kapsuko pacifistai     Paradoksalu, bet atrodo, kad prieš ketvirtį amžiaus demokratijos Lietuvoje buvo daugiau negu šiandien. Dar sovietiniais laikais, 1989 m. gegužę, prie Kapsuko (dabar – Marijampolė) karinio komisariato surengėme pacifistinę akciją prieš tuo metu privalomą karinę tarnybą. Šiam protestui niekas leidimų neprašė, milicininkai prie susirinkusiųjų nekibo, jų nevaikė ir guminėmis kulkomis į žmones nešaudė.

     Anuomet protestą buvo galima surengti spontaniškai. Tuo metu dirbau treneriu mokykloje, tad pasikviečiau į pagalbą savo auklėtinius, pasiėmiau savo šešerių ir dešimties metų sūnus. Ant Marijampolės karinio komisariato laiptų sukrovėme žaislinius šautuvėlius, tankus ir plastmasinius kareivėlius, sakėme pacifistines kalbas ir raginome atsisakyti tarnybos kariuomenėje.

     Toks protestas šiandien nebūtų įmanomas – reikėtų gauti valdžios leidimą, o jei valdžia jį ir duotų – tektų ilgai aiškintis su policininkais ir protestuoti ne itin malonioje jų priežiūroje. Nebūtume galėję sumesti žaislų ir netgi nepriartėtume prie pastato, nes šiandien yra įvestas griežtas valdžios nurodymas protestuoti kuo toliau nuo valdžios pastatų. Be to, nežinia, kaip viskas pasibaigtų – visi žinome, kaip dosniai dabartinė valdžia dalija pačias įvairiausias baudas...

     {youtube}U2XPQJAClZk{/youtube}

     Tada piketas baigėsi gerai. Vietinis LLL („Lietuvos laisvės lygos”) aktyvistas parašė žinutę į kažkokį Maskvoje leidžiamą samizdato laikraštį, kurios vertimas vėliau atsidūrė Vakarų spaudoje. Netrukus kaip piketo organizatorius gavau kvietimą į Amsterdame vykusį alternatyvių visuomeninių, politinių ir meno grupių festivalį „Europa prieš srovę”.

     Sunku suprasti kaip, bet išvykti iš Lietuvos man leido. Kartu su manimi festivalyje dalyvavo visuomenės veikėja Auksė Aukštikalnienė ir būsimasis užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas. Savo stendus turėjo keli šimtai festivalio dalyvių iš visos Europos, pradedant marksistais leninistais bei pacifistais ir baigiant rašytojais, kuriančiais gėjams ir lesbietėms bei menininkais, kurie savo mene eksploatuoja nuogą kūną.

     2013 03 27