tusciu puodu protestas     Kreipiamės į visus laiminguosius, kurie džiaugiasi Lietuvoje vykdoma taupymo politika. Kviečiame juos į linksmas „diržų veržimo” pasekmes pajutusių Lietuvos gyventojų eitynes!

 

     Daugelio Europos šalių, kuriose vykdomas griežtas taupymo kursas, politikai pristato Lietuvą kaip efektyvios „diržų veržimo” strategijos pavyzdį. Lietuvos „taupymo stebuklas” tapo oficialia politinės propagandos kliše, dažnai eksploatuojama tarptautinėje spaudoje. Lietuviai Europoje šiandien yra žinomi kaip žmonės, sutikę kentėti, dirbti mažai apmokamą darbą ir gyventi skurdo sąlygomis.     „Diržų veržimo” pasekmės Lietuvoje – akivaizdžios. Ketverius metus vykdoma klaidinga ekonominė politika labai nuskurdino žmones ir privertė juos dar masiškiau emigruoti. Per pastaruosius ketverius metus iš Lietuvos emigravo 195,5 tūkst. žmonių, tačiau likusiems dėl to geriau nepasidarė. Daugiau kaip 350 tūkst. Lietuvos gyventojų neturi pakankamai maisto ir nuolat alkanauja. Oficialus bedarbių skaičius Lietuvoje jau seniai peržengė 200 tūkst. žmonių ribą. Apie 13 proc. lietuvių per artimiausius metus ketina išvykti ir ieškotis darbo užsienyje.

     Čia galite pasiskaityti keletą faktų apie Lietuvos realijas po diržų veržimosi vajaus:

     krize Lietuvoje

 

     Todėl kviečiame Lietuvos „taupymo stebuklo” aukas susirinkti kartu ir parodyti, kad taupymo politika Lietuvoje nepagerino padėties, o atnešė tik emigraciją ir skurdą.

     2012 m. lapkričio 14 d. Graikijoje, Ispanijoje, Portugalijoje ir Kipre vyks visuotiniai streikai, nukreipti prieš taupymo politiką, o kitose Europos šalyse – solidarumo demonstracijos. Prisidėkime prie jų parodydami gyvus taupymo politikos „sėkmės” pavyzdžius! Pasakykime, kad „diržų veržimo” politika neveikia – sumažinus socialines išlaidas turtingi tampa dar turtingesni, o skurdžiai gyvenantys dar labiau nuskursta.

     Eitynės prasidės lapkričio 14 d., 12 val., V. Kudirkos aikštėje prie Lietuvos Vyriausybės. Eitynių dalyviai pražygiuos pro Prezidentūrą S. Daukanto a., Graikijos ambasadą Rūdninkų g. ir Ispanijos ambasadą Algirdo g.

     Eitynių organizatoriai prašo atsinešti tuščių puodų, keptuvių, šaukštų. Tuščių puodų skambesys, itin populiarus Pietų Europos šalyse, kuriose nuolat vyksta „cacerolazo” („puodų barškinimo”) protestai, primins Lietuvos politikams ir užsienio šalių ambasadoriams, kad Lietuvos gyventojai neketina taikstytis su nežmoniška „diržų veržimo” politika.

     a.lt informacija
     2012 11 12

     tusciu puodu protestas