Garliava – sisteminių valdžios problemų išraiška
politika

garliava 2     Po Kasparo Pociaus „Violetinė revoliucija” įsisiūbavo. O kas toliau?” ir jam atsakiusio Jurgio Valančausko „Elitizmo apraiškos Lietuvos kairiųjų padangėje” tekstų netikėtai įsiūbavo polemika, kas vis dėlto yra tas „violetinis“ procesas. Ji žada negreit nutilti, todėl ir aš pajutau pareigą viešai pasisakyti.

     Ko gero, dauguma sutiktų, kad pati Garliavos istorija teisiniu požiūriu nėra itin sudėtinga. Tai tik dviejų galimų nusikalstamų veikų – mažamečio asmens tvirkinimo ir tyčinio dviejų bei daugiau asmenų nužudymo – tyrimas, kuris iš principo turėjo tapti rutininiu ir šiandien jau pasibaigti.

     Kad ir ką sakytumėt apie Lietuvos teisėsaugą, tačiau iki šiol nėra nė vienos rezonansinės kriminalinės bylos, kurį butų likusi nebaigta, jei tik jos tyrimo neįtakojo politiniai interesai. Prisiminkime, kaip šauniai buvo susitvarkyta V. Lingio, R. Mikutavičiaus ar Kiesų nužudymo bylose. Ir tuo pačiu prisiminkime, kaip nepajudėjo iš vietos tilto per Bražuolę sprogdinimo byla ir nebuvo iki galo ištirta bandymo įvykdyti valstybės perversmą (Pakaunės įvykių) byla su iš jos tiesiogiai išplaukiančia J. Abromavičiaus nužudymo byla. Pirmųjų bylų atvejais pasodinti bent jau vykdytojai, o antrųjų atvejais net vykdytojų išaiškinimas yra kai kam mirtinai pavojingas.

     Taigi atmeskime pačią bylą ir panagrinėkime jos sukeltą reiškinį, kurį K. Pocius nenori įvardinti revoliucija dėl atseit netinkamo revoliucionierių kontingento. Žinodamas menką 1921 m. raštingumo lygį, drįsčiau teigti, kad to meto Kronštato jūreivių sąmoningumas ir komunikaciniai gebėjimai buvo kur kas blogesni už įžymiojo Garliavos patvorio veikėjų. Revoliucija gali būti ir raudona, ir žalia, ir violetinė, ir islamiškoji – svarbiausia, kad pačios jos idėjos būtų naujos ir radikaliai skirtųsi nuo oficialiai diegiamų.

     Ir štai čia esu priverstas pareikšti, kad jokio revoliucingumo „violetiniame“ procese nėra, nes nėra jokios idėjos. Nėra ir vizijos, ką daryti toliau, nes ilgalaikius tikslus atstoja atgyvenusiam „demokratijos” modeliui būdingas „gerų“ politikų pagerbimas ir „blogų“ pasmerkimas.

     Kurį laiką tikėjausi, kad „violetinio“ proceso dalyviai vis dėlto palaikys jau kurį laiką Lietuvos Sąjūdžio bandomą iškelti idėją dėl teisėjų rinkimo įteisinimo. Toks palaikymas man atrodė natūralus ir logiškas, tačiau net ir šiai idėjai „violetiniai“ liko neimlūs. Tuo pačiu tai atsakymas ir Jurgiui Valančauskui, teigiančiam, kad „tokie žmonės nėra mažuma, o dauguma. Jie yra mūsų visuomenės nariai, kad ir kokie jie bebūtų. Kiekvienas jų yra potencialus „būsimasis kairysis“ ir kovotojas už „naują visuomenę“.

     Be abejo, suprantu, kad autorius kalbėjo apie didžiąją visuomenės dalį, dažnai vadinamą „nekvalifikuota“ dauguma, tačiau ir šioje terpėje reikia aiškiai skirti, kas tiesiog mažai informuotas ar neturėjo progos įsilieti į aktyvų visuomeninį gyvenimą, o kas atvirai propaguoja destruktyvias totalitarines idėjas, niekaip nesuderinamu su kairiaisiais.

     Niekaip neįsivaizduoju jokio bendradarbiavimo su radikaliais katalikais, kraštutiniais tautininkais ar tiesiog įsitikinusiais „buitiniais nacionalistais“. O juk būtent tokie žmonės ir sudaro „violetinio“ veiksmo branduolį.

