Diržys Redas „Manifestai”. Emisijos menininko manifestas
menas
       
         1.     
Visi Emisijos menininkai buvo Lenino anūkais.

2.      Visi Emisijos menininkai tapo Soroso anūkais. Juos globojo motiniška tuometinio Soroso centro vadovybės ranka, jie buvo skraidinami „sorosinės“ infrastruktūros tinklo kanalais, juos propagavo „atviros visuomenės“ uždaros struktūros ištaigingose konferencijose.
 

3.      Pagrindinis Emisijos menininką legitimuojantis dokumentas – jų pačių sąrašas. Pasauliui Emisijos menininkai paprastai pateikiami sąrašu.
 

4.      Dauguma Emisijos menininkų yra sukūrę bent vieną dominuojančią religiją arba nacionalinius simbolius išjuokiantį kūrinį.
 

5.      Emisijos menininkui nepriimtina burnoti prieš korumpuotą Vakarietišką meno rinkos sistemą, nes visos jų pastangos yra nukreiptos įsiskverbimui į ją.
 

6.      Nė vienas Emisijos menininkas netapo daugiau nei užpildu Vakarietiškoje meno rinkoje. (žr. „Meno užpildo manifestas“, 2004).
 

7.      Emisijos menininkų nemėgsta ir jų nuopelnus visaip menkina tie, kurie patys labai norėtų tapti Emisijos menininkais.
 

8.      Beveik visi Emisijos menininkai darė objektus karjeros pradžioje.
 

9.      Išskirtinis šiandieninis Emisijos menininkų bruožas – prieraišumas videoperformansui – tik retas jų bent kartą yra išdrįsęs pažvelgti miniai į akis „gyvai“, o ne pro objektyvą ar dar paprasčiau – svetimomis akimis.
 

10.  Emisijos menininkui dokumentavimas yra svarbiausias veiksmas.
 

11.  Emisijos menininkas vertina ne veiksmą, o tai, kaip jis atrodys dokumentuotas.
 

12.  Emisijos menininkas veiksmo kūrybą aukoja montavimui ir subtitravimui.
 

13.  Nė vienas Emisijos menininkas nėra juokingas.
 

14.  Didžiausia bet kurios [finansinės] emisijos problema – pastebėjus broką, ji visa bus išimta iš apyvartos.
 

15.  Plačiąja prasme žodis emisija reiškia taršą, turinčią negrįžtamų padarinių ekosistemai.
 

16.  Apibendrinus Emisijos menininkus galima būtų vadinti tiesiog išperstais.
 

 *„Emisijos menininko“ terminą 2005 m. Lietuvoje oficialiai įvedė ŠMC kuratoriai, kad apibrėžti 90-aisiais į nacionalinę meno sceną iškilusius menininkus.