malatesta         Niekas negali užtikrintai teigti, kas yra teisus, o kas klysta, kuris kelias yra arčiausiai tiesos arba kuris kelias yra geriausias, siekiant didžiausios gerovės visiems ir kiekvienam. Su patirtimi susieta laisvė yra vienintelis būdas atrasti tiesą ir tai, kas geriausia; o laisvė negali egzistuoti, jei egzistuoja draudimas laisvai klysti.

         Tačiau kai kas nors kalba apie laisvę iš politinės, o ne filosofinės, perspektyvos, niekas negalvoja apie metafizinę baisybę abstrauktaus žmogaus, kuris egzistuoja anapus visuotinės ir socialinės aplinkos ir kuris, kaip koks dievas, tiesiogine to prasme „gali daryti, ką tik nori“.

         Kai kas nors kalba apie laisvę, ji(s) kalba apie visuomenę, kurioje niekas negalėtų varžyti kito nesusilaukdamas smarkaus pasipriešinimo, kurioje, svarbiausia, niekas negalėtų užgrobti ir naudoti kolektyvinės galios primesti savo norus kitiems ir pačioms grupėms, kurios yra tos galios šaltinis.

         Žmogus nėra tobulas, sutinku. Tačiau tai tik dar viena, galbūt netgi pati svariausia, priežastis neduoti niekam galios „paspausti stabdį ant individualios laisvės“.

         Žmogus nėra tobulas. Bet kur tada rasime žmogų, kuris yra tinkamas ne tik gyventi taikoje su kitais, bet ir kontroliuoti kitus autoritarišku būdu? Tarkime, kad tokių yra - kas juos paskirtų? Ar jie paskirtų patys save? Bet kas juos apsaugotų nuo „nusikaltėlių“ pasipriešinimo ir smurto? Ar jie būtų išrinkti „suverenių žmonių“, kurie laikomi pernelyg neišprususiais ir nedorais gyventi taikoje, tačiau kurie staiga įgyja visas reikalingas gerąsias savybes, kai ateina laikas išsirinkti savo valdytojus?

        Versta iš: Umanita Nova 1920; įtraukta į „Malatesta: gyvenimas ir idėjos“, Freedom Press, 1965.