Laisvos socialistinės minties žurnalas AUŠRINĖ

ausrineŽurnalas „Aušrinė“ (1310-1933) – moksleivių ir jaunimo kultūros leidinys, prisilaikęs anarchizmui artimų eserų (socialistinių revoliucionierių) judėjimo idėjų. Pradėtas leisti 1910 metais, žurnalas su pertraukomis išsilaikė net iki 1933-ųjų. Leidinio iniciatoriai – Vilniuje gyvenę Maskvos studentai lietuviai, vadovaujami F. Bortkevičienės. Pradžioje „Aušrinė“ ėjo kaip nemokamas „Lietuvos žinių“ priedas jaunimui. Įdomu, kad trumpą laikotarpį (1913-1914 m.) šio leidinio redaktore dirbo rašytoja Žemaitė. Pirmojo pasaulinio karo metu leidinys nebuvo leidžiamas. Ilgą laiką (1919-1926 m.) „Aušrinę“ leido Marijampolės aktyvistai, tačiau po valstybinio perversmo leidinys buvo uždarytas. „Aušrinė“ vėl atsigavo 1931 m. 1931-1933 m. išėjo viso labo tik 8 numeriai (1931 m. – 3, 1932 m. – 1, 1933 m. – 4). Žurnalą tuo metu leido studentų aušrininkų draugija. Redagavo J. Kruopas, vėliau – J. Klimavičius. „Aušrinėje“ bendradarbiavo garsūs to meto literatai: J. Baltušis, K. Boruta, P. Čepėnas ir kiti. 1910-1917 m. greta „Aušrinės“ pavadinimo buvo pateikiamas Maironio ketureilis „Į darbą, broliai, vyrs į vyrą!..“, nuo 1919 m. leidinys pasivadino „Socialistinės moksleivijos leikraščiu“, o nuo 1931 m. – „Laisvos socialistinės minties žurnalu“. Būtent paskutiniai „Aušrinės“ numeriai buvo itin artimi kairiojo anarchizmo idėjoms, laviruojančioms tarp „lietbolševizmo“ ir „lietburžuazijos“. Juose buvo publikuojami atraipsniai apie P. Kropotkino veikalus, Ispanijos anarchistų kovas, anarchosindikalizmo plitimą pasaulyje ir pan. Paskutinis „Aušrinės“ numeris pasirodė 1933 m. balandžio mėnesį. 

Straipsniai iš žurnalo „Aušrinė“

Pavadinimo filtras     Rodyti po 
# Įrašo pavadinimas Peržiūros
1 R. Bertašius. Pirmas kovos dešimtmetis / IAA (Aušrinė, 1933 m. Nr. 3) 4645
2 J. Š. Rusų Socialistų Revoliucionierių partijos įsikūrimas ir žlugimas (Aušrinė, 1931 m. Nr.2) 4352
3 M.Š. Petras Kropotkinas. Mirties dešimties metų sukaktį minint (Aušrinė, 1931 m. Nr.1) 4377
4 L. Guoba. Naujos radikališko socializmo kryptys. Laiškas iš Berlyno (Aušrinė, 1931 m. Nr. 1) 4417
5 Vincas Davainis. Mėginimai sukurti laisvąjį komunizmą (Aušrinė, 1933 m. Nr. 4) 877
6 P. Linonis. 1,5 berno tragedija (Aušrinė, 1933 m. Nr. 1) 1555
7 Redakcijos kreipimasis (Aušrinė, 1933 m. Nr. 1) 795