edu factory

        
edu-factory kolektyvo manifestas, paskelbtas 2007 m. Plačiau apie universitetų permainas ir juose kylančius konfliktus skaitykite svetainėje edu-factory.org

         Kas anksčiau buvo fabrikas, tas dabar yra universitetas. Jei kadaise fabrikas buvo pavyzdinė kovos tarp darbininkų ir kapitalistų vieta, tai dabar universitetas tapo svarbiausia konflikto erdve, kurioje „statoma ant kortos” žinių nuosavybė, darbo jėgos reprodukcija ir socialinių bei kultūrinių stratifikacijų kūrimas. Tai reiškia, kad universitetas nėra tik dar viena institucija, priklausanti nuo vyriausybės ir valdančiųjų sluoksnio kontrolės – jis tampa lemiamo mūšio vieta, kurioje laimimos ar pralaimimos svarbios socialinės kovos.

         Žinoma, šios permainos atsirado, kuomet kapitalizmas sureikšmino žinių gamybą ir ją perkėlė į pirmaujančio kapitalistinio pasaulio ekonomikos centrą. Kartu su šiais pokyčiais universitetas prarado ir minėtosios žinių gamybos monopolį. Galbūt kadaise buvo prasminga kalbėti apie miestą ir mantiją*, tačiau dabar ribos tarp universiteto ir visuomenės palengva nyksta.

         Šis universiteto ir visuomenės susiliejimas įgauna įvairias formas. Tai gali būti formuojama vystant ir skatinant „komerciškai paklausių” mokslinių laipsnių suteikimo sistemą, arba forsuojama priemonėmis, kurios apjungia finansavimą iš vyriausybės ir komercinių struktūrų, kuriuo siekiama užtikrinti „technologinį perkėlimą” ar bendradarbiavimą su „partneriais”. Panašiai, augantis akademinio darbo prekariškumas reiškia, kad daugelis darbuojasi tiek universitete, tiek ir už jo ribų, jau nekalbant apie neakademinių darbininkų darbo sąlygas. Daugelio universitetų atvėrimas iki tol atskirtoms studentų grupėms – nesvarbu, socialinės klasės ar nacionalinės jurisdikcijos pagrindu, – žymi jų vidinės kompozicijos pokyčius.

         Šios transformacijos keičia politinės raiškos būdus, kartu inicijuodamos naujas kovos formas. Vienur politizuoti studentų judėjimai išnyko, kitur – ėmė augti. Universitetų transnacionalizacijos procesai, studentų internacionalizacija ir įvairovė sukelia naujus kultūrinius konfliktus bei įtampas. Tuo pat metu iš universiteto atimama tradicinė jo misija – saugoti tautinę ir oficialiąją kultūrą. Kaip mums susivokti šiose permainose ir, visų svarbiausia, kaip jos turėtų keisti radikalų politinį tyrinėjimą ir veiksmą?

         Universitetas yra pati svarbiausia intervencijos vieta, nes dabar jis yra globalus. Tokio dalyko kaip „universitetas” iš tikrųjų net nėra, yra tik atskiri universitetai, veikiantys specifinėmis geografinėmis, ekonominėmis ir kultūrinėmis sąlygomis. Netgi pačių universitetų viduje egzistuoja įvairios darbo praktikos ir sąlygos, skirtingos organizavimo kultūros. Jei universitetą, panašiai kaip ir praeitmečio fabriką, traktuosime kaip paradigminę kovos vietą, visų pirma turime nužymėti ir perprasti šiuos skirtumus kaip tik tada, kai jie dar tik formuojasi. Tačiau tai bus ne galutinis mūsų tikslas, o tik priemonė bendroms idėjoms generuoti, kurių pagalba reaguosime į čia pat esančius konfliktus.

         Mes siūlome internete pradėti tarptautinių diskusijų seriją apie padėtį šiandienos universitetuose. Tai turėtų tapti tinkle archyvuojamomis „judančių” seminarų serijomis (dėl miestų bus apsispręsta). Seminarai vyks įvairiomis temomis, pirmoji iš jų – „konfliktai žinių gamyboje”.

         Svarbu, kad diskusijų medžiaga keliautų iš visų kontinentų, iš įvairių tipų universitetų, iš žmonių, turinčių skirtingas sąsajas su universitetais, taip pat iš tų, kurie yra įsitraukę į „laisvų” ar autonominių universitetų iniciatyvas. Šias diskusijas sieksime panaudoti tam, kad atrastume sąlyčio taškus tarp geografinės erdvės atskirtų dalyvių. Kursime kolektyvinę globalėjančios visuomenės patirtį, kuri tiesiogiai pasitarnautų teminėms diskusijoms bei naujų rezistencijos formų vystymuisi.

         * – Town and gown (angl.) – istorinė metafora, išskirianti dvi universitetinio miesto bendruomenes. „Miestas” – neakademinė populiacija, „mantija” – turima omenyje universiteto bendruomenė, kurios nariai nuo viduramžių laikų dėvėdavo mantijas.

         edu-factory kolektyvas
         www.edu-factory.org         Nevalstybinės politikos ir neoficialiosios kultūros žurnalas „Juodraštis“, 2008 m. Nr. 1