istorija
Pavadinimo filtras     Rodyti po 
# Įrašo pavadinimas Peržiūros
1 Dalia Striogaitė. Avangardo iliuzijų kaina 7272
2 Odesa – anarchosindikalizmo gimtinė 6879
3 Adolfo Ramanausko-Vanago pėdsakai Druskininkų žydų žūties byloje 9052
4 Nežinoma istorija: Antoine’as Dogelis – anarchizmą pasirinkęs pokario partizanas 4890
5 Stepanas Petričenka ir Naisaro bei Kronštato savivaldos 1917–1921 metais 5691
6 Istorikas Ericas Hobsbawmas, savo gyvenimą pavertęs istorija 2860
7 Kritinis žvilgsnis į revoliucionieriaus Ernesto Če Gevaros gyvenimą 5999
8 R. Marčėnas. Pirmasis satyrinis laikraštis Lietuvoje – pozytivių socialinių idėjų reiškėjas 3701
9 Holokausto košmaras Roberto van Voreno knygoje „Neįsisavinta praeitis: Holokaustas Lietuvoje“ 3552
10 Stebinanti autorių teisių istorija ir ateitis be jų (2) 4286
11 Indrė Balčaitė. Takus žemėlapis ir beribės karalystės (su bambomis) 4239
12 Kai kurie latvių SS legionierių žygiai Lietuvoje 5366
13 Latvių SS legionieriai – tokie pat „didvyriai”, kaip raudonieji latvių šauliai 6658
14 Stebinanti autorių teisių istorija ir ateitis be jų (1) 6663
15 Nestoras Machno: svarbiausios datos 4953
16 Revoliucingus tekstus rašė ir… R. Wagneris 3243
17 Zenonas Pilkauskas. Ikikarinės Lietuvos „demokratijos stulpai” 3619
18 Kodėl Jonas Noreika (generolas Vėtra) paskelbtas didvyriu? 4529
19 Fotokoliažai 2009 m. sausio 16-ajai atminti (foto) 3990
20 Rozka Korczak. Ugnis pelenuose (2) 3360
21 Rozka Korczak. Ugnis pelenuose (1) 4068
22 1912-ųjų Tekstilės streiką minint 4596
23 Joe Hill: „Nešvaistykite laiko gedului. Organizuokitės.“ 4124
24 Mums nereikia nei jūsų taikos, nei jūsų karo! 3354
25 Nauru sala: pragaru virtęs rojus (foto) 3305
26 Eugène Lanti. Kas yra buržujus? 6189
27 Jonathan A. Christiansen. Anarchizmas ir Pasaulio pramonės darbininkų profsąjunga (2) 3511
28 Anacionalizmo kūrėjas Eugène Lanti: „Turėtume elgtis taip, tarsi tautų nebūtų” 3363
29 Georgijus Meitinas. Dvi vasaros (7). Kelionė į Salavatą 2723
30 Jonathan A. Christiansen. Anarchizmas ir Pasaulio pramonės darbininkų profsąjunga (1) 3680
31 Kasparas Pocius. Geltona žvaigždė palto atlape 4915
32 Išmintingi patarimai, kaip pralaimėti streiką 2435
33 Grigorijus Meitinas. Dvi vasaros (6). Kelionė į Valdajų 3030
34 Darbininkai, nesnauskit ! 3135
35 Jonas Biliūnas. Kas tai per vieni tie socialistai? (1903) 3266
36 Grigorijus Geršunis. Nepapirksite žadėdami gyvybę 4330
37 Marius Jacob. Kodėl aš tapau įsilaužėliu (teismo kalba, 1905) 982
38 Pavel Nikulin. Galbūt omenyje turėjote radiaciją? 4909
39 Petras Dargis. Dievažmogis vietoj maištininko 4473
40 Tolstojininkas Andrejus Kalendra vadino save vegetaru 8362
41 Teroristo Geršunio pabėgimas iš Akatujaus kalėjimo 3089
42 Regina Laukaitytė. Lietuvos Katalikų Bažnyčios požiūris į žydų genocidą ir krikštą 4151
43 Regina Laukaitytė. Lietuvos Katalikų Bažnyčia 1941-1942 m. 3899
44 Roger Shrives. Rytų Vokietija 1953-aisiais 4401
45 Kruvinas proto užtemimas 1941-ųjų birželį (video) 3324