     Tiesa, reikia pripažinti, kad „violetinis“ procesas yra tiesioginė kairiųjų letargo pasekmė. J. Valančauskas, norėdamas to ar ne, išplėtojo ir pritaikė Lietuvos realijoms B. Kagarlickio idėjas, išdėstytas straipsnyje „Sektantai”. Skirtumas tik tas, kad B. Kagarlickis išnagrinėjo bendrą kairiųjų elitiškumą visuomenėje, o J. Valančauskas pritaikė geografinį faktorių.

     Geografinis faktorius, jei pilietis yra fiziškai atskirtas nuo „centrų“ ir vien dėl to jo nepasiekia visa informacija, iš tiesų labai svarbus. Ne veltui dar XIX a. revoliucijos siekiantys Rusijos narodnikai pradėjo eiti „į liaudį“. Todėl labai gėda, kad XXI a. kairieji, turėdami tokį patogų įrankį kaip internetas, nesugeba pasiekti vos už kelių dešimčių kilometrų gyvenančių bendrapiliečių.

     Tas, kas turi geriausią propagandinių įrankių tinklą, tas ir laimi vietinę kaimų, miestelių bei rajonų auditoriją. Tokį tinklą turi ne kas kitas, o Bažnyčia, kuri šiandien yra aktyvi „violetinės“ istorijos dalyvė, nes joje mato galimybę įtvirtinti savo dogmas. Kam kam, o bažnyčiai tikrai nereikia jokių „kairiųjų“ idėjų. Apsilankęs šeštadienio mitinge, iš karto atkreipiau dėmesį, kad tarp mitinguojančių buvo mažai pažįstamų veidų, kuriuos buvau įpratęs matyti renginiuose. Daugumą sudarė atvykę iš rajonų, o ne vilniečiai.

     Atskirai norėčiau pakalbėti apie „violetinio“ judėjimo ir esamos politinės valdžios sąveikas. Akivaizdu, kad beveik prieš ketverius metus užrištas „nervų mazgas“ Garliavoje yra labai naudingas esamai valdžiai. Kaip minėjau, nebuvo nė vienos rezonansinės bylos, kuri būtų taip ilgai užsitęsusi. Puikiai suvokdama, kad užtenka tik paspausti „violetinį“ mygtuką, ir visas žiniasklaidos bei daugumos žmonių dėmesys bus tučtuojau nukreiptas į Garliavą, valdžia visus tuos metus sąmoningai išnaudojo Garliavos kozirį. Iš pradžių tai buvo saugiklis, saugantis nuo galimo socialinio sprogimo, o kai prieš rinkimus tokia grėsmė išnyko, jis buvo panaudotas kaip priedangos operacija energetikos avantiūroje. Nenustebsiu, jei birželio pradžioje, kuomet bus balsuojama už konkrečius AE statyboms reikalingus įstatymus, prasidės areštai asmenų, susijusių su Kauno žmogžudystėmis.

     Be to, „violetiniai“ yra dėkinga dirva stiprėjantiems „krikščioniškojo“ ir „tautinio“ sparno konservatoriams. Tarp konservatorių vyksta arši vidinė kova, tad visai normalu, kad konkuruojančios stovyklos ima ieškoti sau atramos. Dešiniojo ir ultradešiniojo sparno konservatoriai – „Naujojo Sąjūdžio“ idėjas propaguojantys Ozolo–Medalinsko tipo politikai – gali remtis nebent dorovine-tautine problematika, nes ekonomikos reformų jiems nereikia, o piliečių politinių galių plėtros jie bijo netgi labiau nei esantys valdžioje, todėl realių pokyčių pasiūlyti negali. Štai jie ir atrado tinkamą terpę, kurioje nekalbama apie ekonomiką, nereikalaujama pilietinių teisių, o tik šaukiamasi „gerojo vado“.

     Atskiras klausimas, ar konfrontuoti su „violetinių“ judėjimu, ar ne. Gera išeitis būtų jame išskirti dvi žmonių grupes. Pirmajai grupei priklausytų minėtieji religiniai fanatikai, radikalūs tautininkai ir buitiniai nacionalistai, su kuriais jokios kalbos nebūtų. O štai antrajai priklausytų tie, kurie mato visą Garliavos įvykių kontekstą – blogybes teismų sistemos uždarume, politiku populizme ir piliečių beteisiškume. Būtent tie, kurie supranta, jog Garliava – tai sisteminių problemų išraiška, yra gerbtini ir su jais iš principo negali būti jokio konflikto.

     Todėl nematyčiau problemos, jei „violetiniuose” renginiuose, kuriuose kalbama apie visuomenines ir teisėsaugos problemas, dalyvautų ir nesisteminiai kairieji. Niekas juk neverčia pulti ant keliu prieš Varkalą ar bučiuoti Kedžio portretą.

