Ernesto Che Guevara. Bolivijos dienoraštis. 4 komunikatas Bolivijos liaudžiai
Ernesto Che Guevara. BOLIVIJOS DIENORAŠTIS

ernesto       Reakcionierių melą atremiame revoliucine tiesa

       1967 gegužė

 

       Gegužės 8 d. Njakahuasu partizanų veiksmų zonoje į pasalą pateko mišri jaunesniojo leitenanto Henrio Laredo kuopa. Per susirėmimą žuvo šis kariškis ir karo mokyklos kursantas Romanas Arojo Floresas, į nelaisvę paimti šie kareiviai:

       Chosė Kamačo Rochasas iš Bolivaro pulko, Nestoras Kventas iš Bolivaro pulko, Valdo Veisaga iš puskarininkių mokyklos, Ugo Sotas Lora iš puskarininkių mokyklos, Maksas Toresas Leonas iš puskarininkių mokyklos, Rodžeris Rochas Toledas iš Brauno pulko, Chavjeras Majanas Koreja iš Brauno pulko ir Nestoras San Česas Kuejaras iš Brauno pulko.

       Du pastariejji buvo sužeisti, nes suimami priešinosi. Kaip visada, jie paleisti į laisvę; prieš tai jiems buvo paaiškinti mūsų kovos siekiai ir tikslai. Konfiskuoti 7 karabinai M-1 ir 4 mauzeriai. Mūsų pajėgos nenukentėjo.

       Dažnai pasitaiko represinės armijos komunikatų, kuriuose skelbiama apie žuvusius partizanus; šį bei tą pranešdami apie savo netektis, jie pateikia apie mus iš piršto laužtų faktų, iš bejėgiškumo griebiasi melo ir apmaudą išgiežia ant žurnalistų, kurie savo idėjiniais požymiais yra tiesioginiai režimo priešininkai – jiems suverčiama kaltė už armijos nesėkmes.

       Mes patvirtiname, kad Bolivijos NIA. – vienintelė atsakinga už ginkluotą kovą, ji stoja savo liaudies priešakyje, nes neturi kito siekio, kaip tik galutinę pergalę, kuri suteiks mums galimybę atsiteisti už visus karo metu įvykdytus nusikaltimus, nepriklausomai nuo represinių priemonių, kurias mūsų armija pateisina kaip atsaką į represinių jėgų vandalizmą.
 

       BOLIVIJOS NIA

       Ernesto Che Guevara. Bolivijos dienoraštis. Iš ispanų k. vertė Alma Naujokaitienė, pagalbinius tekstus iš anglų k. vertė Saulius Repečka. – K.: Kitos knygos, 2007.

 

       Skaityti toliau