46 Rima Praspaliauskienė. Nusikaltėliai herojai 4916
47 Antifa.lt skaitytojai praneša apie kriminalinę Beno Murmos praeitį 7175
48 Žudynės pirmosiomis karo dienomis: rudasis, raudonasis, trispalvis ir rudai trispalvis teroras 15113
49 „Trys utopijos spalvos“: Kaune minimas 1936-1939 m. Ispanijos pilietinis karas 7118
50 Patrioto išpažintis: „1991-ųjų sausį padarėme esminę klaidą“ 5504
51 Gegužės 1-oji: ar verta pramogauti ir linksmintis? 4233
52 Trys naciams tarnavę Lietuvos laisvės armijos (LLA) pulkininkai 9291
53 „Laisvoji mintis“ 1991 m. Nr. 2. Laisvamanybės kronikos 4135
54 Žudikų atminimu rūpinasi Lietuvos valstybė 22760
55 Steve Wright. Revoliucinės tradicijos: darbininkų tarybų komunizmas 4050
56 Kovo 8-oji: vienos uzurpacijos istorija 6802
57 J. Uželasietis. Kapitalizmo krizis ir darbininkai (1933 m.) 3234
58 Tamás Krausz. 1956 metų Vengrijos darbininkų tarybos 5215
59 Gintautas Mažeikis. Rosai Luxemburg Tarptautinės moterų solidarumo dienos proga 7098
60 Kronštato sukilimo 90-metis 8184
61 Dominykas Cze. Tautos koncepciją sukūrė sovietai 7109
62 Vrangelio sala: kas atsakingas už Arktiką? (foto) 5156
63 Ironiškoji „Sarmatuva” prieš sarmatologų invaziją 4350
64 Pirmasis XXI amžiaus dešimtmetis: informacinių technologijų šuolis ir kairiojo dirbančiųjų judėjimo griūtis 6363
65 XX a. pradžios Rusija: Keli kovos prieš pogromininkus pavyzdžiai 3721
66 Iš Amsterdamo archyvų: Kazio Borutos laiškas Aleksandrui Berkmanui (1928) 8434
67 Karabašas – labiausiai užterštas mūsų planetos miestas (foto) 8313
68 Ravacholis – naujo tipo buržuazijos duobkasys (foto) 4860
69 Tony Gonzales. JAV švenčiama Padėkos diena yra skerdynių diena 6728
70 Vokietijoje pirmą kartą nuo nacių laikų atidaryta Hitleriui skirta paroda 6180
71 Rudolfas Brazda – paskutinysis gyvas nacių kalinys su „Rožiniu trikampiu“ (video) 5098
72 1953 m. birželio sukilimas „socialistinėje“ Rytų Vokietijoje (foto) 6791
73 Mes ir 1956 m. Vengrijos sukilimas 10090
74 Grigorijus Meitinas. Dvi vasaros. Rygos hipio kelionės (5) 4438
75 Čempionas 5960
76 Grigorijus Meitinas. Dvi vasaros. Rygos hipio kelionės (4) 7339
77 Amerikos lietuvių kalendorius: Darbininko prisakymai (1912) 5263
78 „Kūrėjas“ – anarchistinis XX a. pradžios JAV lietuvių savaitraštis 3668
79 Maksvytiškis. Naujas revoliucijos kėlimo būdas Indijoj 8032
80 Grigorijus Meitinas. Dvi vasaros. Rygos hipio kelionės (3) 7668
81 Idealisto. Naujų išsivadavimo kelių ieškojimas („Meilės keliais“, 1922) 6983
82 Grigorijus Meitinas. Dvi vasaros. Rygos hipio kelionės (2) 8842
83 Lietuvos tolstojininkų žurnalas „Meilės keliais“. Pirmąjį žodį tariant (1922) 10593
84 Petras Dargis. Nacizmo ištaka: atsakymas 11855
85 Grigorijus Meitinas. Dvi vasaros. Rygos hipio kelionės (1) 10591
86 Pasaulio religijos: neapykantos ir dominavimo geografija per 5000 metų (video) 9655
87 Kostas Stiklius. Pasaka apie gerąjį Trepusą 6493
88 Holokaustas Lietuvoje: žydų pogromai Vilijampolėje ir masinės žudynės VII forte 19828
89 Nuomonė: Architekto indėlis į žydų žudynių organizavimą buvo svarus 10420