     Vitalijus Balkus

     2012 05 21

 

Komentarai  

 
-12 # Kokios čia partijos puslapis?korna Y-m-d H:i
Reiškia, tikrai paklydau ieškodama anarchistų. http://www.facebook.com/anarchija/info
Nerandu principinėje info nei privalomos revoliucijos, nei privalomo pažiūrų masoniškumo, nei išsilavinimo cenzo. Randu tik bendruomenę, laisvas asociacijas. Pilietiškai aktyvią visuomenę - svarbiausia. Lygiateisiškumą , laisvę, asmens apsisprendimo teisę. Jokių suvaržymų dėl tikėjimo. Ar rasės, lyties. Kokios partijos šis puslapis, iš tikrųjų? Kas jūs?
 
 
-9 # .Upe Y-m-d H:i
Nugi baikit kratytis savo "intelektualinė se" konvulsijose ir pripažinkit, kad "sisteminiai nesisteminiai" kairieji (pavadinkime juos taip) yra absoliučiai suburžuazėję pseudointelektu alai nesugebantys ir nenorintys nieko doro nuveikti apart sušiktų seminarų organizavimo už buržuazinių vakarų fondų pinigėlius. Tokia šakalų veislykė... Žmonės durni? Nesupranta? Ai,taip žmonės gali būti durni, nes jie homofobai ir Hitlerių išrinkę buvo...
 
 
-3 # feikaikorna Y-m-d H:i
Miesčionys, trumpiau. Laisvalaikiu užsiimantys smulkiuoju chuliganizmu ir netalentingu ekshibicionizmu . Patyčiomis dar. Feikai, tfu.
 
 
-11 # Kokios čia partijos puslapis?korna Y-m-d H:i
Jūsų bėda, kompiuteriniai sofkiniai anarchistai, o iš tikrųjų ne vienam ramiai ir pelnytai prisegčiau konservatorių ženklelį, kad natūraliai gimusi pilietiškai aktyvi bendruomenė, vėliau buvo apsėsta įvairiausio plauko politikų. Ir vien tai jau rodo jos demokratiškumą, nes nebuvo atstumtas nei vienas, net labai skirtingas. O dėl naujos "partijos", gimusios šalia tos bendruomenės, jos viduje tebevyksta įvairios priešpriešos. Tai primityvi ir nenatūrali, skaldanti, t.y. antibendruomeni ška, dabartinės visuomenės, kurioje tik partijos gali tikėtis ryškesnio vaidmens, įtaka. Nesi partinis, reiškia, esi niekas. Neatpažinot savo idėjos brolių.
 
 
-12 # ATS: Garliava – sisteminių valdžios problemų išraiškakorna Y-m-d H:i
Ir pamirškit ubagus, kurių mesijais dedatės. Peržiūrėkit Klonio gatvė kitaip, berods, penkis filmus, ir bent į automobilius toj gatvėj atkreipkite dėmesį. Tai ne iš bedarbių pašalpų gyvenantys, o jau save nuo išgyvenimo įtampos atpalaidavę, mokantys dirbti savo darbus bet kurioj erdvėj, bet kurioj pasaulio vietoj, ar tiesiog kompiuteriu automobilyje. Jie laisvi, jie visokie, jie padorūs. Todėl jau leidžiantys sau ieškot ir moralinio komforto savo namuose, gatvėje,. Savo tėvynėje, nebijokim to žodžio.
 
 
+13 # KornaiJV Y-m-d H:i
Jokios čia partijos puslapis. Kad ir kokios jos bebūtų, visų čia straipsniais išsakytos nuomonės yra asmeninės bei atspindi ASMENINES pažiūras. Į anarchija.lt pateikia straipsnius kas tik nori ir kada tik nori, reikia tik noro (atlygio už tai nėra jokio), o daugelis autorių nėra anarchistinių ar net kairiųjų pažiūrų. Anarchija.lt nėra partija ir nėra politinis darinys. Tai atvira informacijos ir nuomonių viešinimo erdvė. Galima aptarinėti čia pateikiamas idėjas ir nuomones, bet įtarinėjimas partijomis yra juokingas (Lietuvoje sąmokslo teorijų mentalitetas tiesiog klęsti visose barikadų pusėse).
 
