ne ae     Valdžioje esančios politinės grupuotės dar niekuomet taip įžūliai neniekino piliečių kaip dabar, kuomet svarstomas didelius „otkatus“ žadančios naujosios Visagino atominės elektrinės (AE) statybos projektas.

     Kai prasidėjo parašų rinkimas privalomajam referendumui, kuriuo greičiausiai būtų uždrausta ne tik naujosios AE statyba, bet ir visa atominė energetika, atrodė, kad valdžia (arba bent jai gimininga grupuotė, pasivadinusi „opozicija“) išsigąs piliečių reakcijos, ir projektas bus palaidotas dar net nesurinkus reikiamų 300 tūkst. parašų.

     Tačiau šiandien tapo aišku, kad pirmas žingsnis naujojo branduolinio monstro link jau palaimintas. Tai buvo padaryta ne be bailios „opozicijos“ pritarimo. Kol Garliavoje vyko priedangos operacija, lemiami klausimai Seime buvo perkelti iš popietinio posėdžio į rytinį ir 57 balsais „už” pritarė „Nacionalinei energetinės nepriklausomybės strategijai”, kurioje lemiamas vaidmuo skiriamas atominei energertikai.

     Praraja tarp siauros valdančiųjų grupuotės ir piliečių atsivėrė ne šiandien ir ne vakar. Ji buvo gilinama visus 22-ejus naujosios santvarkos egzistavimo metus. Liaudis, vieningais veiksmais atstačiusi Lietuvos valstybingumą, tuo pačiu į valdžia atvedė būsimus savo teisių ir laisvių duobkasius. Naujasis politinis elitas triumfavo, o mes netekome teisės rinkti savivaldą (kitaip nei pasirenkant vieną iš grupuočių), referendumo teisė tapo nominali, o besikaitaliojantis Brazausko ir Landsbergio klanų viešpatavimas nė iš tolo nepriminė demokratijos proceso.

     Šios grupuotės veikė kartu ir šiandien, balsuodamos už atominės energetikos strategiją. Skirtumas tik tas, kad viena norėtų statyti AE ir gauti atlygį jau dabar, o kita visai mielai savo kišenes papildytų jau po rinkimų.

     Tokiame įvykių fone privalomasis referendumas prieš atominę energetiką įgauna naują prasmę. Tai tuo pačiu ir atsakymas – ar mes, atsidūrę aiškioje priešpriešoje su parsidavusia ir niekingai veidmainiška valdžia, turime jėgos garsiai pareikšti apie savo pasipiktinimą ir nepritarimą jai. 

     Referendumas turi įvykti, net jei jam nepritartų nė vienas dabartinis politikas. Per pastarąjį mėnesį ant mūsų visų išpilta tiek purvo ir tiek kartų buvome išvadinti neįgaliais, nevertais teisės į referendumą, kad šiuo referendumu tiesiog privalome užčiaupti purvinas politikų burnas.

     Šis referendumas svarbus ir tuo, kad pirmą kartą atsirado galimybė savo paramą išreikšti internetu, ir toji parama bus įskaityta. Tai bus pirmasis žingsnis elektroninių rinkimų link, kuriantis techninius tiesioginės demokratijos pamatus.

     Pasirašykite po PRIVALOMUOJU referendumu: www.erinkimai.lt/referendumas. Visi duomenys saugūs, adresas suderintas su VRK.

     Juk mes galime, po velnių!!!

     Vitaijus Balkus

     2012 05 18