Ukrainos studentaiRugsėjo 22 d. Kijeve buvo surengti studentų protestai, nukreipti prieš Europos šalių švietimo ministrų forumą „XXI amžiaus mokykla: Kijevo iniciatyvos”. Milicija išvaikė apie 200 studentų, susirinkusių į alternatyvųjį studentų forumą Michailovsko aikštėje. Be to, buvo suimti keli studentai, pasistatę palapines prie Mogiliansko akademijos ir paskelbę streiką.

 

Rugsėjo 22 d. 14:00 val. anarchistinė studentų profsąjunga „ Пряма Дiя” („Tiesioginis veiksmas”) pavietė studentus į alternatyvų forumą „Kita švietimo pusė” Michailovsko aikštėje, Kijeve, tačiau kelią studentams pastojo specialiosios policijos būrio „Berkut” pareigūnai. Jie atėmė garso aparatūrą, išvaikė 200 studentų susibūrimą ir suėmė tris studentus. Vakare suimtieji buvo paleisti, jiems paskirtos piniginės baudos už viešosios tvarkos pažeidimą.


{youtube}SIY2FteLz5A{/youtube}

 

Tą pačią dieną protesto akciją surengė Mogiliansko akademijos studentai. Prie mokslo įstaigos jie pasistatė palapines ir pakabino transparantą „Skelbiame visuotinį studentų streiką“. Greta palapinių susirinkę studentai skandavo „Tabačnikas – Ukrainos švietimo budelis“. Keli aktyviausieji protestuotojai buvo suimti.

 

{youtube}NVOpizrMGVk{/youtube}

 

Netrukus po to studentai paskelbė protesto akciją prieš milicijos savivalę. Kontraktovo aikštėje jie jau pastatė palapinių miestelį ir ėmė burti gausesnes studentų pajėgas.

 

Ukrainos studentai protestuoja prieš švietimo sistemos komercializavimo politiką, kurią vykdo švietimo ministerija su Dmitrijumu Tabačniku priešakyje. Jie reikalauja nemokamo aukštojo mokslo, universitetų autonomijos, transporto ir pragyvenimo lengvatų. Studentų nuomone, mokestis už bendrabutį turėtų sudaryti 20 proc. stipendijos dydžio, o lengvatos transportui turi būti taikomos visus metus.

 

       Pagal http://avtonom.org parengė dp

2011 09 23