anarchija.lt         Šiuo metu beveik visi lietuviški internetiniai žiniasklaidos portalai yra priklausomi nuo valstybinių institucijų ar korporacijų malonės, jais naudojamasi kaip propagandiniu įrankiu. Alternatyva oficiozinei žiniasklaidai tampa portalas anarchija.lt, veikiantis pagal nepriklausomos žiniasklaidos tinklo Indymedia principus ir pateikiantis skaitytojui tokią informacinę medžiagą, kurią nutyli arba jos net neišgirsta žiniasklaidos gigantai.

         Svetainės anarchija.lt idėja gimė trims bičiuliams ir idėjiniams bendražygiams – rašytojui ir vertėjui Dariui Pocevičiui, leidyklos „Kitos knygos“ organizatoriui Gediminui Baranauskui ir istorikui Kasparui Pociui – stebint Lietuvos kairiojo judėjimo kūrimo darbus ir juose dalyvaujant. Tie darbai prasidėjo Vilniaus kairiųjų klubo steigiamojoje konferencijoje, įvykusioje 2005.12.14., tiksliau sakant, ruošiantis tai konferencijai. Gediminas supažindino Darių ir Kasparą, skatino juos domėtis radikalia literatūra ir spauda. Idėjinio palaikymo susilaukėme iš Šamano – Manto Gimžausko, puikaus poeto ir tikro idėjų generatoriaus. Įkvėpė ir kiti dalykai – pilietinis judėjimas Lietuvoje (prisiminkime kad ir „Pro-testo laboratoriją“), antiglobalistų, anarchistų ir aktyvistų judėjimo kilimas pasaulyje.

         Kadangi buvo pasirinktas radikalesnis kelias, bendradarbiavimo ir idėjų skleidimo didesniuose portaluose, tokiuose kaip delfi.lt ar bernardinai.lt, aiškiai nebepakako. Reikėjo savos žiniasklaidos, kuri galėtų atspindėti šiuolaikinių anarchistų, socialinių aktyvistų ir kapitalistinės globalizacijos priešininkų pažiūras, informuoti apie rūpimus renginius, pateikti solidžią teorinę, meninę anarchizmo perspektyvą, nepriklausomą politinę analizę. Portalas pradėjo veikti 2007-ųjų sausį. Buvo pasidalinti darbai: Darius kuravo meno ir teorijos, o Kasparas – aktyvizmo ir politikos rubrikas, nors būdavo ir kitaip. Didelę dalį politinių ir apie aktyvizmą pasakojančių straipsnių parinkdavome iš užsienio spaudos, nors netrūko ir vietinių aktualijų. Perspausdinome nemažai periodikoje pasirodžiusių ir leidyklos „Kitos knygos“ išleistų tekstų.

         Portalas „anarchija.lt“ ne tik spausdino tekstus, bet kartu tapo įvairių renginių ir akcijų organizatoriumi bei pagalbininku. 2007-aisiais sudalyvavome dvejose „Aktyvizmo dienose“, surengėme performansą su pasišaudymais Alytaus meno bienalės metu, vėliau – Poetiniame Druskininkų rudenyje. Protestuodami prieš meno komercializavimą, prie „Vilniaus vartų“ komerciniame centre įsikūrusio Jono Meko centro surengėme „Fluxus keturnedėlį“. Organizavome „Skvotų ir autonominių dienų” akciją prie „Lietuvos“ kino teatro. Po š.m. kovo 11-osios neonacių demonstracijos vieni pirmųjų pradėjome virtualią kampaniją prieš fašizmą Lietuvoje. Remiame įvairius pilietinius ir politinius judėjimus, profsąjungas, visus tuos, kuriems nepakeliui su valstybe ir rinka. Visos šios ir daugelis kitų akcijų įrodė, kad ne visi aklai pritaria neoliberalizmui, laisvosios rinkos ekonomikai, socialinei ir kultūrinei kapitalizmo priespaudai. 

         2008-aisiais portalas atsinaujino, atsisakėme centralizuoto informacijos valdymo metodo. Pritaikiusi atviro publikavimo principą, anarchija.lt tapo operatyvesnė – dabar puslapio redaktoriumi gali tapti kiekvienas raštingas Lietuvos aktyvistas, pareiškęs norą prisidėti prie kolektyvinio svetainės kūrimo. Tekstus pagyvino komentarai.

         Ateityje stengsimės tęsti aktyvią veiklą, plėtoti ryšius ir solidarumą su kitais alternatyvios žiniasklaidos portalais, judėjimais, rengti akcijas ir kampanijas, o svarbiausia – pateikti skaitytojui kitokią informaciją ir analizę, kurią nutyli arba iškraipo oficialieji žiniasklaidos kanalai.

         anarchija.lt redakcinė kolegija

         Nevalstybinės politikos ir neoficialiosios kultūros žurnalas JUODRAŠTIS, 2008 m. Nr. 1