punkway_zine_3        Kartą susiklostė įdomi situacija. Mano mergina mane įsiutino taip smarkiai, kad aš, pats to nesuvokdamas, užvažiavau jai kumščiu į akį. Ji nulėkė porą metrų ir, atsitrenkusi galva į sieną, lėtai susmuko ant grindų. Aš stovėjau ištiktas šoko nuo tokio savo poelgio ir negalėjau suprasti, kaip tai įvyko.

 

Paskui kilo triukšmingas skandalas, kupinas isterijos ir riksmų. Ji grasino, kad paliks mane, o aš verksmingai prisiekinėjau, kad tai nepasikartos. Tą naktį miegojau kitame kambaryje ant sofos. Tiksliau – ne miegojau, o tiesiog bukai žiūrėjau į lubas ir mąsčiau. Mąsčiau daug ir labai daug. Ir sumąsčiau... Bet apie viską iš eilės.

 

Gal už savaitės tarp mūsų įvyko eilinis barnis, bet aš nebuvau nei jo iniciatorius, nei kaltininkas. Nežinau, gal šlapimas jai į galvą trenkė? Ji mosavo rankomis palei mano veidą, vapėjo apimta isterijos, skleidė agresiją. Aš tiesiog nebepajėgiau to iškęsti ir, bandydamas nuraminti, užlaužiau jai rankas. Ji ištrūko ir pastūmė mane.

 

Ir tada padariau tai, kas tuo metu atrodė teisinga ir ką nuo šiol manysiu esant teisinga. Aš smogiau jai į pilvą. Tas smūgis buvo visiškai sąmoningas. Būčiau jai smogęs, netgi jei ji nebūtų manęs pastūmusi.

 

Ji gulėjo susirietusi ant grindų ir verkė. Aš pritūpiau šalia jos ir ėmiau ramiai, nekeldamas balso, aiškinti:

 

„Viena iš anarchistų kovos krypčių yra kova prieš diskriminaciją. Nesvarbu prieš kokią – rasinę, lytinę, seksualinę... Tai štai – apie kovą už lyčių lygybę. Per XX amžių moterys toje kovoje daug pasiekė: politinių teisių, teisės balsuoti, teisės dirbti, dekretų ir netgi tokios kvailystės kaip apsauga nuo seksualinio priekabiavimo. Dėl viso to moterys kovojo ir visa tai gavo. Išskyrus galbūt atlyginimą už darbą namie, nors tai kapitalistų kaltė.

 

Bet aš kažkodėl negirdėjau nei apie vieną moterį, kuri būtų kovojusi už teisę gauti į nosį lygiai su vyru. Kodėl laikoma norma, jeigu vyrai, pagauti ginčo įkarščio, staiga ima kumščiuotis, o kai vaikinas suduoda merginai, jis iškarto tampa mulkiu, gyvuliu, ir taip toliau? Kodėl laikoma norma, kai mergina įžeidinėja vaikiną, o jis negali tiesiog smogti merginai į pilvą? Juk jeigu merginos vietoje būtų kitas vyras – tai būtų laikoma normaliu poelgiu. Kur čia lygybė?

 

Tu tokia pat anarchistė, kaip ir aš. Tu irgi kovoji už lygybę. Tai štai, aš bent jau realizuoju tą lygybę mūsų tarpusavio santykiuose. Ir jei tu dabar pasakysi, kad aš neteisus, kad aš negaliu taip elgtis, tai tu nė velnio ne anarchistė, o tiesiog įprasta veidmainė, kokių judėjime dauguma. Jie tik ir moka pritaikyti sau lozungus.

 

Man štai net įdomu pasidarė – jeigu aš užvožčiau Emmai Goldman į pilvą už tai, kad ji buvo neteisi, kaip jinai sureaguotų? Manau, irgi imtų vapėti, kad aš tik grubus netašytas gašlus patinas, kuriam reikia valdžios. Bet mano poelgyje nėra jokios valdžios. Priešingai, jis neša išlaisvinimą, pirmiausia – iš seksizmo grandinių. O tai dar vienas žingsnis link anarchijos, už kurią mes kovojame. Jeigu tu pajėgi visa tai suvokti, tada suprasi, kodėl aš pasielgiau taip, kaip dabar.“

 

Kalbėjau jai kažką panašaus. Tiesa, mano kalboje buvo daug keiksmų, ir kartais aš susipainiodavau savo aiškinimuose, bet tikėjausi, kad ji mane supranta...

 

Ir ji suprato. Iš tikro suprato... Bet, kas įdomiausia visoje toje situacijoje, mes ėmėme mažiau pyktis. Ji supranta, kas gali įvykti, jei ji nuo pat pradžių bus neteisi.

 

Man atrodo, reikia pripažinti, kad anarchistų bendruomenėje tokia problema egzistuoja ir pradėti ją spręsti. Ir atsiminti vieno iš mūsų draugų frazę: „Aš ją mušiau ne kaip moterį, o kaip žmogų“.

 
Igoris Šumnas
 

M. (Igorio merginos) prierašas: „Kai aš tada gavau smūgį į pilvą, maniau, kad viskas – galas. Kad jis taip suįžūlėjo, jog išdrįso man smogti. O kai jis pritūpė šalia ir ėmė kalbėti... Na, nežinau. Pirmomis akimirkomis norėjosi besti į jį, kas po ranka paklius. Bet paskui išgirdau, ką jis sakė. Supratau jo logiką. Jis iš tikro buvo teisus. Tiesiog jis tai suvokė, o aš ne. Ir nuo to smūgio aš jaučiu, kad tarp mūsų kažkas pasikeitė. Tarytum pasidarė daugiau anarchijos.“

 

Vertėjo pastabėlė: Pirmą kartą šis tekstas pasirodė rusų pankų zine „Punkway“ ir sukėlė nepasitenkinimo, ginčų ir priekaištų audrą. Po poros dienų tapo aišku, kad tai tik sumani provokacija.

 
http://punkway.ru vertė Evaldas Balčiūnas
2010 08 06
 
boxing