Jörgo Sundermeierio paskutinis kairysis studentas. Geriau cenzūruokit!
teorija

      Paskutinis kairysis studentas jaučiasi nesaugiai. Nes: ima grūmoti naujasis feminizmas. Tai yra gerai. Bet: grūmojantis feminizmas yra feminizmas, kuris keikiasi. Taip sakant: viena tokia parašė romaną su keiksmažodžiais. Tačiau romanas: gerai parduodamas. Bet: tai yra blogai. Nes: dėl to moterys tampa palaidos. Pavyzdžiui: dėl to, kad jos nebesiprausia.

      Todėl reikia žinoti: paskutinis kairysis studentas irgi nesiprausia kiekvieną dieną, nes: kairieji ir vyrai nesiprausia. Tiksliau: kairieji vyrai. Nes: kairieji vyrai nepritaria kūno kultui. Paprasčiausiai: todėl, kad jie tokio neturi. Priešingai: moterys kūną prižiūri. Tai yra: jų prigimtis.


      Bet kai moterys keikdamosi ima maištauti prieš gamtą: tai čia beveik jau perversmas. O perversmas: ne retai yra gerai. Tačiau šis perversmas vis dėlto yra blogai. Blogas jis, nes abejoja lyčių ribomis. Blogas jis ir dėl to, kad nenori nieko pagerinti. Priešingai: naujasis feminizmas nori, kad visi smirdėtų! Ir: keiktųsi! Ir: viską pernelyg seksualizuotų. Bet perdėtas seksualizavimas: yra demokratijos ir revoliucijos ir solidarumo priešas. Taip sakant, perdėtas seksualizavimas padaro egoistu. Todėl paskutinis kairysis studentas turi užsirašyti į ypatingą užrašų knygelę: „Keiksmažodžiai ir revoliucija nesuderinami. Seksas tik atitraukia nuo tikslo. Tą žinojo jau Leninas, kai Kolontai įkišo į kalėjimą. Dėl to mes turėtume kovoti už cenzūrą.“ Tai teisinga. Ir korektiška. Mes irgi turėtume liautis lyg patrakę žaisti asociacijomis ir vietoj to geriau imtume ir ką nors rimtai uždraustume!

      Originalus tekstas: http://jungle-world.com/artikel/2008/19/21757.html    

      Iš vokiečių k. vertė N:S