 
-8 # ATS: Kornaikorna Y-m-d H:i
Dėkui, kad su manim šnekatės. Truputį paryškinu ir provokuoju, Nida Vasiliauskaitė leido naudot visokias literatūrines priemones. Nors, paskaitykit puslapio medžiagą šviežiomis akimis.
 
 
-10 # Skirta NK95 ir Pociui&CoDurna Upe Y-m-d H:i
Davai klokit visą tiesą, iš kur gaunat pinigus pragyvenimui?
 
 
-4 # ATS: Garliava – sisteminių valdžios problemų išraiškaGuest Y-m-d H:i
ad ir ką sakytumėt apie Lietuvos teisėsaugą, tačiau iki šiol nėra nė vienos rezonansinės kriminalinės bylos, kurį butų likusi nebaigta, jei tik jos tyrimo neįtakojo politiniai interesai. - Išmok rašyt lietuviškai, įtakojo - tas pats kas įkakojo:) tad nekakok daugiau
 
 
-3 # Jei žinai kažką -- netylėkLancelotas Y-m-d H:i
Velnias žino, kas dedasi. Tik kažkaip keista. Gerbiamas autoriau, ar savo straipsniu leidžiatę jauniems nepatyrusiems anarchistams eiti pastovėti prie prezidentūros?: )Taip, žmonės ten paprasti stovi, jokių idelogijų neturi. Užkibo ant propagandos kabliuko, ką padarysi.Gal jūs žinote kažką, tai pasidalinkite. Tačiau ką nors įdomesnio parašykite, o ne energetika ir t.t. Daug žmonių tai pastebėjo, tačiau reikia konkretumo -- dalyko supratimo nuodugniai. O gal bijote? http://www.tekstai.lt/component/content/article/6879-herkus-kuncius-pavojingos-temos
 
 
-9 # LT "anarchistams"Upe Y-m-d H:i
Pasididinkit musorų fotkę, pažiūrėkit į ją atidžiai ir pagalvokit, kokie jūs ištikimi savo idėjai. Tfu.
 
 
-9 # bublikaikorna Y-m-d H:i
Foto parinkta nežinančio, arba sąmoningai tokia, kurioje kuklus pirmasis "ėmimas". Dar ir Garliavos policininkai nenuvokia, kas iš tikrųjų bus. Nuotraukos pakrašty kaimynė, atskubėjusi į nelauktą bėdą, susirūpinusi. Ilgiau pabūt būdavo šalta, todėl visi rengdavosi ir audavosi žiemiškai. Įdedu antrąjį ėmimą, bus vietoj miesčioniškų "bublikų".
http://www.youtube.com/watch?v=NHOE8_BwuaA&feature=share ir šitą būtinai pažiūrėkit http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8EpGHs8oAX4
 
 
+11 # Apsaugok ViešpatieSenas Vilkas Y-m-d H:i
Apsaugok, Viešpatie, nuo priešo.
Kursai patamsiais duobę knisa,
Nuo to, kursai ant kelio viešo
Purvais apdrabsto žmogų visą!
Maironis

Pasakysiu kaip asmuo, kuris Vitalijaus straipsnyje buvo įvardintas, kaip matantis visą Garliavos įvykių kontekstą – blogybes teismų sistemos uždarume, politiku populizme ir piliečių beteisiškume.
Man neseniai teko proga susipažinti su bulvarinės spaudos žurnalisto Gintaro Visockio prieš Generolą Česlovą Jezerską tema ir tolimesne jos eskalacija.
Žinote kas mane pradžioje kažkiek pašiurpino, pasirodo vienas iš tokių gandonešio Visockio užtarėjų yra balsas.lt vyr. redaktorės pavaduotojas Tomas Čyvas, kuris lygiai taip pat, besiremdamas tik gandais, parašė straipsnį su pavadinimu „BANDITUI IR NEVYKĖLIUI“. Paskaičius tokias nesąmones, rimtai susimąstai apie šių gandonešių psichinę būklę, jau nekalbu apie žurnalistinę etiką. Jo manymu, žmogus, kuris buvo vienas pirmųjų Lietuvos kariuomenės organizatorių, Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ įkūrėjų ir vadų, parlamento gynėjų, pasirodo yra nevykėlis. O tai kas tada yra pats T. Čyvas, kuo jis pasižymėjo Lietuvai, apart visiems žinomų jo gandonešiškų rašliavų, kad taip laisvai ir be jokių skrupulų su nusikaltėliu sulygina buvusį brigados generolą?
JO MANYMU, SVARBU NE TAI, KĄ RAŠO JO LYGIO GANDONEŠIAI, O TAI, KAD TEISMAS G.VISOCKIO ATVEJU ATĖMĖ TEISĘ GANDUS NEŠIOTI IR SKLEISTI, BENT TAIP JIS PATS PARAŠĖ SAVO STRAIPSNYJE “TEISMUOSE DIRBA AIŠKIAREGIAI”.

