2012 GEGUZES 1 ANONS     Gegužės 1-oji - viso pasaulio darbo žmonių solidarumo diena. Deja, dažniausiai ši šventė Lietuvoje baigiasi spalvingais paradais, kuriuos rengia politinės partijos ir profsąjungos. Daugumai šių biurokratinių institucijų kasdienės dirbančiųjų problemos nerūpi, jos pačios išdavė dirbančiųjų interesus megzdamos „socialinį dialogą” su mūsų priešais – valstybe ir stambiuoju verslu.

     Kapitalizmo paskatinta masinė emigracija ir bedarbystė, dirbančiųjų beteisiškumas, nepakeliamos skolos, kaip ant mielių kylančios būtiniausių prekių kainos ir mokesčiai, pačios dirbančiųjų klasės pasyvumas kovoje už savo teises – šios problemos, nutylimos paradų metu, turi būti keliamos bei svarstomos GARSIAI IR ATVIRAI.

     Dirbantieji laimės tik pakilę į atvirą kovą už savo teises, organizuodami streikus ir kitokiais būdais besipriešindami valstybės kontrolei bei kapitalo diktatūrai. Tokia kova turi ne tik jungti skirtingų sektorių dirbančiuosius, bet taip pat suartinti juos su kitais išsilaisvinimo siekiančiais judėjimais. Turime ne tik ieškoti bendražygių, bet ir jungtis į bendras kovas su skirtingą gyvenimo patirtį turinčiais žmonėmis. Būdami solidarūs tapsime jėga, kuri gali įveikti valstybės ir kapitalizmo sienas ir sukurti geresnį pasaulį.

     Judėjimas „Užimk Vilnių” kviečia visus dirbančiuosius gegužės 1 d. 14 val. rinktis į Generalinę asamblėją P. Cvirkos skverelyje, Vilniuje. Bandysime kalbėtis, kelti į viešumą skaudžias problemas ir ieškoti bendrumų. Tebūna gegužės 1-oji visų mūsų solidarumo, bendrų strategijų kūrimo ir bendros kovos pradžios diena!

     Renginyje numatoma (nebūtinai eilės tvarka):

     – Diskusija apie darbą ir darbo santykius,

     – Diskusija apie tiesioginę demokratiją,

     – „Užimk Vinių” akcijų planavimas,

     – „Laisvasis mikrofonas”,

     – Slemo poezijos ir kairiųjų tekstų skaitymai,    

     – Muzika, šokiai ir performansai.

     „Užimk Vilnių” judėjimas

     2012 04 29

     2012 GEGUZES 1