anoniminiai valstybes vergaiParašėme šią programą eilinį kartą susidūrę su žmonėmis, kurie taip stipriai priklauso nuo valstybės, kad nė nepajėgia blaiviai mąstyti. Jie sutinka, kad valstybė vagia iš jų bei jų artimųjų, bet juos tiesiog paralyžiuoja mintis „Kas bus, jei nebeliks valstybės?“. Mes juos nuraminsime – išeitis yra. Tai 12 žingsnių programa, padedanti išsivaduoti iš šios priklausomybės.

 

Pirmas žingsnis. Prisipažinkite, kad esate bejėgiai prieš valstybę ir nevaldote savo gyvenimo. Šiame žingsnyje jūs suvokiate problemos mastą ir sutinkate, kad negalite jos išspręsti.

 

Antras žingsnis. Pripažinkite, kad sveiką mąstymą jums gali sugrąžinti tik tokia jėga, kuri yra galingesnė už valstybę. Šiame žingsnyje jūs suprantate, kad patys nebesusidorosite ir jums reikia pagalbos.

 

Trečias žingsnis. Patikėkite savo valią dievo, kaip jį suprantate, globai. Akivaizdu, kad dievas, kaip jį suprantate, kiekvienam yra vis kitoks. Vienoks jis ateistui, kitoks agnostikui ir dar kitoks religiniam fanatikui. Bet bendra yra tai, kad šiame žingsnyje jūs pakeičiate savo priklausomybę nuo valstybės kita priklausomybe – priklausomybe nuo asmeninio dievo.

 

Ketvirtas žingsnis. Kruopščiai ir be baimės suveskite sąskaitas su savo sąžine, t.y. su savo asmeniniu dievu. Įvertinkite savo gyvenimą ir savo veiksmus šio dievo požiūriu. Pripažinkite, kad jūsų gyvenimas, kada žiūrėjote „Panoramą”, mokėjote mokesčius ir ėjote į rinkimus, praleistas tuščiai ir nykiai.

 

Penktas žingsnis. Pasakykite sau ir savo dievui visą teisybę apie paklydimus. Įvardinkite, kaip, kada ir dėl kokių jūsų veiksmų, ydų ar aistrų valstybė įtraukė jus į visišką priklausomybę. Kada ir kodėl pradėjote žiūrėti „Panoramą”, mokėti mokesčius ir vaikščioti į rinkimus? Šiame žingsnyje taip pat svarbu, kad pripažintumėte paklydimus ne tik sau bei savo dievui, bet ir kuriam nors kitam žmogui.

 

Šeštas žingsnis. Pasirenkite, kad dievas pašalintų jūsų būdo trūkumus, t. y. susitaikykite su tuo, kad norint išsivaduoti iš priklausomybės, gali tekti atsisakyti kai kurių, o gal net ir visų ydų, su kuriomis esate susigyvenę. Jums gali tekti išjungti televizorių prieš „Panoramos” transliaciją, išmokti slėpti mokesčius ir rinkimų dieną praleisti gamtoje.

 

Septintas žingsnis. Nuolankiai paprašykite asmeninio dievo, kad jis pašalintų visus jūsų trūkumus ir nesipriešinkite, jei pagalba bus ne visai tokia, kokios troškome. Pavyzdžiui, jum gali būti uždarytas kelias į valstybės tarnybą, tačiau nenusiminkite – biurokrato, klerko ar policininko darbas yra patys niekingiausi darbai šiame pasaulyje.

 

Aštuntas žingsnis. Sudarykite sąrašą žmonių, kuriuos nuskriaudėte ir pasiryžkite atitaisyti jiems padarytas skriaudas. Žiūrėdami „Panoramą”, vaikščiodami į rinkimus ir mokėdami valstybei mokesčius, jūs atimdavote iš artimųjų ne tik pinigus, bet ir malonumą bendrauti su jumis. Įsisąmoninkite šią skriaudą.

 

Devintas žingsnis. Asmeniškai atlyginkite skriaudas šiems žmonėms ir nesavanaudiškai pasilikite skolos naštą sau, jei tik skolos atlyginimas griautų kitų žmonių gyvenimus. Grąžinkite sau ir jiems tą laiką, kurį buvo atėmusi valstybė: papildomą kartą pamylėkite žmoną, vyrą ar meilužį (-ę), nueikite su vaikais į parką, perskaitykite knygą, nuveikite tūkstančius kitų darbų, kuriems neturėjote laiko dėl priklausomybės valstybei.

 

Dešimtas žingsnis. Nuolatos stebėkite save ir tuojau pat prisipažinkite, jei dar kartą suklysite. Svarbu, kad negrįžtumėte atgal į valstybinės priklausomybės balą arba kad nepatektumėte į naują vergiją.

 

Vienuoliktas žingsnis. Malda ir meditacija stiprinkite sąmoningą ryšį su asmeniniu dievu, kaip jį suprantate. Šis žingsnis labiau reikalingas tiems, kurių dievo supratimas neigia jo buvimą ir kurie nepripažįsta maldos praktikos. Iš tikro šie žmonės meditacija, apmąstymais ir svajonėmis gali pamėginti pažinti jėgas, padedančias išsivaduoti nuo priklausomybės valstybei bėdos, suprasti, kaip turėtų elgtis, kad nesipriešintų tų jėgų poveikiui ir liktų ištikimi savo apsisprendimui išsivaduoti nuo jų gyvenimą žlugdančios priklausomybės.

 

Dvyliktas žingsnis. Dvasiškai atgimę ir išsivadavę iš priklausomybės valstybei, stenkitės perduoti šią žinią kitiems anoniminiams valstybės vergams (AVV).

 

Išsivadavusių Anoniminių valstybės vergų (AVV) draugija


2011 12 10

 

anoniminiai valstybes vergai

Hertos Matulionytės-Burbienės pieš.