Imant šio gandonešio (T.Č.) pasisakymą už pagrindą, pasakysiu taip, kad nežiūrint į Garliavos įvykius ir pedofilijos bylos eigą, taip vadinamieji „violetiniai“ dar skatina prarasta visuomenės aktyvumą, pilietinį pasipriešinimą, ką nesugeba padaryti nei anarchistai, nei progresyvus kairėji, nei kas nors kitas ir tai nėra vien kvailių vedžiojimas už nosies, kai K.P. tai bando pristatyti būtent taip. Ir tame dalyvauja kaip jau rašiau, mokslo žmonės, rašytojai, intelektualios bendruomenes atstovai, aktyvus visuomenininkai , kurie priešinasi ne klaviatūros pagalba rodydami savo "išprusima" ir "elitini intelektualini pranašumą", o realiais veiksmais, nebijodami išeiti į gatves.
 
 
-6 # jėgos demonstravimaskorna Y-m-d H:i
Vis pagalvoju, kodėl jėgos demonstravimas ir panaudojimas buvo toks neadekvatus? Kam to reikėjo? Juk yra policijos(?) kamera, įrengta elektros stulpe, kiaurą parą budinčių apsauginių namelis, Klonio chatas ir visa kita, ką tik galime įsivaizduoti, Iš tikrųjų tai sudarė galimybes realiai apskaičiuoti "pastangas" ir "išlaidas" vaiko ėmimui. Ką šitokia jėgos mase ir kam reikėjo pademonstruoti?
Šiaip, vis dar neatsistebiu čia varinėjamomis kalbomis apie pasipriešinimo prigimtį ir visa kita(ne konkrečiai šį straipsnį turiu galvoj, dėkui bent kalbate ta tema). Lyg į rinkimus eitumėt, ar susitept bijotumėt, anarchistai. Normali padoraus žmogaus reakcija į smurtą vaiko ir neginkluotų maištininkų atžvilgiu turėtų būt aiški ir, savaime suprantama, kokia. Pamatę gatvėj grindiniu tąsomą moterį irgi klaustumėte jos biografijos ar politinių įsitikinimų?
 
 
+10 # gyvasis kedvenckų skydas+ Y-m-d H:i
_Normali padoraus žmogaus reakcija į smurtą vaiko ... atžvilgiu_
Ką apie šitą turi pasakyti, normalus padorus žmogau: http://www.youtube.com/watch?v=loP6TeJCafw
A?
 
 
-9 # galvoju tą patįkorna Y-m-d H:i
Šią filmuotą medžiagą viešai parodė tie, kurie gynybinėj desperacijoj tą skydą naudojo, akivaizdu, nepaslėpta, neiškirpta. Antstolės vadovaujamas "paėmimas" bet kokio dokumentavimo iš šalies planingai atsikratė, o savąjį filmavimą nežinia kada pateiks, ar pateiks ir kaip. Ir vėl, matyt, tema bus nusukama į kokio suspenduoto kunigo veiksmus ar močiutės sesers charakterį. Vaikas nekaltas, kad jo mama tokia, o aplinka dar kitokia. Vaiko paėmimo planas, jo eiga, jėgos panaudojimas yra antiteisiškas. Tą rytą dešimtą valandą turėjo vykti konsultacijos su danų specialistais, kurie atvyko ne sustabdyti paėmimo, o konsultuoti, dalintis patirtim, kaip toks vaiko perdavimas turi vykti civilizuotai. neadekvatus jėgos demonstravimas, danų pagalbos ignoravimas - ką apie tai galvojat?
 
 
+8 # zombi tu, zombi+ Y-m-d H:i
Cituojamas korna:
gynybinėj desperacijoj tą skydą naudojo

Va, va. Kas ir išaiškėjo. Vaikas Kedvenckams nuo pat pradžių buvo reikalingas tik savo interesams ginti. Kai iškilo reikalas panaudoti vargšę mergaitę kaip gyvąjį skydą prieš besiveržiančius mentus, "mylinti šeima" panaudojo ją nė trupučio nedvejodama. Negalvodama apie mergaitės baimę ir dvasines kančias, ir net apie pavojų, kad ji gali būti netyčia sužeista (dūžtantys stiklai). Manau, kad tie išgamos būtų baisiausiai apsidžiaugę, jei ji būtų apalpusi iš baimės, sužalota duženų, ar dar kas nors tokio. O, kaip jie tada būtų staugę apie prievartą prieš mergaitę! O juk tą prievartą naudojo jie patys...

