IOPS     Šiuo metu “Užimk” (Occupy) judėjimas išgyvena kritinį laikotarpį. Pasigirsta balsų skelbiančių judėjimo mirtį. Vyksta karšti debatai tarp Occupy aktyvistų, ieškant kelių ir būdu, kaip išsaugoti ir tęsti tai, kas jau pasiekta. Šiuolaikiniame politiniame ir judėjimų pasaulyje atsirado dar viena perspektyvi, bet dar Lietuvoje mažai žinoma iniciatyva – TODVS (Tarptautinė Organizacija Dalyvavimo Visuomenei Sukurti) arba angliškai IOPS (the International Organisation for a Participatory Society).

 

Tai nauja horizontaliais principais veikianti tinklinė organizacija, kurios pagrindinis siekis yra noras sukurti geresnę, beklasę visuomenę.“Dalyvavimo” terminas buvo raktiniu žodžiu septintajame dešimtmetyje, kuomet vyko pasaulinis idealios visuomenės kūrimo idealų atgimimas. „Užimk“ judėjimas taip pat savo kūrimo dokumentuose plačiai naudojo šį terminą, o dabar IOPS terminą „dalyvavimas“ įtvirtina kaip pamatinį ekonomikos, visuomenės ir politikos būsimos socialinės transformacijos principą.

 

IOPS siūlo kitokį požiūrį į reikalingus pokyčius politiniame ir visuomeniniame gyvenime. Šios prie keleta mėnesių įkurtos organizacijos tikslas yra “sukurti geresnį pasaulį, lanksčiai studijuojant ir propaguojant ilgalaikę viziją, ateities sėklas sodinant šiandien, įgalinant jos narių gyvenimus, organizuojant visuomenę beklasiu ir savivaldos principu, kuriant pokyčius visuomenėje, kurie pagerina kenkčiančiųjų visuomenės narių gyvenimus, bei padedant pamatus tolimesniems ateities pokyčiams ir vystymuisi.“

 

Šiuo metu organizacija išgyvena „pereinamąjį laikotarpį“, bet jau turi virš 2000 narių iš 76 šalių ir rengiasi tarptautiniam įkūrimo suvažiavimui. Vienas iš aktyvių projekto iniciatorių yra rašytojas, filosofas bei leidėjas Michael Albert, kuris septintojo dešimtmečio pabaigoje  studijuodamas Masačiuseto Technologijos Universitete buvo ugningas studentų aktyvistas. Čia jis susipažino su Naomu Chomskiu, kurių draugystė tęsiasi iki šiol. N. Chomskis tapo aktyvus M. Alberto darbų rėmėjas ir bendradarbis. M.Alberto knygose, piešiama pasaulio vizija ”po kapitalizmo” ir ieškoma kelių į dalyvavimo ekonomiką ir dalyvavimo visuomenę.

 

Jo kartu su partnere Lydia Sargant įkurtas „Z Magazine“ žurnalas greitai virto dideliu globaliu internetiniu tinklu pavadinimu „Znet“, kuriame be kitų veiklų taip pat vyksta mokymai studentams, norintiems pagilinti savo įgūdžius.

 

Visi moko vienas kitą

 

Kanadoje leidžiamas žurnalas „Adbusters“ padėjo inspiruoti Occupy Wall Street judėjimą, tuo tarpu „Z Communication“ siekia susieti judėjimą su jau susiformavusiu teorijos ir praktikos pagrindu, tikint, kad veteranai aktyvistai privalo perduoti savo žinias, o taip pat patys mokytis iš naujosios kartos.

 

Reikšminga yra tai, kad aštuoniasdešimtmetį perkopęs Noamas Chomskis, kuris turi ”roko žvaigždės” statusą, aktyviai dalyvauja IOPS kūrime. Chomskis drauge su daugybe kitų žinomų veidų šiuo metu dalyvauja IOPS konsultaciniame komitete.

 

Apie organizacijos kūrimąsi M. Albertas leidinio „Aljazeera“ žurnalistams pasakojo: ”iš dalies , ką šiuo metu matome IOPS, yra procesas, kurio metu jos nariai plečia savo pačių žinias, užsiima savišvieta, o  taip pat bendrauja vienas su kitu. Bet pagrindinis organizacijos tikslas yra aktyvizmo programų nacionaliniu ir tarptautiniu mastu kurimas ir vystymas, vienijant ir padedant aktyvistams numatyti svarbiausius tikslus, plečiant ratą žmonių, gebančių rimtai įsitraukti į planavimą ir siekiančių sukurti naują pasaulį, tų kurie dalyvautų dalijantis tarpusavyje ne tik mintimis, bet taip pat kuriant programas ir santykius tarp žmonių, bei kurie patys šiandien įkūnytų ateities sėklas.”

