėl suskilo - po italų žurnalistės žmogžudystės Italijos deputatė Alessandra Mussolini griežtai pasisakė prieš rumunų imigrantus ir pareikalavo išsiųsdinti iš šalies Rumunijos ambasadorius. „Didžiosios Rumunijos partijos” atstovai įsižeidė ir paliko frakciją, vėliau iš jos išstojo ir italų dešinieji.

       Šiuo metu Europos ultradešinieji vėl bando susivienyti. Šiame jungtinės partijos įkūrimo projekte kol kas dalyvauja keturios politinės jėgos: FN, Vlaams Belang, FPÖ ir Atakia. Spaudos konferencijoje, kuri buvo neseniai surengta Vienoje, šių partijų atstovai pranešė, kad veda derybas su panašios pakraipos Olandijos, Kipro, Italijos, Danijos, Graikijos, Anglijos ir Slovakijos partijomis. Derėtis su Vokietijos NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands - Nacionaldemokratine Vokietijos partija) ar DVU (Deutsche Volksunion - Vokiečių tautos sąjunga) kol kas neplanuojama. Tokios derybos itin tikėtinos su atskilusia nuo „respublikonų” grupuote, pasivadinusia piliečių judėjimu „Pro Deutschland” („Už Vokietiją”).

       Europarlamentaras, Austrijos laisvės partijos atstovas Andreas Mölzeris spaudos konferencijoje nubrėžė bendrus Europos ultradešiniųjų partijų tikslus: kova prieš Europos „islamizaciją”, „kapituliantiškumą” ir „nekontroliuojamą imigraciją”, Tačiau, iš visko sprendžiant , bendros ultradešiniųjų priešrinkiminės kampanijos nebus.

       Pagal Bernhardo Schmido straipsnį „Europa über alles” parengė Darius Pocevičius

      www.jungle-world.com

      2008. 03.22

 

Komentarai  

 
0 # VienybėBitininkas Y-m-d H:i
Kairieji irgi ten susivieniję, bus įdomu stebėti tuos kitus.