Kritinės situacijos geriausiai atskleidžia, kas yra kas. Kovo 23 ir ypač gegužės 17 akivaizdžiai atskleidė, kad Kedvenckai yra šiukšlės, kurie naudojasi vaiku kaip daiktu. O kadangi tu vis viena teisini Kedvenckus, tavęs nebegalima pavadinti normaliu padoriu žmogumi. Jau greičiau - Kedvenckų zombiu.

Cituojamas korna:
Vaiko paėmimo planas, jo eiga, jėgos panaudojimas yra antiteisiškas.

Svarbu, kad vaiko statymas priešais daužomą stiklą yra labai teisiškas. Juk ją ten pastatė "sąžiningiausi Lietuvos teisininkai" - teismo sprendimų nevykdanti, keiksmais ir grasinimais kalbanti teisėja bei pedofilų viešnamio advokatas...
 
 
-7 # ATS: zombi tu, zombikorna Y-m-d H:i
Pastebėjau, kad visur yra tempiama į ginčą apie piktąją Venckienę ir šoumotiną Stankūnaitę, kaip suprantu, nuo tų minčių, kad valstybė turėjo apginti vaiko interesus, ir apgint taip, kaip priklauso, o ne du kartus smurtauti, šiurpindama pasaulį. Prašom dar kartą perskaityti mano parašymus.
 
 
+6 # ATS: zombi tu, zombi+ Y-m-d H:i
Pastebėjau, kad jūsiškiai visur reikalauja pagarbinti "gerąją Venckienę", kuri turi būti paskirta Lietuvos Hitleriu su sijonu. Tai paskui ir nepykit, kad žmonės bando atkreipti jūsų dėmesį į tai, ką iš tiesų jūs garbinate.

Gegužės 17 d. ryte valstybė pagaliau apgynė vaiko interesus ir apgynė taip, kaip priklauso. Melą apie smurtavimą pasilaikykit sau. Tai, kad vaiko interesai buvo eilę metų trypiami dėl valstybės korumpuotumo, pataikavimo įtakingoms asaboms ir švogerių teisės tradicijų, yra šiek tiek kita problema, kuri, deja, mažai kam užkliūva. Tas faktas, kad situaciją, kuomet motina su vaiku privalo gyventi 24/7 saugomos ginkluotų pareigūnų, irgi sukūrė valstybės korumpuotumas etc., irgi mažai kam užkliūva. Tai paskui nėr ko skųstis, kad valstybė mus daro pro visus galus. Jei sugebam supykti ant valstybės tik tada, kai ji apgina teisingumą, o visais likusiais atvejais tik inkščiam ir keikiam žydus, negrus ir gėjus, "kurie dėl visko kalti", tai mes ir nenusipelnom nieko geresnio už tai, ką turim.
 
 
-6 # civilizuotam pasaulykorna Y-m-d H:i
Ar domėjotės kaip tokie vaiko perkėlimo veiksmai yra atliekami kitur? Ar skaitėte Danijos specialistų, kurių pagalba buvo atmesta, pasisakymus, kad su abiem konfrontuojanči om pusėm ir vaiku dirba psichologai ir vaikų specialistai tiek laiko, kol vaikas geranoriškai sutinka su esminiais savo gyvenimo pakeitimais? Ar teko girdėt, kad Vokietijoje ilgiau nei metus saugomiems asmenims vaikai negrąžinami, nes tuo metu jiems patiems reikia psichologinės pagalbos?
Mano postai buvo apie anarchistų reakciją į prievartą.
 
 
+8 # ATS: civilizuotam pasauly+ Y-m-d H:i
Prisimenu Elian Gonzalez atvejį JAV. Ten policija elgėsi kur kas radikaliau.
Ar domėjotės, kaip kitur (įskaitant Vokietiją) yra elgiamasi su teisėjais, kurie atsisako vykdyti teismo sprendimus ir bando suburti privačią durnių armiją, kad toji apgintų juos nuo sprendimo įvykdymo? Nereikia sekti pasakų apie "konfrontuojanč ias puses" - tai jau nebebuvo įprastos giminaičių tarpusavio rietenos. Nereikia sekti pasakų apie prievartą, nes vaiką prievartavote JŪS.

P.S. Aš ne anarchistas ir tai mano asmeninė žmogaus ir piliečio reakcija.
 
