UKR revoliucija 0     Kai vyksta revoliucija, ne ta oranžinė, bet TIKROJI, negalima snausti! Priešpaskutinis kairysis emigrantas žino: reikia pasirinkti barikadų puses. Barikadose dažniausiai kaunasi: dvi pusės. Vienoje pusėje: revoliucionieriai, kitoje: konservatoriai = reakcijos šalininkai.

 

     Priešpaskutinis kairysis emigrantas įsitikinęs: revoliucija visada buvo pavergtųjų kovos už laisvę ir lygybę reikalas. Jis irgi krimtęs mokslų: supranta. Laisvė ir lygybė: sąvokos abstrakčios. Ukraina, kaip žinia: laisva. Belieka: lygybė. Tačiau! Kiekviena uždelsta minutė refleksijai: kontrrevoliucinė. Viskas nuspręsta! Už revoliuciją: iki paskutinio! Ar priešpaskutinio?..

     Nes! Kaip tik: aiškėja. Permainų kontūrai: revoliucinis avangardas. Opozicija konservatoriams: Батьківщина”, УДАР (Віталія Кличка). Ir dar: Всеукраїнське об’єднання Свобода”. Dešinė, dešinė ir dar: ultradešinė.

     Priešpaskutinis kairysis emigrantas: nieko nebesupranta. Kur dingo logika!? Nuo kada dešinei parūpo lygybė, o ultradešiniesiems laisvė? Ką reiškia jų: laisvė” valstybės rėmuose? Opozicijos konservatoriai žada: versti pozicijoje esančius reakcionierius...

     Priešpaskutinis kairysis emigrantas giliai susimąsto: čia kažkas nesueina. Revoliucijos priežastis: ES sutartis?! Už Vitalijaus neramiai trypčioja: Angela. Už Viktoro: kyšo Vladimiro ausys. Jam nušvinta. Bet nuo to tik apsunksta: mintys.

     Priešpaskutinis kairysis emigrantas tikrai nemyli Maskvos: režimo-demokratijos. Tačiau: Briuselio (ir šįkart – jo draugo Vašingtono) demokratija-režimas jam irgi: nemielas. Ką laimi Ukrainos dirbantieji kovoje dėl: Ukrainos?

     Priešpaskutinis kairysis emigrantas neskubėdamas žymisi savo raudonojoje užrašų knygelėje: Stebėtina: režimo pakeitimas vartotinas tik tuomet, kai bombarduoja dėl demokratijos, o kai manipuliuoja užkulisiuose, labiau pritinka (įrašykite savo mėgstamą spalvą) ________________ revoliucijos apibrėžimas”.

     P. S. Nuversto vedlio negaila: gaila revoliucijos, kurios nebuvo.    

    

     Priešpaskutinis kairysis emigrantas

 

     2013 12 15

 

     UKR revoliucija