sesi_klausimai1. Kapitalizmo pamatas – tai žmonių teisė laisvai susitarti, kaip geriau tvarkyti savo turtą, ir šią teisę sauganti juridinė sistema. Kaip žmonės susitars – kurs kolektyviai valdomus kooperatyvus ar korporacijas su diktatoriškais direktoriais, – taip ir bus. Tai jų reikalas. Argi ne?

 

 

Aleksejus Borovojus (1875–1935) – žinomas Rusijos filosofas, ekonomistas, teisininkas, istorikas, anarchistinio humanizmo – postklasinio XXI a. anarchizmo – teoretikas. A. Borovojaus filosofija, susiformavusi personalizmo, intuityvizmo ir marksizmo (A. Bergsono, F. Nietzschės, K. Marxo) įtakoje, užsibrėžė tikslą suvienyti anarchokomunizmo bei anachoindividualizmo sroves ir transformuoti „tradicinį“ anarchizmą į humanistinį anarchizmą, išaukštinantį žmogų ir iškeliantį „žmogaus kultą“.

valdzia_yra_prievartaGavau įdomų Jūsų laišką ir labai džiaugiuosi galimybe į jį atsakyti. Pirmiausia Jūs sakote, kad teisingai suprastas egoizmas – tai gėris visiems ir kad ši tiesa tuojau pat pasieks žmonių samonę, jei sugrius senoji santvarka. O kai tik ji pasieks žmonių sąmonę, iškart įsivyraus visuotinis gėris. Taip pat sakote, kad žmogaus protas gali sugalvoti tokias bendro gyvenimo sąlygas, kad vieno žmogaus egoizmas nekenktų kitam. Ir trečia – kad norint sukurti tokias bendro gyvenimo sąlygas, tam tikru mastu galimi ir prievartos elementai, t.y. galima ir reikia taikyti prievartą, kad žmonės vykdytų teoretikų sugalvotos geriausios santvarkos reikalavimus.

 

Hakim Bey 0Visus mūsų aptartų kelionių tipus jungia tam tikros gyvybiškai svarbios struktūrinės jėgos. Vieną jų būtų galima pavadinti „magiškąja” pasaulėžiūra, gyvenimo pojūčiu, kuris atmeta „paprastus” ženklų bei stebuklų atsitiktinumus ir pakeičia juos prasmingais sutapimais bei „atsivėrimais”. Kiekvienas, norintis tai patikrinti, kaip ir visi kada nors bandę, netrukus įsitikintų, kad sąmoninga kelionė tuojau pat atveria keliautoją šiam „magiškam” poveikiui.

 

 

kapitalistine sizofrenija1972 metais Gillesas Deleuze‘as ir Felixas Guattari išleido pirmąjį knygos „Kapitalizmas ir šizofrenija“ tomą „AntiOidipas“. Jame jie kalba apie tris sociumo „formacijas“ – teritorinę, despotišką ir kapitalistinę, kurios kiekviena kitaip įkalina ikisubjektyvioje pasąmonėje veikiančias produktyvias geismo mašinas.

 

volinNeseniai perskaičiau mūsų narsaus draugo A. Petrinio, gyvenančio SSRS tremtyje, laiško ištrauką. Joje radau tokias eilutes: „Mus visus suima po vieną. Tikri revoliucionieriai negali Rusijoje mėgautis laisve. Spaudos ir žodžio laisvės pasmaugtos, nėra skirtumo tarp Stalino ir Mussolinio.“

Alexey Borovoy      Abstrakčios minties srityje racionalizmą sukrėtė Bergsonas, o veiklos srityje didžiausiu jo priešu tapo sindikalizmas, atmetęs dogmatines partijų pinkles ir nuo atstovavimo simbolikos perėjęs prie savarankiškos kūrybos. Tačiau apibrėžiant ir apibūdinant revoliucinį sindikalizmą reikia būti atsargiam.

 

wittig monique       Prancūzų feministė Monique Wittig (1935–2003) tradiciškai priskiriama materialistinio feminizmo ir lesbietiško feminizmo teorijos kryptims, nors kūrė ir grožinę literatūrą. Angliškai kalbančiam pasauliui Wittig ne tokia pažįstama kaip tradicinis feminizmo teoretikių trejetas – Luce Irigaray, Helene Cixous, Julia Kristeva – Vakaruose priskiriamas Prancūzijos feminizmo teorijos mokyklai. Wittig kritikavo pastarųjų feminizmo teoretikių nuostatas, pateikdama visiškai kitokį – materialistinį ir lesbietišką požiūrį į lytiškai standartizuotą visuomenę, palaikomą heteroseksualumo kaip politinio ir socialinio režimo.

jacob rigi       Vengrijos sostinėje Budapešte įsikūrusio Centrinės Europos universiteto (CEU) mokslininkas Jacobas Rigi teigia manąs, kad nacionalizmas yra atgyvena ir anksčiau ar vėliau užleis vietą pasaulinei gamintojų bendruomenei, savanoriškai ir neatlygintinai kuriančiai žiniomis grįstus produktus, kuriais nemokamai gali naudotis visi žmonės.

uzdraustasis tolstojus 5Norite, kad jūsų knygai parašyčiau straipsnį socialiniais ir ekonominiais klausimais, t.y. apie tai, kokia ekonominė forma, mano požiūriu, būtų geriausia šiuolaikinei visuomenei. Jūsų noro niekaip negaliu įvykdyti pirmiausia dėl to, kad nežinau, negaliu žinoti ir, manau, niekas negali žinoti nei dėsnių, pagal kuriuos kinta tautų ekonominis gyvenimas, nei geriausios ekonominio gyvenimo formos, kurią įgaus šiuolaikinė visuomenė, kaip tikisi viską išmanantys socialistai ir jų mokytojai.

 

keistos butybes 0Gyvena pasaulyje tokios būtybės, kurios minta žemės gėrybėmis, bet norėdamos kuo sunkiau pramisti, jos savo žemę pasidalino taip, kad ja naudotis gali tik tos, kurios jos nedirba. O tos būtybės, kurios ją dirba, vargsta ir miršta karta po kartos, negalėdamos pramisti iš žemės. Be to, šios būtybės iš daugelio išsirenka vieną arba kelias šeimynas ir atsisako savo valios, kad vergiškai paklustų viskam, ką su jomis panorės išdarinėti tos išrinktosios. Išrinktosios gi būna visų pikčiausios ir kvailiausios, bet jas išrinkusios ir joms paklūstančios būtybės visaip jas šlovina.

leotolstoyMano gyvenimas trumpas. Aš mirštu, ir kol nenumiriau, noriu pasakyti – man tiesiog būtina, aš ramiai nemirsiu nepasakęs jums, visiems žmonėms, mieliems broliams, – kad jūs naikinate save, naikinate ne tik savo kūnus, savo sielas, bet ir savo vaikus. Nekartosiu viso savo mokymo, išdėsčiau jį daug kartų kitose vietose. Tik pasakysiu, kad jūs juo nesekate, todėl jaučiate baisias kančias ir esate tvirkinami – jūs ir jūsų vaikai.