pasaulio duomenkasiu kongresasAlytaus bienalė – tai jau antrą dešimtmetį skaičiuojančių eksperimentinių tarptautinių vizualaus meno renginių tradiciją reziumuojantis, kas du metai vykdomas renginys visuomeninėse ir urbanistinėse miesto erdvėse. Ypatingai atsižvelgiama į urbanistinius miesto ypatumus, istorinius-politinius elementus. Labai svarbi aplinkybė – Alytuje nėra jokios meninės infrastruktūros (jokių galerijų, meno muziejų... Mieste, skaičiuojančiame iki 70 tūkst. gyventojų, nėra netgi elementarios parodų salės. Taigi menininkų pasirinkta neišvengiamybė išeiti į gatves tapo jų identitetu.

 

 

Šiuo metu bienalė žvelgia į ateitį ir siekia įsilieti į 2012 m.visuotinį streiką kaip psichodarbininkai, užtikrinsiantys žmonių dvasinį išsilaisvinimą nuo fetišizuotos „kultūros". Be to, mes paremsime visus meno streikus, nukreiptus prieš kapitalistinį neoliberalizmą bei buržuazinę kultūrą, visomis išgalėmis prisijungsime ir paremsime visas iniciatyvas, nukreiptas į „kultūros sostinių" sabotažą ar – mažesniame lygmenyje – į meno bienalių žlugdymą.

 

Kongreso dalyviai

Anjuman Matan Kahneek Aur Amali Karkan (AMKAAK)

DEad WOrkers Union of DAta Miners & Travailleurs Psychique (DEWOU-DAMTP)

2012 Al Wahd Space Time and General Situlogical Strike Organising Committee

All Made-up And Non-existant, Dead and non-Living workers Association (AMANDLA)

Alytus Biennial Reversion into Abolition of Culture And Distribution of its Aberrant Bacillus Right Abroad - Committee (ABRACADABRA-C)

ZCCA-Libušin [šiuo metu paskelbusi neterminuotą streiką ir pilnai integruota į DAMTP]

Cambridge Lettrist And Situationist Society (CLASS)

London Psychogeographical Association (LPA)

Tippi Tillvind & Johannes Bergmark [Surrealistų grupė iš Stokholmo]
Ben Morea

Dead Revolutionaries Club

Transient Art Strike Biennial Supreme Council of One (Londonas)

Spart Action Group [paskelbusi streiką 2009-2012 m. laikotarpiui]

Workers Charter Movement (Indija)

Non Grata (Estonia)

LUNI (Lietuva)

anarchija.lt

MeKuSa

Katsiaryna Samihulina & Yuli Ilyushchanka & Ira Turbina [“Lipovy Tsvet” ir Literatų grupuotė “Q” (Belarus)]

Howard McCalebb [DADAPOST, Berlin]

Jacques Vaché Editorial Group

Disidentas Bacevyčia [Laisvės Klinika / Clinique De La Liberte (Lt/ Fr)]

FJODOR (Kroatija)


Programa

 

Rugpjūčio 22 d., pirmadienis

Atvykimai, susitikimai, laisvo formato diskusijos

 

Rugpjūčio 23 d., antradienis (saviorganizacija, proletarizmas, raidės lygmuo-letrizmas)

Tarptautinė vergų kelio ir vergovės panaikinimo diena – 1791 m. Haičio vergų sukilimui atminti

10.00 – 11.00 – bendras susirinkimas, bendrų principų aptarimas, kongreso programos aptarimas, koregavimai ir tvirtinimas. [Alytaus dailės mokykla]

11.00 – 12.00 – darbininko-situacionisto (Situationist Worker) pranešimas apie principinius terminus: “darbininkas”, “proletariatas”, “komunizmas”, “sąjunga” ir kt., bei jų naudojimą. Kadangi ši konferencija atvirai deklaruoja vieno (arba kelių) asmenų sąjungų daugumos jungimąsi, mums reikia išplėsti sąjungą = keliauti ir atrasti vietas, kuriose mes nepadėjome išlikti kalboms, sieloms, gyvybės rūšims aplamai... Būtent todėl mes privalome tiksliai apibrėžti terminus = stipriausias meno streiko ginklas buvo būtent meno apibrėžimas = todėl šiandien mums svarbūs jau kiti terminai būtent visomis įmanomomis kalbomis, o galbūt ir visiškai nauji žodžiai turi būti sukurti...