 
-6 # pilietis šaukiasi policinės prievartoskorna Y-m-d H:i
Taip, prievartos šalininkai rado ir daugybę kartų eskalavo tą vienintelį atvejį. Detalių nežinome. Kodėl tą vienintelį? Galėjo daugiau argumentų rasti - prieš danų metodiką.
Nemanau, kad jūs, policinės prievartos šalininkas, galite savintis pilietiškumą, ir aš esu pilietė, tik kitaip tą mūsų pilį įsivaizduoju ir ginu. Atsiprašau, nebeatsakysiu, smurtaukit be manęs.
 
 
+12 # !!!Upe Y-m-d H:i
anarchija.lt užblokavo mano IP :D
 
 
-9 # Upe, duok atkirtį miesčionims, nufeikinusiems anarhistų vardą!korna Y-m-d H:i
Grakštų veiksmų planą tokiam atkirčiui gali nusižiūrėt nuo fcb Duok atkirtį Garliavai. Jame dalyvauti užsiregistravęs Kasparas Pocius ir kiti. Todėl jie supras patyčias savo adresu. Baronką ant meškerės užsikabink.
 
 
-6 # parinkau dar, pasiraminimuikorna Y-m-d H:i
Štai šią medžiagą peržiūrėję galėsit pasikrapštyt savo ideologinius šašus ant akių, pavartyt savo Mao'ų knygeles, ir paramint save - žiūrėkit, būrelis meldžiasi! Jie tikisi apsisaugot nuo to žalio dujų balionėlio, įelektrintų skydų, šautuvo savo taikiomis mantromis. Todėl jie neverti, jie kiti, kitokie, tokiems nesulaukt jūsų supratimo ir aiškiai išartikuliuoto viešo pasipiktinimo jėgos planu, kuriame, kaip matyt, svarbiausia - kad neliktų liudininkų.
http://www.youtube.com/watch?v=s1Wv0a4qkog&feature=relmfu
 
 
+7 # ATS: Garliava – sisteminių valdžios problemų išraiškaModernusis marksista Y-m-d H:i
Žiūrint skant politiniais kampais, o ne moraliniais, tai apie tai neblogas straipsnis -> Jurgis M. „Kedžių situacija ir kairiųjų neveiksnumas“
http://www.marksistai.lt/skaityti/jurgis-m-kedziu-situacija-ir-kairiuju-neveiksnumas
 
 
-9 # ATS: Garliava – sisteminių valdžios problemų išraiška+ Y-m-d H:i
Perskaičiau. Asilo rašliava, jei labai trumpai. Gerai bent tiek, kad po straipsniu yra keletas protingesnių komentarų.
 
 
-2 # miesčionims "anarchistams"korna Y-m-d H:i
Aha, tai išsivalėt visus trolinimus, nyku pas jus.
Tada vėl įdedu, ko negalima:
http://www.youtube.com/watch?v=K53pekjSnvM&feature=youtube_gdata_player
 
 
-2 # ATS: miesčionims "anarchistams"kam rūpi Y-m-d H:i
Nekišk akliesiems įkyriai savo nuomonės, nes jie dar labiau užsimerks. Nėra Lietuvoje nei anarchistų, nei nacionalistų. Yra tik avinų bandos sekančios paskui autoritetus(?) Užsienis greičiau pamatys kas darosi pas mus, nei šie aklieji, bijantys pripažinti, jog galbūt klysta, pamatys kas vyksta po jų nosimis. Anarchistinių pažiūrų rėmėjai... :))))
 
 
-2 # p.s.kam rūpi Y-m-d H:i
"megztosios beretės" greičiau taps anarchistais, nei šie klaviatūros "anarchistai" atsimerks, išjuokos.. Nors už išverstus straipsnius
http://www.anarchija.lt/teorija/341-chomsky-noam-smegen-plovimas-laisvs-slygomis-interviu-radijo-stoiai-france-inter
parašytus protingesnių nei jūs, dėkoju. O jūs eikit geriau pasimušti (kumščiais ar klaviatūromis) su tokiais pat aklaisiais "ultra dešiniaisiais".
 
 
-3 # jei visdėlto nusprestumėt atsimerktikam rūpi Y-m-d H:i
http://twitter.com/#!/search/realtime/%23oplithchild
http://www.ekspertai.com
http://www.tiesiaisviesiai.lt

mažiau tikėkit ką didieji portalai rašo, pamatykit ir kitokią nuomonę.
 
