Hakim Bey. Laikinoji autonominė zona. Nusikaltimas
Hakim Bey. LAISVOJI AUTONOMINĖ ZONA

hakim bey nusikaltimas        Teisingumo negalima pasiekti per jokį įstatymą – veiksmas turi remtis gamtos stichija, teisingas veiksmas negali būti apibrėžtas dogmų. Nusikaltimai, kuriems advokataujama šiame leidinyje, negali būti padaryti sau ar kitam, o tik idėjoms, tvirtai susikristalizavusioms į nuodingų Sostų & Viešpatysčių struktūras.

 

Tai ne nusikaltimai prieš gamtą ar žmoniją, o prieš teisinius dekretus. Anksčiau ar vėliau savosios natūros apnuoginimas & atskleidimas neatpažįstamai paverčia asmenį plėšiku – tai tarsi įžengti į kitą pasaulį, o sugrįžus atgal, suvokti, kad buvai apšauktas išdaviku, eretiku, egziliu. Įstatymas tyko, kol galės tavo sielą, esančią tokioje būsenoje, atrodančią kitaip, nei violetiniu FDA (1) štampu aprobuotas ir pažymėtas skerdienos standartas. Kai tik tu pradėsi veikti harmonijoje su gamta, įstatymas tave ims smaugti & dusinti – taigi nevaidink viduriniosios klasės liberalaus kankinio – pripažink faktą, kad esi nusikaltėlis ir būk pasiruošęs elgtis adekvačiai.

 

Paradoksas: aprėpti Chaosą nereiškia nusiristi į entropiją, aprėpti Chaosą reiškia pavirsti energija, panašia į mirksnį trunkantį žvaigždžių žavesį – stichiškoje organinėje tvarkoje, visiškai kitokioje nei dvėsena mintančios sultonų, muftijų, kadžių (2) ir besivaipančių budelių piramidės.

 

Po Chaoso ateina Erosas – tvarkos principas, egzistuojantis neapibrėžto Vienio nebūtyje. Meilė yra struktūra, sistema, vienintelis simbolis, nesuterštas vergijos ir vaistais apsvaiginto miego. Mes turime tapti sukčiais & apgavikais, kad išsaugotume jos dvasinį grožį slaptame lizde, paslaptingame šnipinėjimo sode.

 

Nesistenkite palaikyti gyvybės vien tik laukdami, kol kieno nors revoliucija pravalys jums smegenis, neįsirašykite į anoreksijos ar bulimijos armijas, prisiminkite code duello (3). – Rūkykit žolę, valgykit viščiuką, gerkit arbatą. Kiekvienam po vynuogės & figos medį (septintasis Korano ratas, Kilnusis Išbūrė Ali) – nešiok savo muridišką pasą išdidžiai, nepatek į kryžminę ugnį, pridenk savo nugarą – bet rizikuok ir šok iki sukalkėsi.

 

Natūralus socialinis modelis ontologiniam anarchizmui yra vaikų šutvė arba banko plėšikų gauja. Pinigai yra melas – šitas nuotykis įmanomas be jų – prisiplėštas turtas turi būti išeikvotas prieš virsdamas dulkėmis. Šiandien nušvito Prisikėlimo diena – pinigai, iššvaistyti grožiui, bus alcheminiu būdu paversti į eliksyrą. Kaip sakydavo mano dėdė Melvinas, pavogtas arbūzas daug saldesnis. Pasaulis jau yra pertvarkytas pagal širdies geidulius, bet jo nuoma & ginklai priklauso civilizacijai. Mūsų mirties angelams, kurie tik draudžia, reikalingi mūsų prasižengimai. Plė Ši Kai. Vagystės joga, žaibiški apiplėšimai, pasitenkinimas lobiu.

________________________

 

(1) FDA (Food and Drug Administration) Maisto ir farmacijos administracija

(2) Kadis – musulmonų dvasininkas teisėjas;

(3) Code duello – dvikovos taisyklės;

 

Versta iš: Hakim Bey. Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy, Poetic Terrorism. New York, 2003. Hakim Bey. Laikinoji autonominė zona. Iš anglų k. vertė Kasparas Pocius. V.: Juodraštis, 2010.

 
Skaityti toliau

Pereiti į knygos turinį

 

Komentarai  

 
0 # ishsami apzhvalgaanarchofeministas b. Y-m-d H:i
http://fra.anarchopedia.org/Liste_de_personnalit%C3%A9s_anarchistes_%28ou_assimil%C3%A9es%29/contemporain