minia     Monopolinio korumpuoto Seimo savivalė ir kitos jo manipuliacijos iš Lietuvos baigia išstumti tikrąsias demokratines ir žmogiškąsias vertybes lygiai taip pat, kaip ir baigia išstumti į svetimus kraštus daugumą jos gyventojų. Mes jiems nerūpime. Jiems rūpi tik postai, valdžia ir pinigai ir net nesvarbu, kokiais būdais. Jiems rūpi milijonai, plaukiantys į jų kišenes, bei privilegijos jiems ir jų giminėms. Jiems niekada nebus gana.

 

     Tačiau tikrai ne mes jiems rūpime. Jie mus prisimena tik trumpam, kai artėja rinkimai, kad manipuliuodami tarpusavio intrigomis, pažadais ir kitokiu melu, gautų mūsų balsus ir palaikymą. Baigiaisi rinkimai, baigiasi ir išsvajotos pasakos lengvatikiams bei naivuoliams. Tarsi naivų išbadėjusį šunį mus prisivilioja skaniu mėsos kąsniu, o vietoj žadėto kąsnio galiausiai pašaipiai su didele panieka numeta seniai nugraužtą kaulą. Jų požiūris į mus kaip į vergus ar baudžiauninkus, kurie tuos turtus jiems suneša aukodami savo trumpus metelius ir brangią sveikatą mainais už tą apgraužtą kaulą.

 

     Jie kuria mums begales įstatymų, kurių jie patys nepaiso. Net konstitucijos, ir tos jie nepaiso. Ir čia vadinasi demokratinė valstybė, kurioje pagal konstituciją turėtume būti visi lygūs? Bet kaip matom, jie save laiko daug lygesniais už lygius. Jie nepaiso net konstitucijos, o ne tik įstatymų, kuriuos patys kuria. Kodėl jiems negalioja tie patys įstatymai ir ta pati konstitucija? Jie gal kokie šventi dievai ar gal kokios šventos karvės? Ir tai mes vadiname demokratija?

 

     Atstovaujama demokratija, kaip matome, veikia prastai. Juos išrinkę, esame jų savivalės ir neveiklumo įkaitai. Gal laikas tobulint ir keist konstituciją prieinant link tiesiogines demokratijos formos. Gal jau sočiai pakako Lietuvoje atstovaujamos demokratijos, nes mes matome, kas tai. Laikai keičiasi kaip ir mes patys bei mūsų mąstymas.

 

     Gal laikas atėjo siekti tiesioginės demokratijos jau ir Lietuvoje? Kad žmonės, išrinkę Seimą, galėtų kontroliuoti jo veiklą. Kad patys žmonės galėtų aktyviai dalyvautų valstybės valdyme. Islandija priėmė tiesioginės demokratijos konstituciją. Islandija geras pavyzdys. Laikas apie tai rimtai susim1styti ir mums bei siekti tiesioginės demokratijos Lietuvoje tobulinant ir keičiant pasenusią Lietuvos konstituciją. Suskaldytiems Lietuvos žmonėms tereikia to panorėti ir vienytis. Nes tik vienybėje yra galia. Tik vienybeje mes esame galia.

 

     Darius Milius

 

     Šaltinis: 15min.lt

 

     minia

     seimas