Laiškai iš revoliucinės Sorbonos
teorija

       1968 gegužės 17 situacionistų ir kitų revoliucinių jėgų įkvėpti Paryžiaus studentai užėmė Prancūzijos aukštojo mokslo tvirtovę – Sorbonos universitetą ir iš ten išsiuntė keturias telegramas, gerai atspindinčias judėjimo nuostatas ir ryžtą.
       Telegramų tekstas verstas pakeičiant žodžius STOP taškais.       Profesoriui Ivanui Svitakui [1]
       Praha, Čekoslovakija


       Laisvosios liaudies Sorbonos užėmimo komitetas siunčia broliškus sveikinimus draugui Svitakui ir kitiems Čekoslovakijos revoliucionieriams. Tegyvuoja tarptautinė darbininkų tarybų valdžia. Žmonija nebus laiminga, kol paskutinis kapitalistas nebus pakartas ant paskutinio biurokrato žarnų. Tegyvuoja revoliucinis marksizmas.       Zengakuren [2]
       Tokijas, Japonija


       Tegyvuoja draugai iš Japonijos, vienu metu atidarę ugnį antistalininiame ir antiimperialistiniame frontuose. Tegyvuoja užimti fabrikai. Tegyvuoja visuotinis streikas. Tegyvuoja tarptautinė darbininkų tarybų valdžia. Žmonija nebus laiminga, kol paskutinis kapitalistas nebus pakartas ant paskutinio biurokrato žarnų. Laisvosios liaudies Sorbonos užėmimo komitetas.


     
TSRS Komunistų Partijos Politbiuras
       Kremlius, Maskva


       Drebėkite, biurokratai. Tarptautinė darbininkų tarybų valdžia jus greitai nušluos nuo žemės paviršiaus. Žmonija nebus laiminga, kol paskutinis kapitalistas nebus pakartas ant paskutinio biurokrato žarnų. Tegyvuoja Kronštato jūreivių ir Machnovščinos kova prieš Trockį i Leniną. Tegyvuoja 1956-ųjų tarybų sukilimas Budapešte. Tegyvuoja revoliucinis marksizmas. Laisvosios liaudies Sorbonos užėmimo komitetas.


       Kinijos Komunistų Partijos Politbiuras,
       Dieviškosios ramybės vartai, Pekinas


       Drebėkite, biurokratai. Tarptautinė darbininkų tarybų valdžia jus greitai nušluos nuo žemės paviršiaus. Žmonija nebus laiminga, kol paskutinis kapitalistas nebus pakartas ant paskutinio biurokrato žarnų. Tegyvuoja užimti fabrikai. Tegyvuoja 1927-ųjų didžioji Kinijos proletarinė revoliucija, išduota biurokratų stalinistų. Tegyvuoja proletarai Kantone ir kitur, griebęsi ginklų prieš vadinamąją liaudies armiją, studentai, atakavę vadinamąją kultūrinę revoliuciją ir maoistų biurokratinę tvarką. Tegyvuoja revoliucinis marksizmas. Šalin valstybę. Laisvosios liaudies Sorbonos užėmimo komitetas.


       Paaiškinimai

       [1] Ivanas Svitakas – čekų filosofas ir disidentas, pašalintas iš Partijos ir Mokslų akademijos
       [2] Zengakuren – radikali Japonijos jaunimo asociacija.

       Vertė kp
       2008.05.07.

 

Komentarai  

 
0 # .Raitelis Y-m-d H:i
"Tegyvuoja 1956-ųjų tarybų sukilimas Budapešte." - pagalvojau, kad komikas rašė.