Pasieniečių smurtas prieš Pabradės URC gyventojus: atimti telefonai, sulaužyti šonkauliai, kruvinos sienos
žmogaus teises

pabrades urc        Kovo 25 d., ketvirtadienio rytą Užsieniečių registracijos centre (URC) Pabradėje įvyko susidūrimai tarp čia laikomų žmonių ir kratas atlikusių pasieniečių. Eilinį patikrinimą surengęs Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) specialiosios paskirties būrys iš Ignalinos elgėsi ypatingai žiauriai – negailestingai mušė URC gyventojus, dviems žmonėms sulaužė šonkaulius, vienam jų iškviesta medicinos pagalba. Nepaisant to, URC vadovybė apkaltino centre laikomus užsieniečius rengimusi maištui.

 

Pasak centre laikomo Gruzijos piliečio, nenorėjusio pasakyti savo vardo, su jiems nepaklususiems URC gyventojais pareigūnai susidorojo labai žiauriai. Dviems vyrams, jo teigimu, sulaužyti šonkauliai, dar 3-4 nukentėjo mažiau. Jis patvirtino, kad šį rytą centre tikrai buvo atliekamas kambarių patikrinimas, kad tikrai buvo rasta mobiliųjų telefonų, tačiau, jo teigimu, pareigūnai elgėsi neadekvačiai. „Negalima taip su „bananais“ žmonių daužyti. Tai nežmoniška, jiems ten ir taip sunku gyventi“ – centre gyvenančių tautiečių įspūdžius „Kauno dienai“ perpasakojo gruzinas.  

 

Su „Kauno dienos“ redakcija susisiekė ir kitas URC gyvenantis gruzinas, buvęs visų įvykių liudytojas. Jo teigimu, patikrinimas prasidėjo 8 val. Apie 40 žmonių buvo suvaryti į vieną kambarį ir laukė, kol bus apieškomi jų kambariai. Vyro teigimu, buvo rasti 4 mobilieji telefonai, o tada viskas ir prasidėjo – dešimt žmonių palikta, kitiems leista eiti į savo gyvenamąsias patalpas. Tuos dešimt pareigūnai po vieną vedė į virtuvę ir negailestingai mušė. „Visos sienos kruvinos, specialiai jų nevalėme“, – įspūdžiais dalijosi įvykių liudytojas.

 

Pasak vyro, tarp tų dešimties atrinktųjų net nebuvo telefonų savininkų. Kas turi pasilikti kambaryje, dūręs pirštu, nurodė vienas aukštesnių pareigūnų. „Jis paliko tuos, kurie, matyt, jam nelabai patinka“, – aiškino Gruzijos pilietis. Jo teigimu, tarp „išrinktųjų“ atsidūrė skirtingų tautybių žmonės – du gruzinai, trys pabėgėliai iš Afrikos valstybių, trys iš Irano, vienas albanas ir vienas rusas. „Tik supratę, kad vienam vyrui sulaužė šonkaulius, jie savo egzekuciją baigė“, – kalbėjo užsienietis.

 

Net ir pamatę, kad vyras sunkiai sužeistas, medikų jam pareigūnai nekvietė. Pirmieji greitajai pagalbai, jo teigimu, paskambino patys URC gyventojai, tačiau medikai, paaiškinę, jog juos kviesti turi centro vadovybė, važiuoti atsisakė. Greitosios pagalbos sulaukta daug vėliau, bet ir ta, Gruzijos piliečio teigimu, buvusi minimali – gydytojai nukentėjusiems davė po vieną analgino tabletę skausmui nuraminti ir apsisukę išvažiavo. „Tą žmogų reikia peršviesti rentgeno aparatu, jam reikalingas rimtas gydymas“, – piktinosi centro gyventojas. Jo teigimu, muštynių būdavo ir per ankstesnius patikrinimus, tačiau tokių žvėriškų, pasak jo, nebūta niekada. 

