Lietuvos bibliotekos tapo „SKURDO ZONA”
politika

    Adomo Mickevičiaus bibliotekos, esančios Trakų gatvėje, fasadą nuo balandžio 21 d. puošia plakatas „SKURDO ZONA”. Šiuo įspėjamu užrašu pasitinkami skaitytojai bei lankytojai, atvykę į tradicinę „Bibliotekų savaitę”, kuri minima visose šalies bibliotekose. Tokiu būdu Lietuvos bibliotekininkai protestuoja prieš apgailėtiną socialinę padėtį - aukščiausios kategorijos bibliotekoje (finansuojamoje tiesiogiai Kultūros ministerijos) vidutinis darbuotojo atlyginimas neviršija 1000 Lt „popieriuje”.


    Nuo šiandien visų šalies bibliotekų lankytojams siūloma pasirašyti po „Peticija dėl darbuotojų skurdo panaikinimo ”:

    "Lietuvos bibliotekų darbuotojų atlyginimas šiuo metu yra skaudžiausia socialinė ir profesinė problema. Informacinėje visuomenėje bibliotekininkų profesinei kompetencijai keliami aukšti reikalavimai, tačiau jie nesiejami su adekvačiu atlygiu už darbą.

    Bibliotekininkai, teikiantys gyventojams būtinas informacijos paslaugas, yra mažiausiai valstybėje apmokami biudžetinių įstaigų darbuotojai, atsidūrę skurdo rizikos grupėje. Daugelio bibliotekininkų dabartinis atlyginimas neužtikrina net minimalaus pragyvenimo lygio. Toks kvalifikuotų specialistų darbo nuvertinimas ne tik žemina žmogaus orumą, bet ir formuoja neigiamą mūsų valstybės įvaizdį Europoje.

    Pritariu reikalavimui padidinti bibliotekininkų atlyginimą iki nustatyto šalies vidutinio darbo užmokesčio lygio".

    Lietuvos bibliotekininkai žada imtis ir kitų protesto formų - pvz., studentų egzaminų metu surengti protesto akciją - neaptarnauti lankytojų. 

    anarchija.lt
    2008.04.21