 
-2 # ATS: jei visdėlto nusprestumėt atsimerktikam rūpi Y-m-d H:i
atleiskit, kad komentarą po komentaro rašau, bet radęs gerą straipsnį jūsų svetainėj ir pamatęs jūsų daugumos požiūrį, susinerviau, kad ir jūs tokie pat akli esat Garliavos atveju. Ne ekspertai.com o ekspertai.eu , suklydau.
 
 
+2 # kornaiJV Y-m-d H:i
Pastebėjimas. Šito "anonymous" pranešimo anglų kalbos akcentas yra lietuviškas (tokį akcentą turi tik lietuviai), tad natūralu, kad video kurtas lietuvio autoriaus. Čia tik kuklus ir akivaizdus pastebėjimas (iš "captain obvious" srities). Šio fakto vertinimo neturiu.
 
 
-1 # JVkorna Y-m-d H:i
Malonu, kad dalyvaujat. Akivaizdu, kad jums autoritetai lemia, argi ne? Ar tikrasis autoritetas ar lietuviškas pakaitalas? Pasiraminkit, kad pakaitalas, tiek to jau. Kažin, kas būtų, jei pradėtumėt deklaruot ne savo vardu? Ar ilgai deklaruotumėt?? O paties kokia nuomonė apie policinę prievartą? Juk anarchija.lt fcb skaičiuoja atsidėjusi suimtus ir sužeistus kitose šalyse. Jei ne "tolerantų" "anarchistų" tyla šiuo - agresyvios valstybinės prievartos - atveju, ne akivaizdi panieka "violetiniams", manęs čia nebūtų.
 
 
+3 # kornaiJV Y-m-d H:i
Policinę prievartą (ir net tą tiesmukišką keistai kai kurių išreikštą "teisinės sistemos" palaikymą) vertinu visiškai neigiamai ir nerandu jai pateisinimų, kaip jai rado "violetinės" istorijos atveju, kai kurie kiti šio portalo autoriai ar komentatoriai.

Bet čia susiduriam su keistais reiškiniais, kurie užeina už pažiūrų (anarchizmo, kairuoliškumo ir t.t) ir galbūt labiau susiję su jų pačių asmeniniu "Kedžio rėmėjų" minios vertinimu ir asmeniniais nuogastavimais (tie žmonės tiesiog iškart žiūri į tą minią kaip potencialią grėsmę (tuo atveju, jeigu ji įgautų didelę įtaką Lietuvoje), nes daugumos violetiniai miniai priklausančių žmonių pažiūros (bent paviršutiniškai vertinant) yra patriotinės, tradicionalisti nės ir homofobiškos. Tuo tarpu kadangi aš jau išdėsčiau prieš tai įjusiame straipsnyje savo požiūrį į "violetinio judėjimo" narius, tad kartotis dėl savo asmeninio požiūrio į ją čia nenoriu.

Bet būtent policijos elgesys yra tai, ką aš manau, reikėjo visiškai pasmerkti ir išreikšti akivaizdžią poziciją, nepaisant to ar pritariama "violetiniam judėjimui" ar ne.

P.s.: Kas liečia dėl autoritetų klausimo, tai nelabai supratau konteksto. Gal galit aiškiau?
 
 
-2 # JVkorna Y-m-d H:i
Kontekste buvo Anonymous originalumo klausimas.
Ačiū už išreikštą poziciją, nuoširdžiai. Pagarba.
 
 
-2 # ?Upe Y-m-d H:i
To be continued.
 
 
-2 # ATS: ?korna Y-m-d H:i
Kaip spėju, mano sesė Upė yra įstojusi į Anonymiss? Dar, Upe, užbėk į laisvą portalą, kuriame netrinama ir neblokuojama. culture.lt
 
 
-2 # ATS: ?korna Y-m-d H:i
Kartais eilėraštis veikia stipriau už visus autoritetus su ragais, moko girdėti. Išgirst pagalbos šauksmą, gal taip reikėtų sakyti.
 
 
-3 # perspėjimaskorna Y-m-d H:i
Juozas Kursevičius. Nepažįstat? Atsiuntė man negyvo žmogaus nuotrauką su flomasteriu nupiešta šypsena.
 
 
-2 # ATS: perspėjimaskorna Y-m-d H:i
Maniau, kad pliurpalai jau bus ištrinti. Paklausiau "iš eigos", tik gavusi, nekreipkit dėmesio, atsiprašau.
 
 
0 # Aikštėkorna Y-m-d H:i
Girdėjau šiandien būgnininką aikštėj, nepaprastas įspūdis. Ačiū jam.