12.00 – 13.00 – Kitų dalyvių pasisakymai-pri(si)statymai.

13.00 – 14.00 – Diskusijos/pasiūlymai/rezoliucijos.

15.30 – 16.00 – Disidentas Bacevyčia [Laisvės Klinika / Clinique De La Liberte (LT/ FR)]. Pranešimas “Dešimt patagorinių imperaktyvų (... deminutyvų, superlatyvų, paliatyvų)“.

16.00 – 17.00 – Katsiaryna Samihulina & Yuli Ilyushchanka & Ira Turbina. “Lipovy Tsvet” ir Literatų grupuotė “Q” – apie aseminį rašymą Baltarusijoje.

17.00 – 18.00 – Diskusijos/pasiūlymai/rezoliucijos.

18.00 – 20.00 – FJODOR: psichodelinis noizas (Zagrebas, Kroatija)

 

Rugpjūčio 24 d., trečiadienis (Black Power, “juodieji“ eurocentristinės “baltųjų” kultūros aspektai)

10.00 – 11.00 – bendras susirinkimas. Sprendimai dėl dienos darbotvarkės, techniniai-organizaciniai klausimai. [Alytaus dailės mokykla]

11.00 – 12.00 – Howard McCalebb. Fear of a Black Planet - dokumentinio filmo Rock ’n Roll Days ir Public Enemy albumo Fear of a Black Planet pavadinimo apropriacija video formate. Filme atskleidžiamos aplinkybės, kurių pagalba tuometinis jaunimas per „Juodųjų“ kultūrą ir didžiam „Baltųjų“ suaugusiųjų siaubui pažino ekstazę, vadavosi iš rasistinės JAV politikos rėmų bei virto pasauliniu fenomenu. Filme girdisi dviejų besikalbančių japonų balsai. Iš japonų kultūros perspektyvos jie dalijasi žiniomis apie rokenrolą: Japonijoje šis yra siejamas su 7-ojo dešimtmečio „baltųjų“ grupių (tokių, kaip The Beatles) kūryba ir jie nežino, kad rokenrolui pradžią davė būtent „juodieji“ muzikantai, ir kad ši muzika suvaidino reikšmingą vaidmenį Afroamerikiečių kultūrino-politinio sąmonėjimo formavimui.

12.00 – 12.30 - [?]

12.30 – 13.30 – Diskusijos/pasiūlymai/rezoliucijos.

15.00 – 20.00 – Pasiruošimo piketui darbai, kūrybinės dirbtuvės.

    - planuojamas nematomo teatro forumas-prezentacija apie tai, kaip elgtis pastebėjus instititucinį rasizmą europietiškuose kairiuosiuose ir anarchistiniuose judėjimuose [bus panaudotos realios situacijos iš LARC veiklos].    

 

 Rugpjūčio 25 d., ketvirtadienis

10.00 – 11.00 – Bendras susirinkimas. Sprendimai dėl dienos darbotvarkės, techniniai-organizaciniai klausimai. [Alytaus dailės mokykla]

11.00 – 13.00 – [?]

14.00 – 17.00 – Pasiruošimo kontrkultūriniam piketui darbai, kūrybinės dirbtuvės.

17.00 – 18.00 – Gatvės kontrkultūrinis piketas-eisena prieš “rimtąją” kultūrą (šokiai gatvėje, “po grindiniu – pliažas” ir pan.)