 

Pašnekovo teigimu, jokių armatūros strypų rasta nebuvo ir jokio maišto nelegalai neplanavo. „Taip, virvės buvo. Juk mums leidžiama turėti ir peilius, ir žirkles, ir virves. Rūbus ant kažko turime pasidžiauti“, – aiškino užsienietis. Jo teigimu, pareigūnų elgesiu yra pasipiktę visi centre gyvenantys žmonės ir šį kartą jie nesiruošia tylėti. „Mes kreipsimės į Žmogaus teisių gynimo organizacijas, nes toks elgesys nepateisinamas, tai fašizmas“, – sakė jis.

 

Tuo tarpu URC direktorius Robertas Petraitis pateikė kitą įvykių versiją: „Pasipriešino, tai ir gavo. Nedavė paimti rastų uždraustų daiktų, puolė atiminėti mobiliuosius telefonus. Suprantama, buvo panaudota jėga“, – pasakojo R. Petraitis.

 

Pasienieciu krata

 

Įdomu, kad URC direktoriaus pateikta informacija apie konfiskuotus daiktus labai skiriasi nuo tokio pobūdžio informacijos Valstybės sienos apsaugos tarnybos pranešime. R. Petraitis „Kauno dienos“ žurnalistei minėjo, kad pas URC gyventojus rasta ir paimta daugiau nei 40 mobiliųjų telefonų, įvairiausių lazdų, armatūros strypų su rankenomis, smaugimui skirtos virvės ir t.t. Tai, jo nuomone, verčia manyti, jog užsieniečiai ruošėsi maištui. „Jie buvo kažkam pasiruošę“, – spėjo R. Petraitis. Tuo tarpu VSAT pranešime teigiama, jog pasieniečiai aptiko 11 neteisėtai laikomų mobilaus ryšio telefonų, 13 jiems skirtų kroviklių, metalinį strypą, švirkštą, elektros instaliacinių ir vandens šildymo įrenginių.

 

Be to, VSAT pranešime pateikta informacija leidžia manyti, kad YRC gyventojų konfliktus su pasieniečiais provokuoja pati URC vadovybė, atskirdama gyventojus nuo išorinio pasaulio. Naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis URC užsieniečiams draudžiama, vietoj to jiems yra suteikta teisė naudotis teritorijoje įrengtu mokamu telefonu. Tačiau tokio telefono paprasčiausiai... nėra, nes visi anksčiau veikę taksofonai iš URC teritorijos buvo pašalinti motyvuojant jų nepelningumu.

 

Parengta pagal „Kauno dienos“ ir VSAT pranešimus

2010 03 25

 

 

Komentarai  

 
0 # !!!slavik Y-m-d H:i
FASHYSTAI!!!!
 
 
0 # cho !Kostia Y-m-d H:i
nelegalai esantys LT priesinosi pareigunams ! mazai gavo, oi mazai. Nepaklusniausiu s siulyciau deprotuoti i ju tevynes.
 
 
0 # LR Konstitucijaneronoop Y-m-d H:i
LR Konstitucija:

21 straipsnis
Žmogaus asmuo neliečiamas.
Žmogaus orumą gina įstatymas.
Draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes.

22 straipsnis
Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas.
Asmens susirašinėjimas , pokalbiai telefonu, telegrafo pranešimai ir kitoks susižinojimas neliečiami.
Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą.

23 straipsnis
Nuosavybė neliečiama.
Nuosavybės teises saugo įstatymai.
Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama.

24 straipsnis
Žmogaus būstas neliečiamas.

29 straipsnis
Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.
Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

31 straipsnis
Asmeniui, kuris įtariamas padaręs nusikaltimą, ir kaltinamajam nuo jų sulaikymo arba pirmosios apklausos momento garantuojama teisė į gynybą, taip pat ir teisė turėti advokatą.
 
 
0 # gerai kad primuseVytis Y-m-d H:i
taip ir reikia tiems atejunams. Zinos kaip kisti savo snuki i LIETUVA!!!
 