 

Paklaustas ar globalus elitas į tokias mintis kreips dėmesį, IOPS įkūrėjas atsakė: “jeigu turite omenyje, ar egzistuojantis elitas galėtų matyti IOPS savotišku naudingu sąjungininku, formuojant politikos kryptis, tuomet atsakymas būtų „ne“. Egzistuojantis elitas visose pasaulio visuomenėse IOPS matys kaip priešą, nes IOPS tikslai yra būtent ieškoti būdu, kaip panaikinti tas sąlygas, kurios juos ir padaro elitu.”

 

Skaitant organizacijos gaires apibrėžiančius dokumentus IOPS tinklalapyje, pagrindiniais tikslai yra pateikiami siekiai performuoti ekonominius, politinius ir socialinius santykius taip, kad visi žmonės galėtų kontroliuoti savo gyvenimus, kad teisingai būtų naudojami ištekliai ir lėšos, ir tai leistų visiems visuomenės nariams gyventi gerą ir pilnavertį gyvenimą. Taip pat M. Albertas pasidalino mintimis apie organizacijos kūrimo metu iškylančius iššūkius:

 

“Kurti programas , bendrai kalbant, nėra taip sudėtinga. Sunkumai kyla konkrečiose situacijose. Taigi, ko mes siekiame ilguoju laikotarpiu? Ko mes trokštame, kad būtų pasiekta trumpuoju laikotarpiu, tuo pat metu neužmirštant ir išlaikant pakankamą dėmesį ilgalaikiams tikslams? Kokiu būdu mes reikalausime pakeitimų ir sieksime įgyvendinti tuos trumpalaikius tikslus, kad jie prisidėtų prie ilgalaikės perspektyvos?” Ir papildė, ” pavyzdžiui, kovojant dabar už taiką, trumpesnę darbo savaitę, neatidėliotiną ekonomikos perskirstymą, kitokią investavimo politiką, pritarimo akcijas, dienos centrus ir bendrai už medicinos priežiūrą, imigrantų teises, dronų uždraudimą, naują energijos politiką ir t.t., kyla klausimai, kaip mes turėtume veikti, kad įgytumėme bendros naudos ir praplėstumėme bei praturtintumėme plačiosios visuomenės ir aktyvistų sąmoningumą tokiu laipsniu, kad žmonės nepasitenkintų ir norėtų daugiau, bei suprastų parametrus to siekdami, ir kokiu būdu mes turėtume veikti, kad praturtinti organizaciją naujais įsipareigojimais ir naujais mechanizmais, taip, kad mes ne tik švęstume tiesiogines artimiausias pergales ir tiesiog išsiskirstytume į namus.” Atsakymų į visus šiuos klausimus bendrai ieškos visi IOPS nariai.

 

Paklaustas, ar IOPS modeliuojama remiantis kitų ankstesnių judėjimų pastangomis, M. Alberto atsakė, jog IOPS remiasi “ ilga septinto dešimtmečio naujosios kairės aktyvizmo linija ir vėlesnių judėjimų patirtimi.”

 

Kadangi kūrimasis pasirodė ir vyksta internete, ar tai bus tik internetinėje erdvėje ar pavirs į transnacionalinį gyvo veiksmo judėjimą? Alberto atsakymas – kad “jau dabar funkcionuoja internetinis puslapis, tai palengvina galimybę sužinoti apie IOPS, ir jeigu sudomina, prisijungti”.

 

Bet “ siekis yra, kad IOPS turėtų gyvo bendravimo skyrius miestuose ir kai taps pakankamai skaitlingais, netgi daug skyrių miestuose, kurie juose jungtųsi, o po to ir nacionalinius skyrius, o tuomet jungtųsi į tarptautinę organizaciją”.

 

IOPS siūlo alternatyvą tiek kapitalistinei, tiek planinio socializmo sistemai, kurios abi nepanaikina išnaudojimo. Kiekvienas gali paskaityti plačiau apie ją tinklalapyje, http://www.iopsociety.org/ , bet sutiksite ar ne, tai yra išties ambicingas projektas, kuris gali tapti nauju žymiai geriau organizuotu judėjimu (lyginant su ligšiolinėmis iniciatyvomis), kuris galėtų apjungti daugiau žmonių ir pasiekti daugiau tikslų už „Occupy“ judėjimą. IOPS sieks atsakyti tą klausimą, kurį mes tiek daug kartų matėme ir girdėjome keliamą medijose: „kokie yra tikrieji žmonijos poreikiai?“

 

Paruošė IOPS narys Eugenijus Misiūnas

2012 07 14

anarchija.lt

 

IOPS2