20.00 - 22.00 – [?]


Rugpjūčio 26 d., penktadienis

10.00 – 11.00 – Bendras susirinkimas. Sprendimai dėl dienos darbotvarkės, techniniai-organizaciniai klausimai. [Alytaus dailės mokykla]

11.00 – 12.00 – Johannes Bergmark. Dalijimasis patirtimi ir idėjomis apie tai, kaip pasidaryti pačiam muzikinius instrumentus, būti „profesionaliu“muzikantu ir pan.

12.00 – 13.00 – Apie neįprastų muzikos instrumentų akustiką. [Johannes Bergmark]
14.00 – 23.00 – Pasidaryk pats [D.I.Y.] muzikos kūrybinės dirbtuvės:

    - kaip pasigaminti kontaktinius mikrofonus. Praktinės instrukcijos [Johannes Bergmark]

    - kaip pasigaminti muzikos instrumentus iš atliekų – praktinės instrukcijos, patarimai, baziniai principai [Johannes Bergmark]

    - bandymai improvizuoti, diskusijos apie improvizaciją, muziką ir pan. [Johannes Bergmark].

    - grojimas kartu mažomis ir didelėmis grupėmis įsiklausant arba neįsiklausant vieni kitų.

    - „Pasidaryk pats“ totalios muzikos koncertas [Alytaus dailės mokyklos prieigos].

23.00 – 24.00 – Mirusiųjų pasaulio psichodarbininkų sąjungos [DEad WOrkers Union – DEWOU-DAMTP] nakties kontrkultūrinis piketas ir šventinė eisena Alytaus miesto gatvėmis.

 

Rugpjūčio 27 d., šeštadienis

10.00 – 12.00 – Trišalis futbolas ir psichogeografija“ Alytaus miesto sode.

13.00 – 15.00 – „Rimtosios kultūros“ žlugdymo mašina – kosminės seksualinės energijos siurbimas iš dangaus, panaudojant Wilhelmo Reicho debesų skaidytojus ir pakraunant miesto sodo fontaną plačiajai visuomenei prieinama gyvybine energija.

16.00 - 18.00 – [?]

18.00 – 20.00 – Tippi Tillvind & Johannes Bergmark. Diskusija apie siurrealistinių ir skepticistinių požiūrių derinimą.

20.00 - 22.00 – [?].


Rugpjūčio 28 d., sekmadienis (klaustropsichika vs. agorapsichika)

8.00 – 24.00 – Kelionė psichoautobusu į Latvijos pajūrį, aplankant psichoaktyvuotas vietoves pakeliui [Prano Sederavičiaus Kudirkos Naumiestis, Viliaus Orvido Salantai, Roberto Gramaliausko Lenkimai ir kt.]

 

Pastaba: Visų kongreso renginių metu galioja iš Afrikos pigmėjų genties pasiskolintas paprotys bet kuriuo metu, bet kuria proga ir visiškai spontaniškai pradėti šokti. Kiti gali prisijungti vos panorėję.

 

Įspėjimas: Nepageidaujami jokie individualistiniai [kultūriniai] išsišokimai, kviečiama susilaikyti nuo [vizualios] dokumentacijos bei neketinama tokios organizuoti – kad ateityje niekam nekiltų pagundos tai įvardinti menu...

 

Programos punktai gali būti papildyti, įterpti ar kitaip pakeisti iki pat galutinio jų patvirtinimo konkrečios dienos rytiniame susirinkime. Nuolat atnaujinama programa bus skelbiama tinklalapyje www.alytusbiennial.com

 

Kviečiame prisijungti ir gyvus ir mirusius visais įmanomais ir neįmanomais būdais – fiziškai, elektroniškai, psichotelepatiškai...

 

Pasaulio duomenkasių ir psichodarbininkų kongreso inic. grupė

2011 08 22

 

pasaulio duomenkasiu kongresas 2011