 
0 # nanananana Y-m-d H:i
Kostia-nepydara s?
 
 
0 # pasiteisinimasGalingieji anarcho savigynos būriai Y-m-d H:i
Mes rengiamės važiuoti gelbėt mūsų draugų iš Georgijos(netol erantiška juos vadinti grizunais), bet mūsų vadas-didysis K. nerado mūsų vertų transporto priemonių-tų kuriomis keliauja anas per mitingus.Tad neatvažiavom, bet ateityje mes dar pasirodysim. Mirtis netolerantiškie siems
 
 
0 # netolerantiska ir slyksti lietuvagintas Y-m-d H:i
kokie nesveiki komentarai, kokia netolerantiska ir slyksti lietuva
 
 
0 # jovaginalijus Y-m-d H:i
nešvankybės pašalintos
 
 
0 # info angliškaien arche Y-m-d H:i
In the morning of March 25th clashes erupted between the detained people and the officers who made a search in Pabrade Migrants’ Centre (called Foreigners’ Registration Centre, or FRC). The State Border Defence Squad (SBDS) from district town Ignalina acted extremely violently, beating the inhabitants of FRC, breaking ribs for two of them, one of them ambulanced. Despite the above the chiefs of FRC accused the detained foreigners of preparing for revolt.

According to a detained citizen of Georgia that refused to say his name the officers treated the disobedient detainees very violently. According to him two men had their ribs broken, three or four were suffered smaller injuries. He confirmed that during the room check some cell-phones had been found, but he said that the officers had acted inadequately. They can’t beat them with rubber sticks, it is inhuman, the Georgian said to the media.

Another Georgian detainee said that the check began at 8 o’clock. Around 40 people were whipped in one room and waited until their rooms were searched. According to the man, four cell-phones were found. Then ten people were left in the room, others coul leave the room.

Those ten people were one by one taken to kitchen and beaten with no mercy. “All the walls are bloody, we purposely did not wash them” – the witness said. According to him among those ten there were no cell-phone owners. One of the chief officers used his finger to choose those who should stay in room. “He left those who he did not like much”, the witness said. He said that among those left there were two Georgians, three migrants from African states, three from Iran, one from Albania and one from Russia. “They stopped the execution only after noticing that one man had his ribs broken”, he said.

Even after noticing the injury the officers did not call ambulance. The first to call the ambulance were the FRC inhabitants themselves, but the medics refused to go arguing that the chiefs had to call them. The ambulance came late but the help was minimal – the medics gave the injured only the tablet to suppress the pain. “That man needs to be x-rayed, he needs a serious treatment”, the detainee said. He said that during other checks there were clashes too, but they were not such savage”.

According to the detainee, the migrants did not plot any revolt. He said that all the inhabitants of the centre are angry about what has happened and they will not be silent for this time. “We will address the organizations defending human rights, such behavior is unjustifiable, it’s fascism”, he said.

http://de.indymedia.org/2010/03/276764.shtml
http://ru.indymedia.org/newswire/display/23480/index.php
http://belarus.indymedia.org/19867
 
 
0 # anonimasanonimas Y-m-d H:i
Dobrij den,chitaju komentarii...uz asno.Zalko mne vas Kostja,vi bi poka krizis v LT mozgov sebe kupili.
 
 
0 # anonimasanonimas Y-m-d H:i
Bila svidetelem etoj zutkoj #zachistki# imenno tak eto vigljadelo,kaki e to karatelnie otrjadi i akcii protiv bezencev zavualirovannie konfiskaciej telefonnix apparatov i samoe uzasnoe chto vsjo s podachi neposredstvenno inspektora-rabo tnika URC,pishut o soprotivlenii jakobi okazannom bezencami....bi lo li ono?otvet ocheviden
 
 
0 # LKD Y-m-d H:i
Laura B. take control
 
 
0 # alzucherishivanas Y-m-d H:i
1974/06/10