90 Igoris Podšivalovas. Taiki tolstojininkų brolija (iš neišleistos knygos) 8068
91 Audrius Šulcas. Prieš Lietuvos valstybę (1991) 4488
92 Po 50 metų pertraukos įvyko pirmasis viešas anarchistų renginys Kuboje 3585
93 N.W.A. reperiai, pirmieji uždainavę apie policijos smurtą (video) 7795
94 „Gyvoji utopija“: dokumentinis filmas apie anarchizmą Ispanijoje (video) 7765
95 In memoriam: „Linksmasis miesto partizanas” Fritzas Teufelis 8885
96 „Osvencimo šokius“ persekioja antisemitiniai komentarai (video) 9551
97 Ispanijos menininkai ragina neužmiršti generolo Franco diktatūros nusikaltimų (video) 7973
98 Šiluvos mitas. Kaip katalikai atėmė žemę iš reformatų 6638
99 Apžvalga: Zapatistų nacionalinė išlaisvinimo armija (EZLN) 8458
100 Bedievių vyskupas: „Kapitalizmas ir krikščionybė nėra nieks, kaip tik parazitizmo sistemos“ 8671
101 Vytautas Alantas – rašytojas, pamėgtas neonacių 9633
102 Pasaulinio garso homoseksualų teisių gynėja gimė Lietuvoje 7109
103 Trumpa LGBT judėjimo istorija 12768
104 Medžiotojas Simo Häyhä 11821
105 Anarchizmo istorija: Anarchizmas latviškai – Sidnėjaus gatvės mūšis Londone 8990
106 Prieš 40 metų sušaudyta taiki Kento (JAV) studentų demonstracija 10019
107 Kaip italai mokesčius susimažino: autoredukcijos judėjimas XX a. 8 dešimtmečio Italijoje 7441
108 Iš archyvų: Antifašistiniai „Raudonosios pagalbos“ plakatai smetonmečiu (foto) 11272
109 Nenori – nemokėk! Sukilimas prieš pagalvės mokestį Didžiojoje Britanijoje 1990 metais (video) 9024
110 Zinas „Tiesiog“: Iš lietuviškojo anarchizmo istorijos (1995) 3062
111 Organize!: Mitai ir legendos – Che Guevara 11280
112 Ivan Etcheverry. Apie Che 8963
113 Amerikos komunistas Leonas Prūseika: „Anarchistams bile tik sukelt maištą“ 8776
114 Kodėl pralaimėjo anarchistinė 1936-1937 m. Ispanijos revoliucija? 11928
115 Neonaciams bus sunkiau manipuliuoti Drezdeno bombardavimo aukų skaičiumi 5562
116 Baltijos šalių kova už „nepriklausomybę“ po Trečiojo Reicho vėliavomis 13784
117 George Orwell. Trockistų, komunistų ir anarchistų taktika pilietiniame Ispanijos kare („Katalonijai atminti”, 2010) 13326
118 „Bolševikų ir bedievių vyskupas“ Williamas M. Brownas apie kapitalistinę vergystę (1924) 12517
119 Lietuvoje minimas partizanas A. Kraujelis, nužudęs 11 civilių žmonių 12189
120 Lucy Parsons: „Aš esu anarchistė“ 5474
121 Istorikas Valdemaras Klumbys: „Tik priėmę sovietmetį kaip savą, galėsime teisti“ 6796
122 Igoris Podšivalovas. Valkatavimo romantika 8473
123 1968-ųjų olimpiados protestas – „Juodųjų galios saliutas“ 3932
124 „Atviras Galas” apie anarchistinius judėjimus Lietuvoje (audio) 3692
125 „Kovos vėliava“ (1918): Lietuvos Taryba – kreiva Lietuvos gyventojų atstovybė, paklusni Berlyno valdovams 7605
126 Bernhard Brosius: 3000 metų gyvavusi Çayönü utopija (2) 10819
127 Darius Pocevičius. V. Krėvės bėdos po 75 metų 11482
128 Bernhard Brosius: 3000 metų gyvavusi Çayönü utopija (1) 12088
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 1 iš 13